22 april, 2024

Hallå där Thorsteinn Gunnarsson!

Du är verksamhetschef för Barncancercentrum och även ansvarig för centrum för gen- och cellterapier som invigdes den 25 april på Drottning Silvias Barnsjukhus.

Den 25 april klockan 9 - 12 arrangeras ett symposium i samband med invigningen av gen- och cellterapi-centrum för barn. Symposiet går att följa live i en onlinesändning.

Vad innebär det att Drottning Silvias Barnsjukhus får ett centrum för gen- och cellterapier för barn?

– Det är oerhört värdefullt för våra patienter att kunna erbjuda nya behandlingar som kommer bli revolutionerande och som kan bota sjukdomar vi i dag inte kan bota eller som är väldigt svåra att behandla. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en strategi för att bli Europas ledande universitetssjukhus till 2032, och det är helt i linje med att vi vill stå i framkant medicinskt.

Hur kan man förklara gen- och cellterapier samt ATMP för någon som inte vet vad det innebär?

– ATMP är en förkortning av ett engelskt begrepp som innefattar gen-, cell- och vävnadsterapier som kan innebära en radikal förbättring för många patienter med svåra sjukdomstillstånd som vi i dag inte kan behandla.  

Cellterapier innebär att man tar patientens egna celler och bearbetar dem väsentligt så att funktionen i cellen ändras. När cellen sedan ges tillbaka till patienten är det i syfta att attackera till exempel en viss typ av cancer.

Genterapier definieras av att de innehåller arvsmassa som ändrar, tar bort eller reparerar en gensekvens för att lindra eller bota en genetisk eller medfödd sjukdom.

Hur kommer det förändra sjukvården med ett centrum för gen- och cellterapier på barnsjukhuset?

– Det här är extremt komplicerade behandlingar och verksamheter som kräver bred kunskap, resurser och viss volym för att lyckas. Det behövs bland annat klinisk kompetens, kunskap om cellterapier, och stamcellslaboratorier. En så bred kompetens har ingen individ, men i ett centrum samlar vi kompetenser. Allas olika roller bidrar till att vi kan erbjuda en så komplicerad behandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan några år tillbaka ett ATMP-centrum som samordnar det som krävs för att sjukhuset ska vara rustade för att arbeta med registrerade ATMP-läkemedel. Centrumet för gen- och cellterapier för barn ligger under den strukturen, men med speciell inriktning på barn. Vi kommer i framtiden bli en betydande del av ATMP-verksamheten på sjukhuset då många av dessa behandlingar kommer utföras på just barn.

Nu hålls ett symposium när centret öppnar, vad kommer det handla om?

– Vi ska fokusera på att ge gästerna en överblick över vad ATMP är och innebär och vilka kompetenser som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan lyfter vi fram barnperspektivet, tar upp aktuella fall och ger och en blick över nuläget och framtiden.

Det kommer gå att följa symposiet online, vem tycker du ska lyssna?

– Alla som är intresserade av framtidens sjukvård och inte minst de som intresserar sig för svåra och sällsynta sjukdomar hos barn.  

Livesändning av symposium om gen- och cellterapier för barn

Den 25 april klockan 9 – 12 arrangeras ett symposium i samband med invigningen av gen- och cellterapi-centrum för barn.

Programmet består av lättillgängliga föredrag om  barnsjukhusets kliniska verksamhet och forskning inom gen- och cellterapier.

Här kan du följa sändningen (startar 9:00 den 25 april):
Symposium om gen- och cellterapier för barn

Program:

09:00 – 09:20 Områdeschefer Kate Abrahamsson och Peter Gjertsson hälsar välkomna

09:20 – 09:40 ATMP-centrum i sjukvården
Kristina Levan, Gothia Forum

09:40 – 10:30 Klinisk verksamhet och forskning

  • Prövningsenhet barn – med kapacitet och kompetens att bedriva ATMP-studier, Jenny Gustafsson, forskningskoordinator
  • Zolgensma för barn med spinal muskelatrofi, Lars Alberg, överläkare
  • Genetisk behandling av ärftlig näthinnesjukdom, Susann Andersson, överläkare
  • De virusspecifika T-cellerna, Jan Holgersson, professor och överläkare
    CAR-T behandling hos barn, Cecilia Langenskiöld, överläkare

10:30 – 11:00 Paus

11:00 – 11:15 Invigning
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör

11.15 – 11.25 Samtal med patient Johanna Brag

11:25 – 12:10 Hur ser framtiden ut?

  • ATMP är här för att stanna, Dag Larsson, senior sakkunnig Lif – de forskande läkemedelsföretagen.
  • ATMP-centrum för barn – var står vi nu och vart vill vi komma? Karin Mellgren, adjungerad professor och universitetssjukhusöverläkare.

12:10 – 12:15 Reflektioner och summering, Thorsteinn Gunnarsson, verksamhetschef Barncancercentrum.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 22 april 2024 09:27
Uppdaterad: 25 april 2024 13:51
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.