20 oktober, 2021

Gravid under pandemin: ”Ständigt överskuggad av det okända”

Ur ett globalt perspektiv har gravida kvinnors emotionella mående försämrats under pandemin. I Sverige uppger kvinnorna att de haft stort förtroende för vården, men också känt sig ensamma och utlämnade, enligt en ny studie från SU och Sahlgrenska Akademin.

Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Women and Birth, bygger på djupintervjuer med fjorton kvinnor i Sverige. Syftet var att få klarhet i hur kvinnor som inte blivit smittade med sars-cov-2 upplevde att vara gravida under pandemin. Kvinnorna hade fött barn under perioden augusti-november 2020, och intervjuades i mars-april 2021.

Att vara gravid är en livsomvälvande händelse och en stor omställning i livet oavsett om kvinnan väntar sitt första barn eller har barn sedan innan. Restriktioner kopplade till att förhindra smittspridning av sars-cov-2 har påverkat gravida kvinnor på olika sätt.

Globalt har gravida kvinnors emotionella välmående försämrats i samband med oro för covid-19 och nationella nedstängningar för att förhindra smittspridningen. I Sverige har det tidigare uppmätts en ökad hälsorelaterad oro hos gravida i början av pandemin, men det har varit oklart hur detta sedan har påverkat kvinnorna.

Verena Sengpiel.

Osäkerhet och ensamhet

Verena Sengpiel är docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och förlossningsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– Vi vet sedan tidigare att gravida kvinnor är extra psykiskt ansatta under naturkatastrofer eller andra traumatiska händelser då man inte enbart ansvarar för sin egen hälsa och säkerhet utan även för det ofödda barnets välmående, säger hon.

– Globalt har det kommit indikationer på att gravida kvinnors emotionella välmående försämrats under covid-19 pandemin, men då Sverige valt en annan strategi i att förhindra smitta är det inte säkert att dessa resultat är överförbara på svenska förhållanden, fortsätter Verena Sengpiel.

Karolina Lindén, barnmorska och disputerad forskare inom vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är studiens förstaförfattare. Hon berättar hur de gravida kvinnorna upplevde sig ”ständigt överskuggade av det okända”, som de uttryckte det.

Karolina Lindén. Bilder: Göteborgs universitet.

– Upplevelsen karakteriserades av att behöva hantera de osäkerheter som pandemin innebar och att ständigt behöva förhålla sig till ny information om covid-19 och graviditet. Kvinnor kände sig ensamma och utlämnade när deras partner inte fick medverka under vårdbesöken, speciellt i de fall när det uppstått komplikationer i graviditeten, säger hon.

– Kvinnorna hyste samtidigt stort förtroende för graviditets- och förlossningsvården, trots att de uppgav att de fick för lite information om graviditet och covid-19 ifrån sina vårdgivare.

Viktigt med uppdaterad information

Enligt forskarna kan studieresultaten få betydelse för vården av gravida kvinnor, och de råder kvinnorna att själva ta upp frågor om oro, osäkerhet, och hur de ska förhålla sig till det ständiga flödet av information och kunskap. Karolina Lindén igen:

– Jag uppmanar alla gravida kvinnor att tala med sin barnmorska om eventuell oro i relation till covid-19. I dag vet vi mer om hur sars-cov-2 påverkar både den gravida kvinnan och det väntade barnet under graviditet. Det är viktigt att mödravården kommunicerar uppdaterad information direkt till gravida kvinnor, speciellt eftersom råd och rekommendationer ändrar sig i takt med att vi får mer kunskap, säger hon.

– Detta är extra viktigt nu i samband med vaccination mot sars-cov-2, säger Verena Sengpiel, då vi har sett en lägre vaccinationstäckning av gravida jämfört med den övriga populationen.

– Vården behöver även beakta vikten av att den gravidas partner tillåts vara med vid vårdbesöken nu när restriktionerna lättnat, avslutar Karolina Lindén.

Den aktuella studien är en del av COPE-studien som studerar covid-19 under graviditet och tidig barndom. COPE är ett forskningssamarbete mellan forskare från hela Sverige och inom olika discipliner som gemensamt utvärderar hur en infektion med sars-cov-2 och covid-19-pandemin  påverkar graviditetsutfall samt kvinnans, barnets och den eventuella partnerns hälsa.

Titel: Being in the shadow of the unknown — Swedish women’s lived experiences of pregnancy during the COVID-19 pandemic, a phenomenological study, https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.09.007

Text: Maja Larsson
Publicerad: 20 oktober 2021 08:10
Uppdaterad: 20 oktober 2021 08:10
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.