28 mars, 2024

Hallå där Annika Baan …

... som representerade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Washington när samarbetsavtal om cancerforskning och cancervård tecknades.

Annika Baan deltar i panelsamtal om implementering av forskning och innovation i sjukvården med bland annat Stephan Mielke från Karolinska Universitetssjukhusets CCC.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres utvecklingsledare Annika Baan deltog på US-Sweden Cancer Summit 2024 i Washington i mars där Sverige och USA förlängde ett bilateralt samarbetsavtal om cancerforskning och cancervård. I samband med undertecknandet var Annika Baan med i panel kring ”Implementing Research and Innovation in Health Care Practice”.

Vilken roll hade du i delegationen från Sverige?
– Socialdepartementet och Sveriges ambassad i Washington DC, bjöd in Sahlgrenska Universitetssjukhuset att representera med sjuksköterska inom onkologi, med fokus på forskning och innovation inom cancerprevention, diagnostik och behandling. Jag fick vara denna representant i expertgruppen, vilket var väldigt roligt.
Det blev en mix av mig som representant från hälso-och sjukvården, som chef för kliniska prövningar onkologi och som utvecklingsledare inom Sahlgrenska CCC, där fokus just nu bland annat är samverkan inom EU. I det arbetet ingår även forskning och innovation inom cancerprevention, diagnostik och behandling. Att få vara med i delegationen innebar även en möjlighet att knyta kontakter inför framtida samverkan nationellt och internationellt.

Annika Baan tillsammans med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och företrädare för  ANA – American Nurses Association. Foto:
Kate Boston- Leary, Director, Nursing Programs, American Nurses Association

Vad innebär avtalet?
– Cancer är en av de dödligaste sjukdomarna i världen, men stora framsteg görs dagligen tack vare att forskningen går framåt. Som universitetssjukhus har vi en nyckelroll i att utveckla cancervården och samarbeta nationellt för att stärka utbytet inom vården.

Vilka ämnen lyfte du under paneldiskussionerna gällande implementering av forskning och innovation i sjukvården?
– Vi behöver nya plattformar och partnerskap för att utveckla och förbättra vården, och där är patienters medverkan otroligt viktig.
En utmaning i nuläget är delning av hälsodata mellan länder, och hur vi kan/ska använda oss av datan. En annan utmaning är att vi i framtiden framtiden kommer behöva nya kompetenser för att kunna tolka ny kunskap och arbeta mot utvecklingen inom precisionsmedicin och precisionshälsa.
Det handlar om att göra det möjligt för patienter att delta i kliniska prövningar, oavsett var du bor, och att nå ut med möjligheten att delta i kliniska prövningar. I USA pratar man till exempel mycket om att man inte når ut till minoritetsgrupper.

Finns det något annat från resan som du tar med dig?
– I samband med resan gjorde vi studiebesök på Sibley Memorial Hospital Center Washington DC, som är en del av Johns Hopkins – Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center. Vi gjorde också ett besök på FDA, White Oaks Campus. Jag som sjuksköterskerepresentant fick även möjlighet att vara med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson hos ANA – American Nurses Association, där jag bland annat fick berätta om kontaktsjuksköterskerollen inom cancervården i Sverige. Avslutningsvis besökte vi även NIH – National Cancer Institute.

Mer om avtalet

Avtalet skrevs under av sjukvårdsministern och Andrea Palm, USA:s vice hälsominister, vid konferensen US-Sweden Cancer Summit 2024, som hölls på den svenska ambassaden i Washington DC.

Avtal med USA främjar cancerforskningen – Regeringen.se

Text: Karin Markhede
Publicerad: 28 mars 2024 10:32
Uppdaterad: 11 april 2024 08:07
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.