17 april, 2023

Hallå där, Ludger Grote!

Du är överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och programansvarig för Svenska Lungkongressen som pågår mellan 18 och 20 april i Göteborg. Årets program bjuder på allt från dopning till cystrisk fibros och KOL - vem vänder sig kongressen till?

Cirka 350 personer kommer till kongressen i Göteborg, och programansvarig är överläkare Ludger Grote vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Svenska Lungkongressen är en årlig, nationell kongress som uppmärksammar kliniska nyheter och aktuell lungmedicinsk forskning. Det pågår mycket aktiv lungforskning i hela landet, vilket speglas i programmet. Kongressen vänder sig till medlemmar i Svensk Lungmedicinsk Förening som i huvudsak är lungläkare, specialister inom lungmedicin och andra, kliniskt verksamma och forskningsaktiva personer inom olika yrkesgrupper. Vi räknar med att uppåt 350 personer kommer i år.

Vad kommer att hända under dessa dagar?
– Vi börjar med en utbildningsdag för ST-läkare som har ett spännande, lite udda program med ämnen som flygmedicin, dykning, syrgassäkerhet och körkortsfrågor. Då kommer också tidigare landslagsläkaren i längdskidor Per Andersson att berätta om höghöjdsmedicin och dopning. Sedan fortsätter vi med själva lungkongressen som är två dagar med föreläsningar och posterdiskussioner. I år har vi två teman. Första dagen ägnas åt utveckling och behandling av cystisk fibros och lungtransplantation och dagen därpå går vi in på lungmedicinska folksjukdomar som KOL, astma och sömnapné. Forskarpriser kommer delas ut och vi har tre parallella postervandringar där alla universitetssjukhus presenterar sin aktuella forskning. Vi är också glada för att professor Agnes Wold öppnar med att inledningstala om ”Faran att ge råd?”, ett ämne som säkert kan intressera många.

Något som du tycker är särskilt intressant som du vill lyfta ur programmet?

– Det finns mycket spännande, till exempel nya internationella behandlingsrekommendationer för KOL och astma. Svenska lungsjuksköterskors intresseförening, SLIF, har i år ett eget spår och kommer visa ett innovativt rehabiliteringsprogram för patienter med KOL. Det kan liknas vid ett playstation där patienten själv styr motionsprogrammet med händer och fötter och en sjukgymnast övervakar och följer rehabiliteringen.

Sedan vill jag särskilt uppmärksamma våra kollegor här på Sahlgrenska och vårt lokala arbete. Professor Gerdt Riise har ett inledande föredrag om lungtransplantation ur ett historiskt perspektiv. Överläkare Marita Gilliam berättar om den fantastiska utvecklingen inom cystisk fibros. Professor Jan Hedner, som i decennier har forskat på läkemedelsbehandling vid sömnapné, kommer presentera ett genombrott på det fältet och Lowie Vanfleteren, överläkare på KOL-centrum, kommer berätta om endobronkiella ventiler för behandling av lungemfysem. Sedan kommer jag själv att presentera ett nytt vårdförlopp för sömnapnébehandling för Sverige.

Fakta: Svenska Lungkongressen

Svenska Lungkongressen arrangeras årligen av Svensk Lungmedicinsk Förening med ambulerade värdskap. I år är det Sahlgrenska Universitetssjukhuset tur. Svenska Lungkongressen pågår mellan 18 och 20 april på Svenska Mässan i Göteborg. Läs mer och ta del av programmet på kongressens hemsida.

Text: Charlotte Benjaminsson
Publicerad: 17 april 2023 10:26
Uppdaterad: 17 april 2023 10:26
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.