29 september, 2023

Klinisk studie: Magnetmetod kan förbättra vården för bröstcancerpatienter

Bättre planering och färre besök, det kan metoden med magnetiskt spårämne för patienter som ska opereras för bröstcancer innebära. Nu genomförs den i en klinisk studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Jenny Heiman, överläkare och Sektionschef för Bröst- och melanomkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I samband med en operation för bröstcancer opereras också den så kallade portvaktslymfkörteln i armhålan bort. Det för att se om tumören spridit sig. Men med magnetiskt spårämne kan patienter med förstadium till bröstcancer slippa det ingreppet.

– Denna teknik innebär dessutom att vi slipper operera bort portvaktkörtlar i onödan på kvinnor med förstadium till bröstcancer, säger Fredrik Wärnberg, professor och bröstkirurgi vid Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det brukliga är att använda ett radioaktivt ämne i samband med att identifiera körtlar som ska avlägsnas, vilket inträffar i samband med operationen. 

– För patienten innebär det magnetiska spårämnet att patienten slipper den radioaktiva substansen och det extra besöket för injektion, säger Jenny Heiman, överläkare och Sektionschef för Bröst- och melanomkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Injiceras vid vanligt besök

Tillvägagångssättet innebär att en milliliter av spårämnet sprutas in i bröstet på kirurgmottagningen i samband med nybesök eller inskrivning inför kirurgi. Spårämnet fastnar i lymfkörteln och kan under operationen hittas med hjälp av särskilda instrument.

– Vi är då inte beroende av att det ska finnas tid för nuklearmedicin för att ge den radioaktiva injektionen i anslutning till operation och till exempel kan man kalla patienter in med kort varsel. Man kan också märka in körtlar inför senare kompletterande operation, säger Jenny Heiman.

Metoden med magnetiskt spårämne kan dessutom ges upp till 30 dagar innan operationen och injiceras vid ett vanligt besök på kirurgmottagningen eller mammografiavdelningen. Fördelen är därför stor när det gäller operationsplanering.

– I framtiden hoppas vi att med forskning kunna visa att kombinationen magnetiskt spårämne och magnetkameraundersökning av armhålan ska kunna ersätta operation av körtlarna i armhålan. Vi ser också en utvecklingspotential för tekniken inte bara för bröstcancer utan även för andra cancerformer med spridningsmönster via lymfbanorna, säger Fredrik Wärnberg.

Kort om studien och magnetiskt spårämne vid behandling av bröstcancer:

Tekniken innebär att en milliliter av spårämnet sprutas in i bröstet på kirurgmottagningen i samband med nybesök eller inskrivning inför kirurgi.  Spårämnet fastnar i lymfkörteln och kan under operationen hittas med hjälp av särskilda instrument och visuellt genom att körteln färgas brun.

Studien drivs i samarbete mellan Göteborg och Uppsala.

Just nu utvecklas tekniken där det magnetiska spårämnet för lymfkörtelidentifiering kombineras med ett magnetiskt clip för lokalisering av brösttumörer som i dag lokaliseras med en ståltråd. Även det innebär förbättringar av logistiken som är den stora fördelen för patienterna och sjukvården.

Text: Karin Markhede
Publicerad: 29 september 2023 14:41
Uppdaterad: 29 september 2023 14:43
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.