19 juni, 2023

Första operationen med ny robot på Drottning Silvias barnsjukhus

En ny operationsrobot godkänd för barn står nu på Drottning Silvias barnsjukhus, i dag det enda barnsjukhuset i landet med en egen operationsrobot. Satsningen är ett viktigt steg i Sahlgrenska Universitetssjukhusets strategiska arbete med att bli center of excellence i robotkirurgi. Den 16 juni opererades första barnet, en pojke i tonåren.

Pia Löfgren, barnkirurg på Drottning Silvias barnsjukhus bakom den nya robotens armar. Bild: Viktoria Fimmerstad.

– Vår vision är att bli nordiskt centrum för robotassisterad kirurgi för barn. Vi ämnar också ge utbildning i robotkirurgi på barn för operatörer från hela Norden, säger Kate Abrahamsson som är professor vid Göteborgs universitet och chef för Drottning Silvias barnsjukhus.

Allt mer kirurgi övergår till den minimal-invasiva teknik som roboten innebär. Det är ett naturligt steg för att förbättra kvaliteten i vården. För patienten innebär tekniken med robotassisterad kirurgi oftast kortare vårdtid med färre komplikationer som till exempel minskad blödning i samband med operation, minskad smärta och snabbare mobilisering efter operation.

– Det är fantastiskt att Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på patientgruppen barn. Möjligheterna till minskad smärta och kortare vårdtider på sjukhus är så viktiga för deras välmående och tillfrisknande, säger Kate Abrahamsson.

Medför också ekonomiska besparingar

De barn som behövt robotassisterad kirurgi har tidigare fått transporteras till vuxenenheterna och opereras där. Nu får barnet omvårdnad av barnspecialister innan, under och efter ingreppet, på plats på Drottning Silvias barnsjukhus.

Införandet av operationsrobot på Drottning Silvias barnsjukhus förväntas medföra flera ekonomiska besparingar, bland annat:

  • När patienten slipper transport mellan Östra och Sahlgrenska frigörs ambulansfordon och medarbetare.
  • Operationsplatser på Operation 4 Sahlgrenska och på Operation 1 Östra, där man hittills opererat gynekologiska patienter och barn, frigörs. Även vårdavdelning och sängplats för postoperativ avdelning frigörs.
  • Administrativt arbete för kirurg och koordinator, som annars lagt tid på samkoordinering med Östra och Sahlgrenska, minskar.
  • Vårdtiden kortas.
  • Patientsäkerheten förbättras när riskerna för vårdskador och förlängd vårdtid minskar.

Inom barnkirurgi är robotassisterade operationer för närvarande framför allt aktuellt inom barn-urologi. Men inköpet av operationsrobot är en viktig investering för framtiden då flera andra kirurgiska ingrepp är under uppstart i roboten.

– Att AI och robotteknik kommer att vara viktiga för framtiden är helt klart. Detta är en investering för att vi ska kunna hänga med i den utvecklingen, säger Mats Synnergren, överläkare och barnhjärtkirurg på Drottning Silvias barnsjukhus.

Text: Viktoria Fimmerstad
Publicerad: 19 juni 2023 13:32
Uppdaterad: 19 juni 2023 13:35
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.