13 september, 2022

Forskningsdagen 2022: ALF-forskartjänst och pristagare vid Sahlgrenska akademin

Presentationer av dem som fått högre klinisk ALF-forskartjänst, presentation av mottagaren av priset för årets avhandling och mottagarna av Sahlgrenska akademins pedagogiska pris har blivit tradition vid Forskningsdagen. Här kan du läsa om deras redogörelser.

Jonatan Oras, överläkare på Anestesi Operation Intensivvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper, fick 2021 en högre klinisk ALF-forskartjänst för att studera hjärtsvikt som är sekundär till kritisk sjukdom. Det handlar om svårt sjuka patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning av olika anledningar, men som har det gemensamt att ett eller flera organsystem sviktar. Även om patienterna inte har någon kranskärlssjukdom kan den nedåtgående spiral av negativa processer som pågar i kroppen leda till hjärtsvikt. I sitt projekt vill Jonatan Oras försöka skapa en helhetsbild av vad det är som händer, i olika studier i ett stort spann: från en stor multicenterstudie med tio sjukhus till molekylära studier i djurmodeller.

Jonatan Oras.

Han konstaterar att det är en utmaning att bedriva forskning inom intensivvården, eftersom patienterna ofta är nedsövda, men att forskargruppen utvecklat ett fungerande arbetssätt för att få de tillstånd som behövs från anhöriga.

LÄS MER: Unika Forskningsdagen lyfte excellent gränsöverskridande forskning | Sahlgrenskaliv

Det är helt fantastiskt roligt att arbeta med MR

Även Maria Ljungberg fick en högre kliniska ALF-forskartjänst 2021, och hon inledde med att uttrycka sin tacksamhet, eftersom möjligheten att få forska på halvtid under två år betyder mycket för henne och hennes grupp. Maria Ljungberg är universitetssjukhusöverförstesjukhusfysiker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och är dessutom docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Hon och hennes grupp utvecklar ett nytt sätt att använda MR-teknik för att karakterisera tumörer, utan behov av biopsier. Målet är också att denna icke-invasiva diagnosmetod ska kunna användas för att avgöra om en behandling verkar få den önskade effekten på tumören, tidigt efter det att behandlingen inletts.

Maria Ljungberg.

Hon passade på att slå ett slag för MR-tekniken:

– Det är helt fantastiskt roligt att arbeta med MR. Man kan få morfologiska bilder och funktionell information, allt i en och samma undersökning. När det gäller cancerforskning ger MR-teknik så många möjligheter, och det öppnas nya hela tiden.

Förhindrar frakturer

Priset ”Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin” har delats ut sedan år 2009 och finansieras genom en donation från Dr Amt Vestbys Forsknings-Stiftelse. På grund av pandemin har utdelningen varit pausad. Under Forskningsdagen beskrev 2020 års pristagare, Kristian Axelsson, kort de delarbeten som ingick i hans prisade avhandling, där han visade på den stora betydelsen av frakturkedjor.

Kristian Axelsson.

Frakturkedjor är ett strukturerat och förebyggande arbete inom sjukvården kraftigt kan minska risken för upprepade frakturer hos äldre. När Kristian Axelsson började som doktorand var han ST-läkare på ortopedkliniken på Skaraborgs Sjukhus Skövde och ansvarig för frakturkedjan i Skaraborg, som då var en av få frakturkedjor i Sverige. Sedan förra året prioriteras nu frakturkedjor högt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, och de är dessutom utvalda av Sveriges kommuner och regioner (SKR) för ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Kristian Axelsson har nu tjänst som ST-läkare i allmänmedicin i Närhälsan, Norrmalm Vårdcentral i Skövde.

Alla professionskurser genomförda

2021 års upplaga av Sahlgrenska akademins pedagogiska pris uppmärksammade det stora arbete som de båda lärarkollegorna Tove Edmar Lagerberg och Marja Öller Darelid gjort på logopedprogrammet, där de utvecklat och implementerat åtta nya professionskurser som återkommer varje termin genom hela utbildningen. I professionskursens delar återfinns moment om bland annat auskultation, pedagogik, etik och juridik, jämlik vård, röst- och talmetodik, evidensbasering, och professionellt förhållningssätt.

Marja Öller Darelid.

– Vårterminen 2022 hade vi hunnit genomföra en hel omgång och därmed alla professionskurser, berättade Marja Öller Darelid, som även representerade sin kollega Tove Edmar Lagerberg eftersom hon inte hade möjlighet att närvara.

Kursvärderingar och även resultaten från de slutseminarier som logopedprogrammet infört i slutet av varje läsår visar att professionskurserna fallit väl ut, och även handledare inom verksamhetsförlagd utbildning signalerar att studenterna kommer väl förberedda till sin praktik.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 13 september 2022 10:04
Uppdaterad: 13 september 2022 10:36
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.