28 juli, 2021

Förändrat upplägg inom förlossningsvården i sommar

För att säkerställa en god arbetsmiljö och förbättra flödet inom förlossningsvården kommer upplägget av vården förändras under resterande semesterperiod. På två förlossningsavdelningar öppnas fler förlossningsrum, samtidigt som den tredje avdelningen ställs om till vård av nyförlösta.

Sommarperioden är en utmanande tid för förlossningsvården, eftersom det är en akutverksamhet som inte kan minskas ner under semestern. Fler barn föds under våren och sommaren än under andra delar av året, och i år ser man dessutom fler förlossningar än på många år. Samtidigt har pandemin lett till en ökad arbetsbelastning för medarbetarna, som är trötta och i behov av semester. Verksamhetsledningen har därför fokuserat på olika åtgärder för att kunna bevilja fyra veckors sammanhängande semester för de medarbetare som önskar det.

Underskott på barnmorskor

Inom förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar barnmorskor, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdnära personal i team. Men verksamheten har ett underskott på barnmorskor vilket gör det extra svårt att bemanna sommarens luckor, trots att man tar in alla tillgängliga vikarier. För att säkerställa en så god arbetsmiljö som möjligt och förbättra flödet inom förlossningsvården har man nu beslutat att förändra upplägget av vården under resterande semesterperiod.

Fler förlossningsrum

På två förlossningsavdelningar (bland annat specialförlossningen) öppnas fler förlossningsrum, samtidigt som den tredje avdelningen ställs om till vård av nyförlösta. Detta gör att nyförlösta slipper vara kvar onödigt länge på förlossningen i väntan på plats på BB. Förändringen testades i helgen och efter en utvärdering tillsammans med personalorganisationerna beslöt arbetsgivaren att behålla upplägget fram till slutet av semesterperioden.

– Nu öppnar vi upp samtliga förlossningsplatser på två avdelningar. När vi dessutom kan använda den tredje förlossningsavdelningen för eftervård förbättras våra flöden och vi kan undvika onödig väntan på BB-plats. Vi stänger ingen förlossningsavdelning, utan vi förändrar vårt sätt att arbeta, säger Corinne Pedroletti, verksamhetschef Kvinnosjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 28 juli 2021 15:51
Uppdaterad: 28 juli 2021 15:51
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.