20 februari, 2023

Hallå där, Anna Almqvist!

Du är miljökoordinator och internrevisor på Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och har blivit nominerad till Västra Götalandsregionens miljöstipendium. Hur känns det att vara nominerad?

"Nu ska hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset bli miljöcertifierade till 2025 och det är kul att få vara med på det arbetet", säger Anna Almqvist.

– Det är en ära naturligtvis! Det är jätteroligt – och det är inte bara till mig utan hela min miljögrupp, med alla verksamhetsmiljöombud. Det är vi som driver miljöarbetet tillsammans på Område 3.

Vad ingår i ditt uppdrag?

Anna Almqvist.

– Jag stöttar områdeschefen i första hand, vilket innebär att stötta verksamheterna. Jag är också revisorsrepresentant för Område 3, vilket innebär att jag deltar i planeringen av revisionerna på sjukhusets andra områden, i år på Område 1. Tillsammans med mina miljöombud, som alla är utbildade internrevisorer, planerar och fördelar jag arbetet.

– Jag är sammankallande för min grupp med miljöombud på områdesnivå. Vi träffas ungefär en gång i månaden för att jobba med frågor som ligger i pipeline. Just nu är det handlingsplaner och lagefterlevnad på verksamhetsnivå. Jag stöttar där det behövs och just nu har jag flera nya miljöombud. Jag sammanställer alla resultat och ger till områdeschef och områdesledningen. Min funktion är en kanal mellan miljöombud, områdesledningsgruppen och sjukhusets miljögrupp.

I nomineringen står det bland annat att du lyft miljöarbetet och fått in det som en självklar del i det dagliga arbetet på området. Hur har du gått till väga?

– Fördelen med att jobba på Område 3 är att vi har en väldigt bra ledning och styrning. Enhetschefer, verksamhetschefer, områdeschef och min närmaste chef; utvecklingschefen – de är mycket lyhörda för de förslag jag lägger fram och tycker att miljöarbetet är en viktig del i allas vår vardag.

– Sjukhusledningen har i rutinen för SUs internrevision beslutat att varje område skulle ha minst fyra internrevisorer. Men jag föreslog för min ledning för tre år sedan, att alla verksamhetsmiljöombud på område 3 skulle utbildas till internrevisorer – precis som på Område 4 som är miljöcertifierade. Områdesledningen beslutade enligt förslaget och nu har vi åtta miljöombud som också är utbildade internrevisorer på Område 3, och snart kommer två till. Det är en väldig fördel eftersom arbetet kan fördelas på fler, samtidigt som det är en kompetenshöjning för var och en. Med färre miljöombud som är internrevisorsutbildade blir det större belastning på vissa verksamheter, och mindre på andra.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?

– Bristen på personal gör det svårt för verksamheterna att ge miljöombuden den tid de behöver för att göra sina arbetsuppgifter. Mycket hamnar på mig, där jag får gå in och stötta mer.

Vad har du för framtidsspaning när det gäller miljöfrågorna på sjukhuset?

– Vi ser ju att ett bra och integrerat miljöarbete kan både effektivisera arbetet (spara tid och personal) och spara pengar. Nu ska hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset bli miljöcertifierade till 2025 och det är kul att få vara med på det arbetet. Det kommer ställas högre krav, vilket är en stor utmaning – men roligt. Jag hoppas att miljöarbetet ska bli mer integrerat i det dagliga arbetet framöver. Vi nosar på det idag, men det behöver bli en naturlig del av vardagen när det gäller exempelvis inköp och materialåtgång. Miljöfrågor har fått ett uppsving i samhället i stort på grund av de problem vi har i omvärlden. Nu ställs det ännu högre krav på oss alla. Men vi är på god väg – för tio år sedan visste vi inte mycket, så vi har gjort stora framsteg också.

Mer om regionens miljöstipendium

Regionfullmäktige beslutade 2001 om ett årligt internt miljöstipendium. Det administreras av Västra Götalandsregionens Hållbarhetsutskott och delas ut och ges tillkänna officiellt i samband med regionfullmäktiges möte på våren.

Stipendiet ska premiera anställda eller verksamheter inom Västra Götalandsregionen som gjort något speciellt – utöver vad som kan förväntas inom ramen för sitt ordinarie arbete – för regionens miljöarbete.

Stipendiesumman är på högst 50 000 kronor, som kan delas på flera insatser. Pengarna ska användas till ytterligare utveckling av miljökompetensen och miljöarbetet inom verksamheten. Erfarenheterna ska också kunna spridas inom Västra Götalandsregionen.

 

Text: Jenny Haagman
Publicerad: 20 februari 2023 14:57
Uppdaterad: 23 februari 2023 07:54
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.