29 maj, 2023

Internationellt intresse för Klinisk kemis miljöanalys

Förra året analyserade Klinisk kemi hur mycket koldioxidutsläpp en laboratoriemedicinsk analys kan generera under en livscykel. Resultaten var så intressanta att över-BMA Marion Walser nu ska få berätta om dem på en amerikansk hållbarhetskonferens.

"Förpackningsmaterial är den stora boven. Vi har inlett samtal med leverantörerna om hur saker levereras till oss. Allt måste kanske inte komma i stora paket av frigolit", säger överbiomedicinska analytikern Marion Walser. Bilder: privat och Valentin.

Verksamheten Klinisk kemi tillhör Regional laboratoriemedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förra året fick verksamheten i uppdrag av Koncernkontoret VGR att räkna ut hur mycket koldioxidekvivalenter som släpptes ut vid en specifik analys. Marion Walser, som är överbiomedicinsk analytiker på Klinisk kemi, var med och gjorde analysen tillsammans med en konsultfirma. Det visade sig att engångsprodukter av plast stod för den största delen av koldioxidutsläppen.

– Det går åt stora mängder plastprodukter vid provhanteringsprocessen, som börjar med provtagningen. Just den analysen vi valde att räkna på sker sedan i tre delar och varje del ger mycket plastavfall i form av förpackningar till kemikalier och andra produkter, berättar Marion Walser.

Bilfärder har stor påverkan

Även transporter stod för en stor del av koldioxidutsläppen; analysen visade att om patienten kör bensinbil mer än 2,3 kilometer till provtagningsstället släpper själva transporten ut mer koldioxid än vad analysen kräver under hela sin livscykel.

Allt detta kommer Marion Walser att berätta om den 8 juni på My Green Lab Summit, en internationell konferens som äger rum i Kalifornien. Marion Walser föreläser däremot digitalt.

– Jag får My Green Labs nyhetsbrev och såg att de sökte talare till konferensen. Min chef hejade på och tyckte att jag skulle skicka in vårt bidrag. Så nu är jag en av tre talare som kommer prata om just livscykelanalys, säger Marion Walser.

Hur har ni gått vidare efter livscykelanalysen?

– Jag ser livscykelanalysen som en första kartläggning, som vi spridit information om i många sammanhang. Vi har också startat många intressanta dialoger utifrån analysen.

Om vad?

– Förpackningsmaterial är den stora boven. Vi har inlett samtal med leverantörerna om hur saker levereras till oss. Allt måste kanske inte komma i stora paket av frigolit och vi är stora nog att sätta press på dem vi handlar av. En annan aspekt är själva analyserna, och då menar jag till exempel när en hematolog beställer analys av blodprov. Måste man alltid titta på varje aspekt av blodet? Kan vi ha bättre system, så att inte både vårdcentralen, hematologen och vårdavdelningen beställer analys av blodvärde? Den typen av dialoger tycker jag att vi har fått igång på sjukhuset – att vi alla måste fundera på vilken miljöpåverkan analyserandet har.

Mer om konferensen My Green Lab Summit

Konferensen riktar sig till forskare i hela världen och handlar om att skapa mer hållbara laboratoriemiljöer. Marion Walser talar klockan 20.30 svensk tid. Konferensen är gratis, men man behöver anmäla sig. Anmälan och mer information här: https://mygreenlab.regfox.com/my-green-lab-summit-2023

 

Mer om analysen

Provet som valdes ut för pilotprojektet var ett av de mer omfattande, bestående av tre olika analyser. Varje prov visade sig släppa ut 0.67 kg koldioxid under sin livscykel. Under ett år genomförs 6-7000 sådana analyser, vilket motsvarar 4,7 ton koldioxid. Det är mer än 18000 kilometers bilkörning med bensinbil eller hälften av en genomsnittlig svensk medborgares totala klimatpåverkan.

Läs mer i Sahlgrenskaliv: https://sahlgrenskaliv.se/pilotprojekt-pa-klinisk-kemi-mater-miljopaverkan/

Text: Maja Larsson
Publicerad: 29 maj 2023 15:23
Uppdaterad: 29 maj 2023 15:36
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.