25 maj, 2023

Flera nya tillstånd inom nationell högspecialiserad vård

Avancerad bäckenkirurgi är en ovanlig behandlingsform som kan bli aktuell för den som drabbas av cancer i organen i bäckenet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av tre sjukhus i landet som nu får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård på området.

Totalt utförs minst 40-50 avancerade bäckenoperationer inom kolorektalkirurgi på ett år på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och dessutom ytterligare ett antal inom gynekologi och urologi. Bild: Ines Sebalj.

Det finns ett antal sjukdomstillstånd som kan kräva avancerad kirurgi i bäckenet. Några exempel är tjock- och ändtarmscancer som växer över mot ben, nerver eller kärl, avancerad urinblåscancer, eller återfall av tjock-, ändtarms-, gyn- eller prostatacancer där man gett strålning i bäckenet.

– Jag har haft patienter som haft svåra smärtor som gör det svårt att stå och gå eller svårt att ha ett fungerande liv och gå på toaletten. När de har genomgått kirurgin kan de efter rehabilitering gå, stå och sitta igen, säger Eva Angenete.  

Eva Angenete.

Hon är professor inom kolorektalkirurgi vid Göteborgs universitet och överläkare inom Verksamhet Kirurgi Östra på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hennes huvudsakliga område är tjock- och ändtarmscancer och framför allt patienter med återfall av sin cancer.

Utförs delvis med robotteknik

Totalt utförs minst 40-50 avancerade bäckenoperationer inom kolorektalkirurgi på ett år på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och dessutom ytterligare ett antal inom gynekologi och urologi. Ingreppen kräver hög grad av samverkan mellan olika specialiteter, till exempel urologer, kolorektalkirurger, gynekologiska tumörkirurger och anestesiologier. Utöver detta kan även tumörortopeder, kärlkirurger och plastikkirurger ingå i teamet. Den postoperativa vården involverar fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och stomi- och uroterapeuter.  

– Patienterna har oftast mycket besvär innan operationen vilket innebär att de behöver prata med många olika specialiteter, och i vissa fall krävs även plastikkirurgi för att laga de defekter som uppstår. Det är vårt gemensamma uppdrag att koordinera så att alla samverkar och att det finns väldigt bra stöd till patienterna som kan behöva lång rehabilitering. Vi kommer att kunna erbjuda en bra vårdkedja inom det här området framöver, säger Eva Angenete.

Nya NHV-tillstånd den 24 maj 2023

24 maj beslutade Socialstyrelsen att Västra Götalandsregionen, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, får följande tillstånd inom nationell högspecialiserad vård:

Avancerad bäckenkirurgi

Resttillstånd efter polio

Svåra hudsymtom

Tarmrehabilitering för barn

Visceral tarmtransplantation

Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Detta innebär att Västra Götalandsregionen nu har 35 tillstånd inom nationell högspecialiserad vård.

Läs mer: Nationell högspecialiserad vård – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer om tarmsvikt och tarmtransplantation: Rikard fick sju nya organ – nu har han gjort en film om sin sjukdomsresa  | Sahlgrenskaliv

 

Bäckenkirurgi utförs delvis med robotteknik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På Östra sjukhuset finns en robot som används för operation av ändtarsmcancer ett par gånger i veckan, och Eva Angenete gissar att mer avancerad bäckenkirurgi kommer att utvecklas med robotassisterad teknik.

– Det är en minimalinvasiv teknik men vi kommer framöver ändå att kunna behålla kvaliteten avseende onkologiskt utfall. Patienterna återhämtar sig snabbare också vilket är väldigt positivt, säger hon.

En av tre enheter för avancerad bäckenkirurgi i Sverige

Att Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad bäckenkirurgi, innebär att enheten blir en av tre vårdgivare i landet som erbjuder vård på området. Tanken är också att enheter för nationell högspecialiserad vård ska kunna samarbeta kring forskning, bland annat för att få tillgång till större patientunderlag.

Du bedriver ju forskning inom kolorektalkirurgi, vad är det du undersöker?

– Jag forskar mycket kring livskvalitetsutfall, både inom ändtarmscancer, tjocktarmscancer och analcancer. Vi är med i en studie vid återfall av ändtarmscancer där vi hoppas göra bättre kirurgi om patienten genomgår en förbehandling. Jag forskar också på att säkerställa att operationerna är meningsfulla. Ibland kan det också vara så att operation inte är bästa behandlingen efter förbehandling och att det går att avstå kirurgi i vissa fall, säger Eva Angenete.Text: Karin Eurenius
Publicerad: 25 maj 2023 07:19
Uppdaterad: 25 maj 2023 08:42
Kategori: Nationell högspecialiserad vård

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.