22 november, 2022

Konkreta insatser kapade köer på strålbehandlingen

Nya arbetssätt och digital omställning ska effektivisera sjukvården. Men vad betyder det i praktiken? Det vet medarbetarna på Strålbehandling Sahlgrenska, som tar emot en ny patient varje kvart. Nya arbetsrutiner har både kortat köerna och gett bättre arbetsmiljö.

"Våra patienter går ofta här en kort men intensiv tid. Då är det viktigt att det finns en kontinuitet i vården, att deras upplevelse blir så god som möjligt", säger avdelningschef Lisa Eek Branzell.

– Det ligger mycket jobb bakom de här resultaten, säger Lisa Eek Branzell, avdelningschef på strålbehandlingen.

Strålbehandling Sahlgrenska är en enhet placerad på två orter, i Borås och i Göteborg. Enheten tar emot samtliga cancerdiagnoser som strålbehandlas. Det handlar om patienter från hela Västra Götaland och norra Halland, även barn. Det är ett stort patientflöde där varje minut räknas: en ny patient behandlas varje kvart, totalt cirka 230 per dag.

Ökat behov i framtiden

För ett par år sedan påbörjade Strålbehandling Sahlgrenska ett arbete med att ta fram nya arbetssätt. Dels behövdes ett nytt regiongemensamt arbetssätt. En rapport visade att det framöver kommer finnas ett ökat behov av strålbehandling i regionen – och att det fanns en begränsad kapacitet i förhållande till det behovet.

Begränsningarna märktes också på arbetsmiljön, som präglades av tekniska hinder, lång väntetid och kö till strålbehandling. Personalomsättningen var hög.

– Det första vi gjorde var att skapa ett projekt där vi granskade hur vi arbetade, och gemensamt kom fram till ett optimalt arbetssätt i varje del av strålbehandlingsflödet. Detta blev vårt regiongemensamma arbetssätt. Vi passade på att göra arbetssättet pappersfritt, säger Lisa Eek Branzell.

Det nya pappersfria arbetssättet är effektivare, då patientens väg genom alla moment inom strålbehandlingen tydligt följs digitalt. Andra konkreta insatser handlade om ny teknik:

– De gamla maskinerna krånglade ofta eller gick sönder, vilket skapade stress och förseningar. Vi gjorde också en ordentlig satsning på rekrytering, bland annat i Norge, av sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor som vidareutbildades till specialsjuksköterskor.

Viktigt med kontinuitet

Självklarheter som fungerande teknik och tillräckligt med personal var oumbärliga, men även andra lösningar krävdes för att skapa en hållbarhet i verksamheten.

Därför rekryterades både en systemadministratör, som fick ansvar för flödesscheman och digitala verktyg, och en verksamhetsutvecklare, som ska ha fokus på ständigt förbättringsarbete för att bibehålla hållbarheten i verksamheten.

– Vi jobbar både med omvårdad och teknik inom strålningen, och våra patienter går ofta här en kort men intensiv tid. Då är det viktigt att det finns en kontinuitet i vården, att deras upplevelse blir så god som möjligt. Det är också något som skapar en tillfredställelse och i förlängningen en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Text: Karin Markhede
Publicerad: 22 november 2022 08:00
Uppdaterad: 21 november 2022 11:40
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.