31 mars, 2023

Hallå där, Gunilla Kjellby Wendt!

Du är verksamhetschef för Arbetsterapi och Fysioterapi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utbildad fysioterapeut och docent i fysioterapi. I veckan blev du dessutom utnämnd till adjungerad professor i adaptiv fysioterapi på Chalmers tekniska högskola. Hur känns det?

Gunilla Kjellby Wendt, verksamhetschef för Arbetsterapi och Fysioterapi och nu även adjungerad professor i adaptiv fysioterapi på Chalmers tekniska högskola. Foto: Anneli Lernestål.

– Jag är jättestolt, jätteglad, förväntansfull – och lite skraj! Men det tror jag är en bra kombination inför detta nya uppdrag. De diskussioner jag hittills haft med Chalmers och Institutionen för Elektroteknik har varit otroligt spännande, och deras forskningsansats passar så väl ihop med min erfarenhet och kunskap om klinisk forskning inom rehabilitering. Det känns verkligen roligt att få fortsätta med vårt samarbete. 

Vad är adaptiv fysioterapi? 

– Adaptiv fysioterapi är ett relativt nytt ämne på Chalmers. Vården håller på att ställas om för god och nära vård, och vi arbetar mer med digitalisering. I samband med detta behöver vi anpassa fysioterapin och rehabiliteringen till vårdens utmaningar, men också använda oss av de nya förutsättningar och nya möjligheter som finns idag. Detta är adaptiv fysioterapi.  

Vad innebär att vara adjungerad professor?

– Jag kommer att vara knuten till Chalmers en dag i veckan. Detta möjliggör ett nära samarbete mellan Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som jag hoppas leder till fler bra forskningsidéer, fler tekniska innovationer och tekniska applikationer till användning för våra patienter. Vi kan tillsammans hitta användningsområden och dessutom utvärdera hur vi kan få mest patientnytta.

Dessutom hoppas jag bli mer involverad i forskningsstudier. Jag har själv idéer, men framförallt vill jag möjliggöra för andra. Vi har pratat om att vi i framtiden vill vi ha gemensamma doktorander och en gemensam forskningsgrupp mellan Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom detta ämne, det hade varit väldigt spännande! 

Gunilla Kjellby Wendt hoppas kunna bidra med vårdens perspektiv
och rehabiliteringens perspektiv till forskningen på Chalmers.

Vad ser du fram emot?  

– Jag ser fram emot att få lära känna Chalmers och medarbetarna på Chalmers, och jag tror att det finns väldigt mycket möjligheter i och med ett fördjupat samarbete. I min professorsföreläsning gav jag exempel på när fysioterapin genomgått paradigmskiften som uppkom när nya förutsättningar gav oss nya sätt att tänka runt fysioterapin. Dagens tekniska innovationer kanske också kommer att ligga till grund för ett nytt paradigmskifte som i sin tur kan leda till en anpassning av fysioterapin och rehabiliteringen för patienternas bästa. 

Jag hoppas också vara med och hitta smarta tekniska lösningar som underlättar rehabiliteringen, gör patienten självständig och som stärker ”patient empowerment”, alltså tilltron till sig själv. Vi behöver tidigt kunna stötta alla patienter, men samtidigt identifiera de som behöver mer insatser, som till exempel en ny bedömning , en ny behandling eller en uppföljning hos fysioterapeuten. 

Vad kan du tillföra Chalmers?  

– Jag tror att jag kan bidra med vårdens perspektiv och rehabiliteringens perspektiv, vad vi behöver just nu för att kunna ta oss framåt och vilka insatser skulle göra mest nytta för oss. Jag vet vilka förutsättningar, möjligheter och krav vi inom vården har på oss, och jag kan översätta den världen till forskarna på Chalmers. Jag hoppas också att vi kan vara med tidigt i tekniska innovationer och diskutera patientnyttan.

Vad är nästa steg?

– Jag skulle gärna vilja knyta fler kontakter och besöka våra olika ledningsgrupper inom sjukhuset tillsammans med professor Petter Falkman från Chalmers. Dels för att presentera oss och våra tankar men framför allt för att förstå mer och lyssna in vad det finns för behov för de olika patientgrupperna ute i verksamheterna. 

Text: Calle Jershed
Publicerad: 31 mars 2023 09:50
Uppdaterad: 04 maj 2023 09:27
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.