2 januari, 2023

”I luften är du på egen hand”

– Principen är densamma i IVA-salen som i luften, allt ska vara förberett så att inget oväntat händer, men du är alltid redo för nödläge. Skillnaden i luften är att när nödläget kommer, är du på egen hand utan sjukhusets alla resurser inom räckhåll, säger Martin Hubrich, en av tio LIV-läkare.

"Sedan är det förstås något särskilt med den där utsikten man får när man sitter i planet", säger LIV-läkaren Martin Hubrich, som tidigare haft flyg som hobby. Bild: Paul Björkman.

LIV står för Luftburen Intensivvård. Organisationen finns till för att bemanna när Svenskt Ambulansflyg på Landvetter behöver en läkare ombord.

Martin Hubrich ingår i gruppen av tio läkare som utgör dygnet runt-beredskapen för Landvetter-basen.

– Vi är åtta läkare från AnOpIVA på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och två pensionerade läkare som tidigare arbetade på Thorax, berättar Martin Hubrich, som till vardags är sektionschef på AnOpIVA.

Om en transport behöver genomföras med en patient som är sövd, alternativt så svårt sjuk att Ambulansflygets bedömer att det krävs en läkare ombord på planet, kontaktas något av de tre LIV-läkarteamen i landet. Geografisk närhet, men också lämplighet avgör vem som får uppdraget.

Den läkare som för tillfället har beredskapen blir då uppringd och får dra i gång förberedelserna.

Många frågor att reda ut innan flyget lyfter

Läkaren bestämmer allt kring den aktuella transporten. Första uppgiften är att fundera en gång till på om flyget verkligen är bästa fordonet i det aktuella läget. Många faktorer kan påverka.

Sedan är det en rad frågor som måste redas ut. Är patienten flyttbar? Kan patienten flyttas här och nu? Är mottagande sjukhus redo och finns det en plats där? LIV-läkaren ska också se till att det finns ett flygplan redo.

Sjuksköterskan från teamet ska involveras så snart som möjligt. Tanken är att man arbetar som ett team, inte som läkare med medföljande.

Ett uppdrag tar i genomsnitt 6-8 timmar.

– Det är mycket logistik och mycket organisation. Allt måste fungera eftersom det inte får gå fel under en intensivvårdstransport. En kritiskt sjuk patient kan inte bli liggande någonstans, säger Martin Hubrich.

Spindeln i nätet

Alla LIV-läkare är specialistutbildade inom anestesi och intensivvård och är vana vid transportmedicin. Det är också viktigt att man är van att förebygga akutsituationer och hantera det som uppstår.

– Dessutom krävs god kommunikationsförmåga, eftersom man blir en av spindlarna i nätet som ska få det att fungera. Man är i kontakt med alla sjukhus i Sverige och även i Norden ibland, säger Marin Hubrich.

– Det ställer ganska höga krav att kunna få anamnes (sammanställning av patientens sjukdomshistoria) via telefon, och lita på det.

Personligheten är en viktig del vid rekryteringen. Medarbetarna ska kunna arbeta länge och klara av att det är tungt, att det kanske blir kallt eller att ytterligare krångel uppstår.

Om något händer ska den yttersta kompetensen tas fram.

– Då gäller det att vara kylig och hålla fattningen. Då får man inte vara rädd för det utan kanske till och med kunna njuta av det, säger Martin Hubrich.

Samtidigt är han noga med att poängtera att det är en balansgång. Spänningen får aldrig bli målet.

– Man ska inte riska. Blir det spännande ska det inte bero på oss. Det ska inte ha gått att förutse. Men vi ska klara av att hantera det.

Men ingen är helt ensam. Det finns en bakjour, en medicinskt ansvarig på varje bas, som kan kontaktas vid riktigt krångliga situationer. Där stöttar baserna varandra.

Vad är då grejen med arbetet?

– Jag har haft flygning som hobby tidigare. För mig handlar det här bland annat om att kombinera mitt yrke, det medicinska, med nöjet och glädjen i flygningen, säger Martin Hubrich, som delar intresset för flyg och fordon med flera av kollegorna.

– Vi är också alla intresserade av att arbeta prehospitalt, utanför sjukhusets väggar.

Han berättar att det är en speciell utmaning att vara på egen hand med det lilla teamet långt ifrån sjukhusets avancerade utrustning och samlade styrka och kompetens.

– Sedan är det förstås något särskilt med den där utsikten man får när man sitter i planet. Inflygningen mot Visby, där månen lyste som en röd skiva. En hämtning i Rovaniemi där vi flög mot midnattssolen. Öresundsbron med Köpenhamn i bakgrunden… Det är helt enastående.

Fakta: LIV-läkarna

LIV står för Luftburen Intensivvårdsläkare.

10 läkare är rekryterade, varav 8 från IVA område 5 och två pensionerade från thorax.

Det finns tre team: ett i Umeå, ett i Uppsala, ett i Göteborg.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 02 januari 2023 10:26
Uppdaterad: 10 januari 2023 09:46
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.