30 november, 2022

Ny avgörande behandling för svårt sjuka patienter med kronisk lungemobilism

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av landets första sjukhus som nu kan operera patienter, som lider av kronisk lungembolism, via kateter. – Att slippa resa utomlands innebär en ökad trygghet för den här gruppen ofta sköra patienter, säger Niklas Bergh, överläkare på Kardiologen.

"Vi har hittills gjort tre ingrepp och planerar fler fall", säger Sebastian Völz, som också hoppas kunna använda den nyvunna kunskapen bredare. Bild: Johanna Ewald St Michaels

En patient med kronisk lungemboli har återkommande proppar i lungkärlen. Propparna leder till högt tryck i lungornas pulsådror, vilket påverkar hjärtfunktionen och kan ge mycket besvärliga symtom i form av orkeslöshet och andningsproblem.

Operation är det vanligaste behandlingsalternativet som innebär en nästan botande behandling med gynnsam effekt. Men vissa särskilt sköra patienter, som bedöms ej lämpliga för operation, kan erbjudas ballongvidgning av lungkärlen. Det innebär att patienterna får en kateterburen interventionsbehandling där man utför ballongvidgningar i de förträngda kärlen. Fram tills nu har dessa behandlingsalternativ utförts i Danmark.

– Dessa patienter lider av en svår sjukdom där de oftast blir mer och mer sängbundna över tid. Vid en stor thoraxoperation finns stora risker som exempelvis blödningar, infektioner och död. Så denna metod är betydligt mer skonsam och är primärt en symptomlindrande behandling, säger Niklas Bergh, överläkare på Kardiologen.

Efter en samordnad insats där sviktkardiologer och interventionister på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har hämtat hem kunskaperna från sina danska kollegor, kan ingreppet nu erbjudas på svensk mark.

Niklas Bergh, överläkare och sviktkardiolog, ser stora vinster för just den här sköra patientgruppen.

– Detta är ofta äldre patienter och betyder det mycket för dem att inte behöva resa. De upplever en trygghet i att kunna behandlas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De slipper inte bara de språkliga förbistringarna, det blir också en helt annan kontinuitet i vården, vilket är viktigt eftersom ballongvidgningarna för den här patientgruppen behöver göras i flera omgångar.

– Om förhållandena ändras för mycket på en gång kan det leda till obalans mellan blodflöden, vilket kan öka patientens besvär. Standard är 3-4 behandlingstillfällen, berättar Sebastian Völz, den överläkare på kardiologen som genomför ingreppen.

– De flesta av våra patienter vill bli behandlade här och vissa har då gått miste om den här möjligheten. Men inte längre, säger Sebastian Völz.

Att det dessutom innebär lägre vårdkostnad när patienten kan behandlas på hemmaplan innebär ytterligare en samhällsvinst.

– Det är inte någon obetydlig kostnad att skicka en patient, konstaterar Sebastian Völz.

För Niklas Bergh, Sebastian Völz och deras kollegor har det varit viktigt att kunna fylla ytterligare en lucka för patienter med kronisk lungemboli.

– Utan möjlighet till intervention har dessa patienter både dålig livskvalitet och dålig prognos, säger Niklas Bergh.

Arbetet med att ta hem behandlingen till Sverige påbörjades förra året. Då åkte teamet av sviktkardiologer och interventionister till Danmark för att lära sig tekniken och ta till sig av de danska läkarnas erfarenhet. Tekniska krav och protokoll ska följas, men även förberedelser och eftervård kräver ny kunskap.

I år, 2022, kunde de första ingreppen göras på svensk mark, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Patienterna är mycket sköra och vi har lärt oss en del om vården, både före och efter interventionen. Proceduren har funkat bra. Vi har hittills gjort tre ingrepp och planerar fler fall, säger Sebastian Völz, som också hoppas kunna använda den nyvunna kunskapen bredare.

– I dag kan vi erbjuda den här vården för patienter i Västra Götalandsregionen, men en förhoppning jag har är att vi på sikt skulle kunna ta emot även andra patienter från Sverige som inte vill åka utomlands för behandling.

Fotnot: Tidigare version innehöll fel. Rätt är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av landets första sjukhus som erbjuder denna metod.

Fakta: kronisk lungembolism

En patient med kronisk lungembolism har återkommande proppar i lungkärlen. Propparna leder till högt tryck i lungornas pulsådror, vilket påverkar hjärtfunktionen och kan ge mycket besvärliga symtom i form av orkeslöshet och andningsproblem.

Cirka två till fyra patienter per miljon invånare diagnosticeras med kronisk lungembolism i Sverige varje år. Sedan 2008 har 414 patienter med kronisk lungembolism registrerats. Antalet varierar något från år till år men är stabilt över tid. Fördelningen mellan könen är jämn.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 30 november 2022 10:02
Uppdaterad: 08 december 2022 11:48
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.