24 januari, 2024

”Hur får vi nya upptäckter att komma till nytta för patienterna?”

Är du intresserad av att höra mer om translationell medicinsk forskning som görs i samarbete med GU och Sahlgrenska universitetssjukhuset? Välkommen att vara med på WCMTM Science Day den 14 mars där bland andra Västra Götalandsregionens FoU-direktör Ann Ekberg-Jansson samt universitetssjukhusöverläkare och professor Roger Olofsson Bagge deltar.

Den 14 mars arrangeras WCMTM science day som kommer handla om hur grundforskning inom molekylär medicin blir till nytta för klinisk verksamhet.

Programmet sätter fokus på hur grundforskning inom molekylär medicin blir till nytta för klinisk verksamhet, och ger dig inblick i samverkan mellan olika aktörer inom life science nationellt och regionalt. 

Roger Olofsson Bagge, professor och universitetssjukhusöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer medverka och prata om sin egen forskning samt vara moderator för ett samtal med rubriken The intersection between the experimental and clinical.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ledande på klinisk forskning i Sverige, i detta symposium ska vi prata om hur vi blir ännu bättre och överför preklinisk forskning till klinik. Hur får vi nya upptäckter i laboratorier att komma till nytta för patienterna, säger Roger Olofsson Bagge.

– Det hölls nyligen ett hederssymposium för förra sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg, och då gjorde hon liknelsen att det handlar om att sätta båten i sjön. Vilket alltså är precis vad vi ska diskutera och det ska bli väldigt kul och intressant.

Roger Olofsson Bagge
Roger Olofsson Bagge, professor och universitetssjukhusöverläkare kommer prata om sin egen forskning och leda samtalet om The intersection between the experimental and clinical.

WCMTM

WCMTM, som står för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, är en nationell satsning där fyra centrum vid universiteten i Lund, Umeå, Linköping och Göteborg ingår. I Göteborg är Västra Götalandsregionen liksom AstraZeneca samverkanspartner.

Hälften av centrumets forskare är kliniska forskare som kombinerar sin vetenskap med kliniskt arbete och som drar nytta av att befinna sig i skärningspunkten mellan det experimentella och det kliniska.

WCMTM Science Day den arrangeras den 14 mars och anmälan behöver göras senast 12 februari.

Läs mer om programmet och välkommen att anmäla dig.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 24 januari 2024 17:15
Uppdaterad: 24 januari 2024 17:15
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.