13 augusti, 2020

Internmedicin Östra bäst i klassen

Toppbetyg och A på alla områden. Det blev omdömet när ST-utbildningen i internmedicin på Östra sjukhuset granskades senast. Det innebär att utbildningen numera är landets bästa inom sin specialitet.

Ala Mejaddam och Simon Hultgren, ST-läkare i internmedicin på Östra sjukhuset.

– Jag visste att vi fick bra betyg, men inte att vi var bäst i Sverige. Vad roligt, säger Ala Mejaddam, ST-läkare i internmedicin på Östra sjukhuset.

Jo, det stämmer. Alla Sveriges ST-utbildningar genomgår vart femte år en så kallad SPUR-granskning. Och i 2019 års granskning av ST-utbildningen på Östra sjukhusets medicinklinik kan man bland annat läsa att kliniken har ett ”mycket gott utbildningsklimat med god tillgänglighet till stöd och instruktioner i det dagliga arbetet, och god kollegial personkännedom”. ST-utbildningen fick A – alltså bästa betyg – på alla punkter, från medarbetarstab till lokaler och handledning. Det finns ingen annan ST-utbildning i internmedicin som fått A på alla punkter – här är Östra sjukhuset på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bäst i landet.

Extra glad för beskedet var Sayeh Sattar som själv är överläkare i internmedicin och studierektor för ST-utbildningen.

– Syftet med SPUR-granskningen är att se till att det finns en samstämmighet mellan vad ST-läkarna ska och kan lära sig. Att de får träffa de patienter och möta det diagnospanorama de kommer jobba med som specialister, att de får komma iväg på utbildningar och får bra handledning. Bland mycket annat. Så det är klart att ett fint betyg spelar stor roll, säger hon.

Kan kombinera olika intressen

Ala Mejaddam.

Ala Mejaddam hade gjort sin AT på Kungälvs sjukhus och jobbat ett år på Barnakuten innan hon till slut sökte ST på Östra sjukhusets medicinklinik. Hon är helnöjd med utbildningen.

– Jag tycker allt funkar bra. Vi behöver randa oss på andra ställen för att få hela kompetensen, bland annat på Lungmedicin på Sahlgrenskatomten, men det har aldrig varit ett problem här. Det finns en stor förståelse för att man behöver vara borta. Samma sak när det gäller utbildningar eller sin forskningstid, säger hon.

Simon Hultgren, kollega med Ala men på sektionen för hematologi, trivs också bra. Han håller just på att genomföra sitt vetenskapliga arbete om mobila team och är glad för att han kan kombinera sitt intresse för internmedicin med geriatrik.

Simon Hultgren.

– Geriatriken ingår i vårt verksamhetsområde och är inbakad i allt här. Att vi är en stor klinik på ett universitetssjukhus gör att jag får träffa många olika patienter och jobba med det högspecialiserade, men också det breda. En hög akademisk nivå, men också känslan av länssjukhus. Det tror jag ger en bra utbildning.

Tidigare inspektionen inte lika bra

Allt är förstås inte perfekt. SPUR-granskarna påpekar till exempel att njur- och lungmedicin ligger på en annan sjukhustomt, att ST-läkarnas jouruppdrag ofta ligger på tider när det inte finns god tillgång till klinisk handledning, och att en del ST-läkare inte har sina utlovade handledarträffar. Simon Hultgren och Ala Mejaddam påpekar också att deras löner ligger lågt i nationella jämförelser. Men skillnaden från senaste inspektionen är stor. Sayeh Sattar var med 2014, då utbildningen fick B och C på flera punkter, vilket betyder att åtgärder krävs för att Socialstyrelsens föreskrifter ska följas.

– Vi har haft mycket att jobba med sedan dess. ST-läkarna hade till exempel inga egna kontorsplatser då, och det är jätteviktigt att de har det. ST är en utbildning, ST-läkarna ska ha avsatt tid till självstudier på arbetsplatsen, kunna göra vetenskapliga projekt och forska. Nu har de arbetsplatser, om än delade, i en paviljong på sjukhustomten.

Alla måste engagera sig

Vad är då framgångsreceptet? Enligt Sayeh Sattar handlar det om att alla måste engagera sig i ST-läkarna.

– Utbildning är inte en enda persons ansvar. Både verksamhetschefen och sektionscheferna har varit minst lika involverade men ibland tar vissa förändringar lång tid att genomföra och kräver lite tjat. Specialistläkarna har verkligen engagerat sig och förstått att det är klinikens framtid vi utbildar, de som ska ta hand om oss när vi blir gamla.

Om fyra år är det dags för inspektion igen. Sayeh Sattar satsar såklart på att behålla betygen.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill vara landets ledande universitetssjukhus. Att få bra betyg på ST-utbildningen ger möjlighet att rekrytera bra kollegor, hålla en hög patientsäkerhet och ge bra kvalitet på vården, men skapar också trivsel. Det är givande att arbeta på en plats där man prioriterar utbildning och lärande. 

Här kan du läsa hela rapporten.

Fakta: SPUR

Socialstyrelsen har bestämt att alla Sveriges ST-utbildningar, alltså specialistutbildningar av läkare, ska granskas vart femte år. Den som granskar är Lipus – Läkarnas institut för professionell utveckling i vården.

Punkterna som utbildningarna bedöms på är: verksamheten, medarbetarstab och interna kompetenser, lokaler och utrustning, tjänstgöringens upplägg, handledning och uppföljning, teoretisk utbildning, medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete, ledarskapskompetens samt kommunikativ kompetens.

Fakta: Specialiseringstjänstgöring

Legitimerade läkare, alltså läkare som gått hela läkarutbildningen inklusive allmäntjänstgöring (AT) kan söka specialiseringstjänstgöring (ST) för att bli specialistläkare. Utbildningen är fem år. Under en ST jobbar man som läkare med lön, men har också handledning och deltar i kompletterande utbildning. Inom vissa specialiteter krävs det sidotjänstgöring inom andra specialiteter, så kallad randning.

Det finns ett 60-tal olika specialiteter.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 13 augusti 2020 09:11
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:50
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.