7 juni, 2023

Cellterapi för ögonmelanom – nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Den första behandlingen med ett cellbaserat läkemedel har nu genomförts på en patient med ögonmelanom i Västsverige. Behandlingen genomfördes i en fas 1-studie vid Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

"Studien ställer stora krav på hela vår organisation med medverkan från många verksamhetsområden på sjukhuset". säger överläkare och professor Lars Ny. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

– Patienten mår bra och nu följer vi upp behandlingen med täta återbesök, säger Lars Ny, behandlande överläkare och professor på Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

Ögonmelanom är en allvarlig cancersjukdom om den sprider sig från ögat och bildar dottersvulster (metastaser) i exempelvis levern.

– Idag saknas effektiva terapier för denna utsatta patientgrupp. Nya sorters avancerade och levande läkemedel öppnar nya behandlingsmöjligheter för de här patienterna, säger Lars Ny.

Just nu pågår en studie där man testar om behandling med immunceller, kallade tumör-infiltrerande lymfocyter (TILs), kan fungera som ett cancerläkemedel mot ögonmelanom som spridits till levern.

Tumörceller odlas fram för att attackera ögonmelanomcellerna

Läkemedlet bygger på att man odlar fram TILs från patientens tumör och gör dessa aktiva så de kan attackera ögonmelanomceller.

Framställningen av TIL-behandling är en avancerad process. Efter uppodling i renrummet förs TIL-cellerna tillbaka in i kroppen för att döda cancercellerna i levern. Allt detta görs i samarbete med Göteborgs Universitet, men i speciella renrum på på Cell- och vävnadslaboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den nyvunna kompetensen möjliggör fler kliniska studier med cellterapi på sjukhuset.

– TIL-behandling är en cellterapi som utvecklades i USA på 1980-talet som behandling av hudmelanom. Men då framställningsprocessen var lite omständlig så var det bara ett fåtal centra i världen som satte upp tekniken. Efter många års forskning på labbet på Sahlgrenska akademin och utveckling här på Sahlgrenska kan vi nu tillverka den själva, säger Rebecca Riise, forskare och projektledare vid Göteborgs Universitet.

Rebecca Riise och Samuel Alsen, forskare och projektledare på Sahlgrenska Center för cancerforskning vid Göteborgs Universitet.

Mycket avancerad studie

Tillverkningsprocessen för TIL-behandling som nu etablerats på sjukhuset får användas i klinisk prövning och kan anpassas till andra cancersjukdomar. Forskning på dessa pågår också på Sahlgrenska och vid Göteborgs universitet. Men hur bra TIL-behandling kommer fungera på en svårbehandlad sjukdom återstår att se, menar Lars Ny.

– Studien ställer stora krav på hela vår organisation med medverkan från många verksamhetsområden på sjukhuset. Att visa att vi kan genomföra så här avancerade studier är en av målsättningarna i projektet. Studien har visat på den kompetens och kapacitet till samarbeten inom Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre och ATMP-centrum som stöttar kring koordinering och samarbete över olika funktioner på sjukhuset, säger Lars Ny.

Tumörinfiltrerande lymfocyter (TILs ) är en typ av ATMP-läkemedel. ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products, eller läkemedel för avancerade terapier är samlingsnamnet för olika läkemedel som baseras på gener, celler eller vävnad.

En satsning för att stötta samverkan är sjukhusets ATMP centrum, där mycket av den mer strategiska dialogen med företagen sker. ATMP är ett prioriterat område för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och samverkan sker med akademi och industri.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset och många andra aktörer inom Västra Götaland prioriterar och satsar mycket på det här området. Sahlgrenskas ATMP-centrum är ett exempel på en sådan satsning och ska möjliggöra att fler behandlingar av denna typ kan utvecklas för patienternas bästa, säger Kristina Levan, projektledare på ATMP-center.

Mer om Fas-1 studien TILs

Under våren har två av totalt sex patienter rekryterats till fas-1 studie som fått namnet HAITILS. Det innebär att patienterna behandlas med läkemedlet TILs efter de erhållit sin vanliga cancervård. Det unika med studien är att TIL-cellerna för första gången i världen produceras i ett automatiskt tillverkningssystem och att de injiceras lokalt direkt in leverns blodcirkulation.

 

Tre steg krävdes för att få i gång fas 1-studien av TILs:

  • Preklinisk utveckling – under ledning av professor Jonas Nilsson och forskare Lisa Nilsson på Sahlgrenska Center för cancerforskning vid Göteborgs universitet
  • Processutveckling och cellproduktion i renrum på Cell- och vävnadslaboratorium – under ledning av Rebecca Riise och Samuel Alsen, forskare och projektledare på Sahlgrenska Center för cancerforskning vid Göteborgs Universitet
  • Prövningsprotokollutveckling och klinisk prövning – under ledning av Lars Ny, professor och överläkare onkologi och Axel Nelson, läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Cell- och vävnadslaboratoriet är en enhet inom Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin som har tillverkningstillstånd för ATMP från Läkemedelsverket. Enhetschef är Sofia Frändberg.

Läs mer: Invigning av Fas 1 -studier på Klinisk prövningsenhet onkologi | Sahlgrenskaliv

Text: Karin Markhede
Publicerad: 07 juni 2023 06:00
Uppdaterad: 07 juni 2023 11:37
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.