19 oktober, 2023

Hon ska leda centrum för precisionsmedicin

Tidigare upptäckt, möjlighet att förhindra försämringar, ge bättre behandlingar och ibland till och med bot. Under året har Sahlgrenska Universitetssjukhuset startat ett centrum för precisionsmedicin. Hallå där Charlotta Ljungman som efter årsskiftet tillträder som föreståndare för den nya centrumbildningen!

– Som kardiolog ska det bli spännande att lära mig mer om de delar inom precisionsmedicin som jag än så länge inte kan så mycket om, säger Charlotta Ljungman.

Hur är precisionsmedicin betydelsefull för sjukvården?

– Det är många verksamheter som jobbar med precisionsmedicin och riktade behandlingar, till exempel inom onkologin, barnsjukvården och inom sällsynta diagnoser. Tydligt exempel är just onkologin där riktade behandlingar för patienter med vissa typer av malignt melanom avsevärt kan förbättra prognosen. Jag har själv ett stort intresse för det här och tror att det kommer vara en av sjukvårdens stora utmaningar framåt, att hitta möjligheter att erbjuda patienterna individuella, skräddarsydda behandlingar. Det är något som förbättrar för patienten och kan öka jämlikheten inom vården. För om patienter inte svarar på en viss behandling finns här en möjlighet att rikta behandlingen.

– Det handlar dessutom inte bara om att bota sjukdomar, utan också om att hälsa och förebyggande arbete. Men där har vi knappt ens börjat!

LÄS MER: Nytt centrum för precisionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kan du berätta lite om din bakgrund?

– Jag är överläkare i kardiologi och har varit verksamhetschef på Kardiologen på Sahlgrenska. Jag har en ALF-tjänst för disputerade forskare och forskar på 50 procent medan jag jobbar kliniskt med hjärtsvikt och ärftliga hjärtsjukdomar resten av tiden. Inom min forskning gör jag en studie om hjärtmuskelsjukdomar, med analyser för att på djupet förstå dessa sjukdomar, vilket är ett sätt att använda precisionsmedicin på patienter med hjärtsvikt. Mina nya uppdrag påbörjas efter nyår, men jag kommer också att fortsätta med min forskning och att jobba kliniskt.

Varför är det viktigt med ett centrum för precisionsmedicin?

– En utredning som gjordes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under ledning av Lars Palmqvist kom fram till att en centrumbildning var en möjlighet för att arbeta vidare med precisionsmedicin. Uppdraget blir att samordna de funktioner som redan finns och att facilitera för precisionsmedicin på sjukhuset och i förlängningen inom hela Västra Götalandsregionen.

– Mycket finns ju redan på plats som Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre, centrum för medicinsk genomik och ATMP-centrum. Det finns också många samarbeten med Göteborgs universitet, till exempel med Core Facilities. Så mycket av arbetet kommer handla om att samordna och informera så att verksamheten kan växa och bli ännu bättre. Vi kommer också behöva lära oss mer om precisionsmedicin, och vi behöver knyta an till bioinformatiken och till juridiken. Och dessutom se till ekonomin, för många av de här behandlingarna som berör precisionsmedicin är kostsamma. Så det första steget för centrumbildningen kommer handla om att ta fram en plan för hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska jobba med precisionsmedicin framåt. 

Vad ser du för utmaningar i nuläget?

– En stor utmaning är att verksamheterna har kommit olika långt. Men vi har också utmaningar med datahantering och sekretess. Och naturligtvis de ekonomiska utmaningarna! Men i förlängningen ser jag vilka möjligheter det finns för patientnyttan och att det finns mycket att vinna med precisionsmedicin och hur det kommer vara en betydande del av framtidens sjukvård. En av centrumets uppgifter kommer också vara att ha en tät dialog med akademin och industrin och underlätta för forskning och utveckling inom precisionsmedicin inom regionen.

Vad ska bli mest spännande att jobba med?

– Som kardiolog ska det bli spännande att lära mig mer om de delar inom precisionsmedicin som jag än så länge inte kan så mycket om. Men det ska såklart bli givande att sätta mig in i hela verksamheten och sprida information om utvecklingen och forskningen inom området!

LÄS MER: Nytt projekt vill accelerera införandet av precisionsmedicin i vården

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 19 oktober 2023 12:18
Uppdaterad: 19 oktober 2023 12:18
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.