10 november, 2023

Internationellt prestigepris till Kaj Blennow: ”En ära”

I år går Rigshospitalets internationella KFJ-pris till Kaj Blennow, professor och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, erkänd som en global ledare inom utveckling av biomarkörer för diagnos av Alzheimers sjukdom.

"Det är en ära att få det här priset, och jag ser det som ett erkännande att min forskning har betydelse för patienter i klinisk praktik, säger Kaj Blennow." Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

Användningen av biomarkörer i klinisk praxis och forskning går snabbt framåt inom vården. Inom området neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom, är den svenske professorn Kaj Blennow en av frontfigurerna i denna utveckling, och som ett resultat av detta hyllas han med Rigshospitalets internationella KFJ-pris. I priset ingår en donation på 1 750 000 DKK från Kirsten och Freddy Johansens stiftelse.

Priset delas ut till en internationellt känd forskare som samarbetar med forskare från Rigshospitalet, som är universitetssjukhuset i Köpenhamn. En av Kaj Blennows mångåriga medarbetare vid Rigshospitalet är professor Gunhild Waldemar från Köpenhamns Universitet. Hon är seniorkonsult vid Neurologiska institutionen och chef för Dansk Demensforskningscenter och hon har nominerat sin svenska kollega till priset.

– Kaj Blennow har varit en mycket värdefull samarbetspartner för oss sedan 2005. Han är internationellt erkänd för sitt banbrytande arbete och anses vara världsledande inom utvecklingen av biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar, speciellt för diagnosen Alzheimers sjukdom, säger Gunhild Waldemar.

Kaj Blennow är professor vid Göteborgs universitet och chef för det kliniska neurokemiska laboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Under hela sin karriär har han mottagit ett flertal utmärkelser för sin forskning och har skrivit mer än 1 500 originalforskningsartiklar och översiktsartiklar i peer-reviewed tidskrifter, med ett h-index på 178 och över 150 000 ackumulerade citeringar.

”Ett erkännande att min forskning har betydelse”

Kaj Blennow. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

Kaj Blennows forskning har inte bara inspirerat kollegor utan har också lett till införandet av blodbaserade biomarkörer i alzheimerforskningen, vilket är en mer tillgänglig och mindre invasiv metod för att diagnostisera sjukdomen. Ett av Kaj Blennows viktigaste genombrott var hans banbrytande analys av biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), inklusive Abeta42 och Tau. Hans arbete revolutionerade diagnosen Alzheimers sjukdom. Senast har den svenska professorns utveckling av den högkänsliga Simoa-metoden för plasma P-tau visat sig lovande vid screening och diagnostik av Alzheimers sjukdom i dess tidiga skeden.

Han har också varit en drivande kraft i att standardisera masspektrometribaserade referensmetoder för att mäta Abeta42 och har drivit på för metodharmonisering bland laboratorier i olika länder.

I Danmark har Kaj Blennow samarbetat om demensforskning med Rigshospitalet i ett flertal gemensamma publikationer och doktorandprojekt. Hans laboratorium har fungerat som referenslaboratorium för Rigshospitalets CSF-analyser, till gagn för patienterna.

– Det är en ära att få det här priset, och jag ser det som ett erkännande att min forskning har betydelse för patienter i klinisk praktik. Rigshospitalet har mycket välkarakteriserade kliniska kohorter, vilket gör det till ett värdefullt forskningssamarbete för mig, säger Kaj Blennow.

Med priset förväntar sig Kaj Blennow att påskynda forskningen för att identifiera patienter med Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar i ännu tidigare skeden. Fokus kommer att omfatta att undersöka om blodbaserade biomarkörer kan användas för förundersökning innan potentiella patienter genomgår mer omfattande diagnostiska tester.

– Jag ser fram emot att samarbeta kring mer kliniskt inriktade studier om hur vi bäst kan använda blod- och likvorvätskemarkörer för att vägleda diagnosen och behandlingen av patienter med neurodegenerativa sjukdomar. Vi kan till exempel utveckla det första testet för att bedöma människors risk att utveckla cerebral sjukdom. amyloidos, som kan vara en föregångare till Alzheimers sjukdom. Samma test kan också användas för att övervaka effekterna av nya behandlingar på enskilda patienter och för att övervaka eventuella biverkningar, förklarar Kaj Blennow.

Priset delades ut till Kaj Blennow vid en ceremoni på Rigshospitalet den 9 november 2023.

TEXT: RIGSHOSPITALET (Översatt och publicerad i Akademiliv)

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 november 2023 11:08
Uppdaterad: 10 november 2023 11:09
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.