5 februari, 2024

Forskningsdagen 2024 bjöd på inspirerande presentationer

Presentationerna under Forskningsdagen bjöd på både inspiration och skratt. Dagen gav inblick i livräddande forskning om bröstcancer, prostatacancer, stroke, sköldkörtelsjukdom och bipolär sjukdom.

Jenny Nyström och Boubou Hallberg under Forskningsdagen 2024

Sahlgrenska akademins dekan Jenny Nyström inledde med att tacka arbetsgruppen som arrangerat Forskningsdagen för deras insatser:

– Det är ett fantastiskt program idag, om breda sjukdomar som påverkar många patienter och även samhället i stort, konstaterade Jenny Nyström.

Årets Forskningsdag var den nionde i ordningen, men det var den första som inleddes av Jenny Nyström och Boubou Hallberg, som båda är nytillträdda i sina roller som dekan och sjukhusdirektör. Forskningsdagen ger möjlighet att utvidga sina nätverk, sade de, och uppmanade alla deltagare att passa på att prata med någon de annars inte hade träffat.

Jenny Nyström och Boubou Hallberg.

– Det är i mötena som sker i mellanrummen som vi är riktigt innovativa. Kanske kommer idéer till morgondagens spetsbehandlingar här under Forskningsdagen idag, sade Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Breda perspektiv

Huvudsessionerna under dagen bestod av en rad kortare presentationer som gav olika infallsvinklar och insyn i pågående forskning vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Som exempel kan nämnas hur blocket om bröstcancer inleddes med en presentation av Per Karlsson om hur genetisk analys av tumörer kan användas för att avgöra vilka patienter som har nytta av strålbehandling. Därefter gav Fredrik Wärnberg en presentation inom så kallad axillkirurgi, som innebär att körtlar i armhålan opereras bort för att undvika spridning av bröstcancern. Här har utvecklingen gått mot allt mindre ingrepp. Den sista presentationen inom bröstcancer handlade om en kvalitativ studie, om hur friska släktingar till en person med ärftlig bröstcancer upplever att få denna information per post från sjukvården.

Anna Dittich och Narine Gevorgyan.

Spännande och intressant

– Jag tycker att allt vi fått höra har varit intressant. Eftersom jag tidigare arbetat inom stroke tyckte jag att det blocket var extra spännande, sade Narine Gevorgyan.

– Det har varit en väldigt bra dag, där vi fått se bredden av forskningen, och den tydliga kopplingen mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det finns så mycket forskning som redan nu också lett till klinisk nytta, sade Anna Dittich.

Två av årets åhörare på plats var Narine Gevorgyan, forskningssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Anna Dittich, FoU-koordinator inom psykiatri, kognition och äldrepsykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt doktorand på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Redan nu kan du notera datumet för Forskningsdagen 2025, som också blir den tionde i ordningen. Den kommer att ges den 6 februari 2025. Mer information kommer till hösten.

Text: Elin Lindström
Texten har tidigare publicerats i Akademiliv

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 05 februari 2024 07:39
Uppdaterad: 05 februari 2024 07:40
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.