10 februari, 2023

Hallå där, Maria Karlsson!

Du är miljösamordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och jobbar mycket med frågor kring energi. Västra Götalandsregionens mål är att halvera energianvändningen i sina lokaler - hur ska sjukhuset klara det?

Även små insatser för att spara el har stor betydelse för hela energiförbrukningen, säger Maria Karlsson som är miljösamordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kan du berätta om de miljömål som måste uppfyllas?

– Regionens mål är att halvera energianvändningen i våra lokaler, vilket också är vad Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska uppfylla. Vi är faktiskt på god väg, vilket bland annat beror på att Västfastigheter har jobbat mycket med fastigheterna och har sett över sådant som enkelt kan justeras, till exempel ventilationerna. De senaste åren har vi också sett många beteendeförändringar som har gett effekt.

Det finns en energioptimeringsrutin för sjukhusets verksamheter. Hur spridd skulle du säga att den är?

– Miljöavdelningen gör årliga miljörevisionerna på sjukhusets verksamheter och på så sätt sprider vi information om enheternas arbete och vad som behöver göras för att minska energianvändningen. Förra året fick vi till exempel möjlighet att prata mer om avstängningslistan. Det är en mall som kan användas för att identifiera vilken elektronisk utrustning som kan stängas av mot slutet av en arbetsdag. I ett rum med fem datorer är det kanske bara en som behöver vara på över natten för att en akutläkare snabbt ska kunna arbeta, men övriga kan stängas av. Beslut om vilken utrustning som ska stängas av fattas då av enhetschefen.

– I och med den pågående energikrisen har det också blivit mer uppmärksammat och under hösten märkte vi att fler beställde vårt material, som klistermärken som uppmanar att stänga av skärmar och släcka lyset i ett rum.

Exempel på klistermärke du kan beställa från miljöavdelningen för att påminna dig själv om att stänga av din utrustning.

Hur påverkas Sahlgrenska Universitetssjukhuset av den pågående energikrisen?

– Alla måste ju dra sitt strå till stacken för att spara energi, men ett universitetssjukhus är en mycket energikrävande verksamhet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inget undantag och är bland de verksamheter som drar mest energi inom hela Västra Götalandsregionen. Där vi som sjukhus kan spara el så hjälper därmed även små insatser mycket för hela energiförförbrukningen.

Vad skulle hända om situationen förvärras?

– Västfastigheter lade fram flera åtgärder under hösten. Några implementerades, men vissa förslag som inte kunde genomföras då – som exempelvis att sänka temperaturen i lokaler – kan bli aktuella igen. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte kommer göras åtgärder som påverkar patientsäkerheten, det är till exempel inte aktuellt att tillfälligt stänga av elen på något av sjukhusen inom regionen.

Har du några exempel på vad som görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att spara energi?

– Det finns ett verktyg som heter energimätaren som helt enkelt är en Excel-fil som används för att räkna ut hur mycket el olika elektroniska utrustningar drar och hur mycket du sparar om de är avstängda eller i stand-by. På så sätt kan man jämföra hur mycket man sparar om alla datorer i ett rum stängs av över natten och det blir ett redskap för att mäta hur mycket el varje avdelning drar.

– Det går också att ansöka om närvarosensorer i förråd och på toaletter. Om Västfastigheter efter en utvärdering godkänner ansökan så installeras det utan någon kostnad för avdelningen.

– Alla enheter ska också göra stickprov för att se till att utrustning som ska stängas av verkligen är avstängd. Att kontrollen är gjord kontrolleras sedan vid den interna miljörevisionen.

Kan elpriserna påverka sjukhusets budget och är det ett skäl att hålla igen på elanvändningen?

– Västra Götalandsregionen är en stor förbrukare av energi men har ett bra elavtal. Fastighet, stöd och service (tidigare Västfastigheter) prissäkrar elen 1 – 2 år i taget och jobbar nu med elavtalen för 2024 – 2025. Det ser dock ut som om elen kommer att bli betydligt dyrare även för Västra Götalandsregionen framöver.

– Varje kwh som sparas innebär sparade skattekronor som kan gå till annan verksamhet så att arbeta med energieffektivisering är därför något vi ska och bör göra hela tiden.

Vad kan jag göra som enskild person för att spara energi?

– Det är det klassiska: att släcka lampor, stänga av apparater, duscha kortare. Fylla diskmaskiner och inte diska under rinnande vatten. Det här är beteende som nog många förhoppningsvis har tagit med sig till jobbet också.

– Andra tips att tänka på att är att dra ner luckan i dragskåp när man inte jobbar där och se till att skrivare och andra apparater går ner i stand-by när de inte används.

Vad är extra viktigt att tänka på?

– Att det här är allas problem och vi behöver se till helheten, inte bara den egna användningen. Om du minskar elanvändningen på jobbet så kan det resultera i att du får lägre energipris för hemmet. För det är ju samma el!

– Varje kilowattimme räknas och om jag inte förbrukar den kan någon annan, som kanske behöver den bättre, använda den.

Här kan du läsa mer om Sahlgrenska Universitetssjukhusets miljöarbete (kräver inloggning till Västra Götalandsregionens intranät):

Energi – Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vgregion.se)

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 10 februari 2023 09:43
Uppdaterad: 23 februari 2023 07:53
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.