22 september, 2022

Hallå där, Stefan Candefjord!

Docent och programansvarig för Medicinteknik på Chalmers tekniska högskola. Den 12 oktober är det dags för höstens exjobbsmässa inom hälsa och teknik. Nytt för i år är att också kandidatarbeten för studenter som läser medicinteknik ingår. Vad hoppas du ska bli resultatet av årets mässa?

Personal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som kan tänka sig att ta emot studenter från Chalmers kan räkna med "en ambitiös och nyfiken studentgrupp som kommer ta sig an sjukvårdens utmaningar", menar Stefan Candefjord.

Vad hoppas du ska bli resultatet av årets exjobbsmässa?

– Jag hoppas att vi kan identifiera många samarbetsprojekt, såväl exjobb som kandidatarbeten och att vi på så sätt kan öka samverkan mellan studenter på Chalmers och handledare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin.

Jag hoppas också att de här mötena kan bli start på en resa för olika projekt som i förlängningen kan stärka regionen och gagna patienterna.

Hur viktigt är det med den här formen av samarbete mellan Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

– Otroligt viktigt! Studenterna som läser till civilingenjör inom medicinteknik kan göra stor nytta inom vården, men det krävs att man möts för utökat kunskapsutbyte. Så att vården vet vad studenterna kan bidra med och dessutom kan vara kravställare och definiera frågeställningarna.

Lyckade projekt och ökad samverkan är en nyckel till bättre utbildning, bättre sjukvård, mer tjänster och ökad innovation.

I år är studenter som ska göra kandidatarbeten i medicinteknik med för första gången, vad är bakgrunden till det?

– Utbildningen startade 2020 och vi vill ju verkligen attrahera studenter som har ett intresse för hälsa och teknik. Redan från början har vi satsat på ett samarbete med Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att stärka den kliniska relevansen i utbildningen.

Redan när utbildningen började var det ett tydligt mål att kandidatarbetena skulle vara ett viktigt led i samarbetet där sjukvården skulle kunna ta del av styrkorna från utbildningen och studenterna kan gå in i vårdens frågeställningar.

Kandidatarbetena kan handla om att göra en förstudie – kanske kring en klinisk studie eller kring en ny medicinteknisk tjänst eller produkt som skulle kunna testas kliniskt, eller göra omvärldsbevakning kring liknande projekt. Utvärdering och vidareutveckling av nya idéer och tjänster inom digital hälsa är också intressant.

Vad kan vi förvänta oss av studenterna i medicinteknik och deras arbeten?

– Jag tror att vi kan förvänta oss att studenterna med sina arbeten kommer göra signifikanta bidrag till kunskap och utveckling inom sjukvården. Jag hoppas också att det här ska bli årligt återkommande arbeten där vi får till ett bra samarbete som växer med tiden, att det kommer en medvetenhet om att studenterna på medicinteknik kan vara en bra resurs för att testa olika frågeställningar och också är en möjlighet till framtida rekryteringar som kan stärka sjukvårdens digitalisering.

Dessutom kommer den här gruppen med studenter om två år att göra sina exjobb och då kan kandidatarbetena vara en grund att stå på för en fördjupning.

Vad har du för intryck av studenternas mål och visioner: vad är det för problem de vill lösa, vad vill de jobba med?

– De vill framför allt arbeta med något som har klinisk relevans och de vill bidra med att kunna göra något för sjukvården och patienterna. Det är ju därför de har valt utbildningen.

Vad kan personal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tar sig an studenter som ska göra ett kandidatarbete eller ett exjobb vänta sig?

– De kan vänta sig en ambitiös och nyfiken studentgrupp som kommer ta sig an sjukvårdens utmaningar. Jag hoppas att den som är intresserad av att handleda studenter vill följa deras arbete, agera bollplank och vägleda dem för att jobba framåt i sina projekt så att de kan göra mesta möjliga nytta och att vi lär oss så mycket som möjligt av varandra.

Vad tycker du själv är roligast med exjobbsmässan?

– Att olika kompetenser får mötas för att tillsammans ta sig an komplexa och svårlösta problem. Att kompetens inom teknik och sjukvård kan arbeta tillsammans. Det här mötet är spännande att befinna sig i, för där skapas ny kunskap!

Det är också roligt att se så många som vill arbeta med att göra saker som kan ha direkt nytta för patienter, som vill hjälpa människor nu och i framtiden. Vi står inför otroligt många utmaningar och på Chalmers och Sahlgrenska akademin tror vi mycket på ett ökat samarbete mellan medicin och teknik. När olika kompetenser och discipliner träffas och skapar en nära relation så kan den tekniska utvecklingen lösa relevanta problem för vården. 

Dessutom har det ett stort värde att vi jobbar lokalt. Chalmers, sjukhuset och akademin ligger nära varandra, vi jobbar redan tillsammans men kan göra mycket för att jobba tätare ihop. Exjobbsmässan kan hjälpa till med att öka dessa kontaktytor!

Du som är intresserad av att vara handledare och har ett projekt som kan passa för ett examensarbete (30 hp) eller kandidatarbete (15 hp) inom hälsa och teknik kan anmäla ditt intresse senast den 29 september.

Läs mer: Information om mässan
Direktlänk till anmälan för handledare

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 22 september 2022 12:23
Uppdaterad: 26 september 2022 09:08
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.