2 november, 2022

Johan Lönnbros avhandling prisas – för andra gången

Överläkaren Johan Lönnbros avhandling utsågs till årets avhandling vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 2021. Nu tilldelas Johan Lönnbro även det nyinstiftade ”Folke Sjöqvists pris för bästa avhandling i klinisk farmakologi”.

"Man har förenklat patienten till att motsvara enbart en kombination av dennes läkemedel och diagnoser, ibland bara läkemedel. Förhärskande metoder för bedömning av läkemedelsbehandlingens kvalitet eller följder har kommit att baseras på enkla instrument där den som mäter inte behöver ha någon medicinsk bakgrund", säger Johan Lönnbro. Bilder: Josefin Bergenholtz (Göteborgs universitet) och Susanne Kronholm Johner (VGR).

– Det är verkligen fantastiskt roligt att avhandlingen har fått ett sådant mottagande – jag känner mig både glad och hedrad. Det är roligt att detta ämne, läkemedelsbehandling, som är så viktigt för patienterna och sjukvården, uppmärksammas på detta sätt, säger Johan Lönnbro, som också passar på att rikta ett stort tack till forskargruppen med Susanna Wallerstedt i spetsen:
– Forskning bygger ju i hög grad på samarbete och gemensamma ansträngningar.

Om utvärdering av läkemedelsbehandling

Johan Lönnbro är till vardags överläkare vid sektionen för akutmedicin och geriatrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han disputerade i september 2021, och hans avhandling prisades av Institutionen för neurovetenskap och fysiologi med utmärkelsen Årets avhandling, som finansieras av Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse. Nu prisas alltså avhandlingen igen.

Avhandlingen handlar om hur vi utvärderar och mäter kvalitet på läkemedelsbehandling, och vad vi kan göra för att förbättra förutsättningarna för god kvalitet. Den lyfter fram ett perspektiv på läkemedelsbehandling som under senare år kommit i skymundan, nämligen det medicinska patientnära perspektivet.

– Man har förenklat patienten till att motsvara enbart en kombination av dennes läkemedel och diagnoser, ibland bara läkemedel. Förhärskande metoder för bedömning av läkemedelsbehandlingens kvalitet eller följder har kommit att baseras på enkla instrument där den som mäter inte behöver ha någon medicinsk bakgrund, säger Johan Lönnbro.

Utmanar rådande mätmetoder

De metoder som idag råder för att bedöma läkemedelsbehandlings kvalitet eller följder är baserade på enkla instrument, och den som använder dem behöver inte ha någon medicinsk bakgrund. Den typen av mätmetoder har till och med föreslagits som prioriterade utfallsmått för att bedöma effekten av olika insatser.

Avhandlingen utmanar dessa mätmetoder och visar att de inte ger meningsfulla resultat. Betydelsen av medicinsk erfarenhet för resultatens tillförlitlighet lyfts också fram. Dessutom utvärderar avhandlingen en insats för att hjälpa yngre läkare att växa in i yrkesrollen vad gäller läkemedelsbehandling.

– I denna intervention har vi också haft det medicinska, det vill säga patienten, i fokus. I avhandlingen visar vi att en kort strukturerad utbildningsinsats med fokus på kollegiala diskussioner kring patientfall, till dem som kommer att ha det medicinska ansvaret och befogenhet att behandla patienter med läkemedel, i detta fall AT-läkare, var till god hjälp, säger Johan Lönnbro, och fortsätter:

– Detta är intressant inte minst mot bakgrund av att den vanligen utvärderade interventionen, att lägga sjukvårdsresurser på en tredje part som saknar medicinsk utbildning, inte visats tillföra patientnytta i de tre stora randomiserade studier som publicerades förra året, varav den största genomfördes i Sverige.

Avhandlingen har alltså på ett vetenskapligt sätt problematiserat förhärskande mätmetoder, tänkt nytt vad gäller interventioner, och återintroducerat det medicinska perspektivet, det vill säga att sätta hela patienten i fokus när det handlar om läkemedelsbehandling i sjukvården.

Tydlig koppling till klinisk vardag

Sedan disputationen har Johan Lönnbro fortsatt att dela sin tid mellan att arbeta kliniskt som överläkare i akut internmedicin på sektionen för Akut och kardiovaskulär medicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och att arbeta med redan påbörjade samt nya forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

– Under året som gått har vi i forskargruppen undersökt mätmetoder för läkemedelsbehandling med annan metodologi och i andra patientmaterial. Resultaten bekräftar avhandlingens resultat. Det är också så jag tänker mig mitt fortsatta arbete – i forskningen vill jag ha en tydlig koppling till den kliniska vardagen. Därifrån kan inspiration komma och där kan förändringar testas och utvärderas på ett vetenskapligt sätt så att vi prioriterar att göra rätt saker, till nytta för patienter och sjukvård, säger Johan Lönnbro.

Belönar nyskapande forskning

Professor Lars L Gustafsson är ordförande i Stiftelsen för Klinisk farmakologi och farmakoterapi, som delar ut priset. Han konstaterar att Johan Lönnbro är en värdig forskare när priset nu delas ut för första gången:

– Priskommittén var imponerad över Lönnbros eleganta och välskrivna avhandling, som kritiskt omvärderar etablerade arbetssätt. Lönnbros forskningsfynd visar att ett kombinerat kliniskt farmakologiskt och medicinskt perspektiv är A och O vid läkemedelsbehandling och vid läkemedelsgenomgångar. En randomiserad studie i avhandlingen dokumenterar att en relativt kort och kollegialt genomförd praktiskt inriktad fortbildning i principer för farmakoterapi gör unga läkare bättre rustade i rationell läkemedelsförskrivning.

Om priset

Folke Sjöqvists pris belönar nyskapande forskning, som är relevant för ämnet klinisk farmakologi och främjar dess utveckling som akademisk och klinisk disciplin genom tvärdisciplinära samarbeten. Priset är instiftat av Stiftelsen för Klinisk farmakologi och farmakoterapi, vars ändamål är att ”främja vetenskaplig forskning och stödja utbildning och undervisning inom klinisk farmakologi och farmakoterapi”.

Priset kommer att överräckas vid det nationella mötet Farmakologi 2022 i Linköping 21-22 november, arrangerat av ”Svensk förening för basal och klinisk farmakologi”. Johan Lönnbro kommer då också att ge en presentation.

AV: ELIN LINDSTRÖM
FOTO: JOSEFIN BERGENHOLTZ

Texten publicerades ursprungligen i Akademiliv.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 02 november 2022 11:57
Uppdaterad: 02 november 2022 11:57
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.