27 april, 2022

Feriepraktikanten kom tillbaka för att doktorera

2011 kom Sofie Albinsson till Klinisk mikrobiologi som artonårig feriepraktikant. Elva år senare disputerade hon, med sin tidigare verksamhetschef som handledare.

"Om jag får ge ett tips till de som kommer nu till sommaren, så är det att vara öppen för olika arbetsuppgifter och fråga om ni kan få titta in i verksamheten", säger Sofie Albinsson som var feriepraktikant 2011. Bild: Ines Sebalj.

Sommaren efter studenten sökte Sofie Albinsson feriepraktik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon fick inte välja var hon skulle vara, men det råkade bli så att hon hamnade på precis rätt ställe: på Klinisk Mikrobiologi (som då hette Klinisk bakteriologi).

– Jag fick inte arbeta i laboratorierna, utan hade mer administrativa uppgifter. Jag minns bland annat att jag gjorde en förteckning över böckerna i biblioteket och kollade så att telefonlistor stämde. Jag fick såklart titta in på labbet och se bakterieodlingarna. Men något av det häftigaste var när jag fick föra över forskningsdata in i en excelfil som skulle analyseras. ”Får lilla jag göra forskningsarbete?”. Så kände jag, säger Sofie Albinsson och skrattar.

I gymnasiet hade Sofie Albinsson funderat på att bli läkare. Men efter ett sabbatsår valde hon att läsa till civilingenjör i bioteknik på KTH i Stockholm. 2017, efter ett år på ett läkemedelsföretag, sökte hon en doktorandtjänst vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Professor och överläkare Christine Wennerås, som 2011 var verksamhetschef för Klinisk bakteriologi, ledde forskargruppen som Sofie Albinsson blev knuten till. Dessutom låg Sofies nya kontor i byggnaden där hon en gång praktiserat.

– Jag kom inte ihåg dig från feriepraktiken, men Gunilla som var verksamhetsassistent då gjorde det. Hon kom till mig och sa ”Du vet väl att Sofie var feriepraktikant här 2011”. Det var ju ganska lustigt, säger Christine Wennerås.

Utvecklat ny diagnostik för vanlig sjukdom

Sofie Albinssons avhandling, som hon disputerade på den 1 april i år, handlar om en sjukdom som kallas allergisk matstrupe. Det är en ganska vanlig sjukdom som drabbar 0,4 procent av befolkningen. Det främsta symtomet är sväljsvårigheter. Sofie Albinssons jobb har bland annat varit att utveckla en ny diagnostik för sjukdomen. Hon kommer vara kvar på Sahlgrenska akademin i ungefär ett halvår efter disputationen. Därefter siktar hon återigen mot jobb i läkemedelsindustrin.

– Du kommer vara en fantastisk tillgång där, säger Christine Wennerås.

I detta lilla rum på Klinisk mikrobiologi har Sofie Albinsson tillbringat många timmar under arbetet med disputationen. Christine Wennerås har varit handledare för avhandlingen. Bild: Ines Sebalj.

50 feriepraktikanter i sommar

Sommaren 2022 kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att ta emot 50 feriepraktikanter. Aiste Lindqvist arbetar på HR Servicecenter och har ansvar för feriepraktiken.

– De som söker feriepraktik hos oss har alla möjliga bakgrunder. En del läser natur på gymnasiet och vet att de ska bli läkare, andra vill mest bara ha ett sommarjobb. Alla ska ha samma möjlighet till en bra feriepraktik. Dels kan praktikanterna avlasta vårdens medarbetare, dels har vi en möjlighet att väcka deras intresse för en framtid inom vården, säger Aiste Lindqvist.

– Jag vet att en del verksamheter tycker det är lite jobbigt med feriepraktikanter, säger Christine Wennerås. Man kan tycka det är svårt att hitta motiverande arbetsuppgifter och få praktikanterna att känna sig sedda – dessutom på sommaren när många är lediga, och de som jobbar helst bara vill göra det de ska, och sedan åka och bada. Samtidigt finns det ju alltid massor av uppgifter. Vem skulle kollat den där telefonlistan om inte Sofie hade gjort det?

Viktigt att praktikanterna får se hela verksamheten

Aiste Lindqvist har hållit i informationsträffar om feriepraktiken för ungdomarna och också informerat verksamheterna om vad som gäller.

– Vi trycker väldigt mycket på hur viktigt det är att alla på enheten vet att det kommer en feriepraktikant, att det finns ett schema och arbetsuppgifter, och att det finns tid till att få gå med alla yrkeskategorier och se deras vardag. Samarbeta gärna med någon annan avdelning om det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter!

Mikroskopet använder Sofie Albinsson för att titta närmare på biopsier av de allergiska matstruparna. Bild: Ines Sebalj.

Var det feriepraktiken som avgjorde ditt yrkesval, Sofie?

– Nej, det kan man nog inte säga, men jag är väldigt glad över att jag fick en så bra praktikplats. Jag tyckte allt var spännande. Om jag får ge ett tips till de som kommer nu till sommaren, så är det att vara öppen för olika arbetsuppgifter och fråga om ni kan få titta in i verksamheten. Det kanske finns jättemycket man kan få göra eller se om man bara frågar, säger Sofie Albinsson.

Christine Wennerås ser fram emot att se feriepraktikanter i korridorerna.

– Jag förstår att det inte alltid är helt enkelt att ta hand om praktikanterna, men vi behöver få in dessa unga personer och ge dem en bild av hur det är att jobba i vården. Tänk, en del av dem kan bli disputerade forskare i framtiden!

Text: Maja Larsson
Publicerad: 27 april 2022 09:38
Uppdaterad: 05 maj 2022 14:17
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.