22 januari, 2024

Hallå där, Lars Ny!

Lars Ny är professor på Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han tar nu över som ordförande i forskningsrådet för Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

Vad innebär det att vara ordförande i forskningsrådet för SCCC?
– Ordförande i rådet ansvarar för att forskningsrådet fungerar i sin roll att driva strategiska
forskningsfrågor inom CCC, praktiskt betyder det tex att man planerar och leder forskningsrådets möten och andra aktiviteter.

På vilket sätt ska forskningen vara en del av ett cancercentrum, rent praktiskt?
– Forskningen har en helt avgörande och självklar roll i att pröva och utvärdera nya metoder och behandlingar för morgondagens cancersjukvård. Konkret betyder det att alla medarbetare skall känna delaktighet i detta arbete och att också patienterna med anhöriga involveras mycket mer än tidigare.

Hur kan akademin och sjukhuset närma sig varandra ytterligare när det kommer till forskning?
– I nuläget är vi både på sjukhuset och akademin i en situation där vi gör en del förändringar i organisation och strukturer för att vi skall få effektivare processer där forskningen integreras tydligare. Ett viktigt symboliskt exempel är förstås byggstarten för Sahlgrenska Life. Det kommer vara på plats om drygt 5 år men redan nu intensifierar vi arbetet med hur vi förenklar och utvecklar samarbetet genom att öka kontaktytorna mellan medicinarbergets och sjukhusets cancerforskare genom tex start av olika forskningsnätverk.

”Klart man vill vara delaktigt i detta och verka för att vi gör detta så bra som möjligt genom att dela med oss av vår kunskap och samtidigt får del av andras.”

Lars Ny


Vad är viktigast just nu inom cancerforskningen, i Europa?
– EU:s program EU4Health sätter många perspektiv för cancersjukvården som måste beforskas inom till exempel prevention, tillgänglighet, krisberedskap och patientnytta. Tillgång till hälsodata och den digitala transformationen av hälso- och sjukvården blir allt viktigare faktorer för denna forskning.

Vad ser du mest fram inom ramen för ditt nya uppdrag?
– Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ett CCC skapar nya möjligheter och sätter sjukhuset på kartan som självklar spelare, inte bara lokalt och nationellt utan också internationellt. Klart man vill vara delaktigt i detta och verka för att vi gör detta så bra som möjligt genom att dela med oss av vår kunskap och samtidigt får del av andras.

Mer om Sahlgrenska CCC

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samordnar alla delar inom cancerområdet, från forskare
och kliniska professioner till patienter och externa aktörer.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 22 januari 2024 10:49
Uppdaterad: 22 januari 2024 11:08
Kategori: Notis

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.