28 januari, 2021

Först i Norden med att utföra en dubbel handtransplantation

Som första sjukhus i Norden har Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu utfört en dubbel handtransplantation. Operationen innebär att två händer flyttades från en organdonator till en patient som för flera år sedan förlorade båda sina händer efter en svår infektion.

Foto: Paul Björkman

Transplantationen genomfördes under en 18 timmar lång operation av ett stort team på sjukhusets handkirurgiska klinik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Patienten, som tidigare hade förlorat båda händer till följd av en svår infektion, har efter fyra veckors inneliggande rehabilitering efter operationen nu kunnat skrivas ut från sjukhuset.   

– Operationen har gått bra och vårdpersonalen har varit fantastisk! Att ha två händer som jag kan röra på är en underbar känsla. Det är en stor skillnad mot de proteser jag hade tidigare. Jag är helnöjd med mina jättefina händer, säger patienten. 

Transplantationen har kunnat genomföras tack vare ett långvarigt och nära samarbete mellan sjukhusets verksamheter för bland annat transplantation, anestesi-operation och rehabilitering. En dubbel handtransplantation är ett avancerat ingrepp som innebär att operationen på donatorn och recipienten behöver ske samtidigt. Ett ingrepp som ställer höga krav på både den medicinska kompetensen såväl som på koordinering av teamet. 

– Den stora utmaningen var att koordinera alla de över 15 kirurger plus operationssköterskor, anestesiläkare och anestesisköterskor som genomförde den 18 timmar långa operationen och se till att skelett, blodkärl, senor och nerver kopplas ihop så att funktion och rörlighet i händerna blir så bra som möjligt, säger Paolo Sassu, överläkare i handkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medicine doktor och ledande läkare under transplantationen. 

Redan dagen efter det att handtransplantationen genomfördes kunde patienten röra på de nya händernas alla fingrar. Och nu följer hård träning tillsammans med sjukhusets rehabiliteringspersonal för att träna upp ytterligare rörlighet och funktion.  

– Jag vill tacka hela sjukvårdsteamet för chansen att få tillbaka ett normalt och mer självständigt liv igen och jag kommer att vara evigt tacksam för de otroligt engagerade handkirurgerna med team som gett mig händer och som trodde på mig. Jag är också tacksam för donatorn och de anhörigas beslut att donera händerna, säger patienten. 

Första i sitt slag i Norden

Den dubbla handtransplantationen är den första av sitt slag i Norden och normalt sett erbjuds handamputerade patienter hjälpmedel i form av olika typer av proteser. Men protesernas tekniska lösningar når idag inte alltid sin önskvärda funktion, särskilt för patienter som saknar båda händer. I de fall handproteser inte har fungerat för patienten har inga andra behandlingsalternativ stått till buds. Dubbel handtransplantation är en globalt sett relativt ny behandlingsmetod och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skedde den efter omfattande förberedelser.   

– Det här ingreppet ställer stora krav på såväl patient som det kirurgiska teamet. Planering, träning och andra förberedelser för att utföra operationen har pågått i mer än fem år, säger Per Fredrikson, specialistläkare i handkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som också utvecklat tekniken som användes för att sammanfoga skelettet mellan patientens och donatorns underarmar.

Och trots att transplantationen gått enligt plan, är närmsta tiden kritisk för den långsiktiga rehabiliteringen för patienten. 

– Även om patientens tillstånd medicinskt och rehabiliteringsmässigt utvecklats över förväntan, så finns det fortfarande anledning till stor vaksamhet då den immundämpande medicinering patienten behöver innebär ökad risk för infektion och andra komplikationer, säger Anders Nilsson, överläkare i handkirurgi, medicine doktor och en av de ledande kirurgerna i teamet som utfört operationen. 

Kan bli nordiskt centrum

En dubbelsidig handamputation är ett mycket handikappande tillstånd då nästintill samtliga sysslor i vardagen försvåras eller omöjliggörs. Avsaknad av händer påverkar förmågan till kontakt och kommunikation med omgivningen och därmed också de grundläggande mänskliga behoven, både fysiska och känslomässiga. Och trots att patienten egentligen inte är livshotande sjuk, var det därför angeläget att ändå genomföra transplantationen. 

– Även om den här behandlingsmetoden kan väcka nya etiska frågeställningar har det rått konsensus bland de svenska handkirurgiska klinikerna om att operationen skulle genomföras, säger Peter Axelsson, överläkare i handkirurgi, medicine doktor, medverkande kirurg och ordförande i Svensk Handkirurgisk Förening. 

I och med operationen kan Sahlgrenska Universitetssjukhuset bli centrum med kompetens att utföra både dubbla handtransplantationer såväl som att implementera permanenta robotarmar på amputerade patienter.

– Att man kan genomföra den här typen av avancerade ingrepp är en kvalitetsstämpel för Sahlgrenska Universitetssjukhuset som organisation och alla dess medarbetare, säger Paolo Sassu.  

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 28 januari 2021 07:59
Uppdaterad: 29 januari 2021 12:08
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.