17 maj, 2021

Forskarskolan där hälsa och teknik möts

Malin Barman är forskare på Chalmers och en av koordinatorerna för den forskarskola som är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers och Göteborgs Universitet, och som nu funnits i dryga året. Sahlgrenskaliv ställde några frågor kring hur en forskarskola som vill sammanföra hälsa och teknik fungerar.

Vad är forskarskolan?
– Forskarskolan är för doktorander som är anställda på någon av universiteten, och som har ett doktorandprojekt som rör både hälsa och teknik. Som exempel har vi inom SCAPIS-studien två doktoranders på Sahlgrenska som är läkare och två doktorander på Chalmers som tillsammans jobbar i gemensamma projekt kring bildanalys. De tittar på röntgenbilder från kranskärl med hjälp av AI, och försöker lära en dator att känna igen tecken på avvikelser så att den kan göra en del av jobbet med att scanna igenom bilderna.

Hur ser framtiden ut för relationen mellan teknik och medicin?
– Det kommer hela tiden nya tekniska lösningar. Bland annat kraftfullare beräkningsmetoder och AI. Det blir även allt viktigare att ha den kompetensen i vården, när tekniken väl finns så är det viktigt att den appliceras i sjukvården. Den får inte stanna i forskningen på de tekniska universiteten, utan måste komma sjukvården till gagn, där den kan göra klinisk nytta.

”När tekniken väl finns så är det viktigt att den appliceras i sjukvården”


 Vad har hänt under forskarskolans första år?
– Den startade i januari och sedan drog arbetet med forskarskolan igång under hösten när jag och min kollega från Sahlgrenska Akademin Justin Schneiderman kom in som koordinatorer. Vi har tillsammans med styrgruppen satt upp riktlinjer och ramverk för hur forskarskolan ska fungera och startat en doktorandkurs som löper över hela året. Vi hoppas nu kunna utöka forskarskolan till att inkludera många fler doktorander, och att den ska vara ett självklart val för alla doktorander som forskar inom gränslandet mellan teknik och hälsa.

Hur har intresset sett ut?
– Det har varit jättestort, inom alla nivåer av organisationerna. Vi ser goda möjligheter till att detta är något som kan utvecklas till att bli permanent. Än så länge är det i ganska litet format, och något nytt och lite okänt, men både intresset och behovet är stort.

Vad hoppas ni att forskarskolan kommer att ha för effekt i långa loppet?
– Vi hoppas att man ska kunna tillgodogöra sig de nya tekniska lösningarna som finns inom det här området. Att man redan på doktorandnivå kan etablera nätverk för att lyfta forskning som kommer till nytta för hälso- och sjukvården. Det finns många bra exempel på samarbeten och initiativ mellan Chalmers och Sahlgrenska, nu vill vi utöka detta genom att etablera en forskarskola som skapar samarbeten redan på doktorandnivå.   

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 maj 2021 09:45
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:53
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.