31 augusti, 2023

Faxens tid kan (snart) vara över

"AT-läkare blir helt förbryllade när jag visar faxen. De har ingen aning om vad det är", skrattar en läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Så småningom kan faxen vara ett minne blott – den nya digitala infrastrukturen SDK står redo att ersätta den.

VGR har startat projektet SDK-ready – eller ”Faxdödaren” som det också kallas. Bild: José Lagunas Vargas.

Det handlar egentligen inte bara om faxar i sjukvården, utan om att ett stort antal aktörer i svensk offentlig sektor skulle kunna sluta använda fax, brev eller personlig kurir för att skicka handlingar med känsligt innehåll – exempelvis vårdplaner eller utdrag ur belastningsregistret. 

– Varje dag delas mängder av material med känsligt innehåll mellan offentliga verksamheter, det kan handla om personuppgifter och sekretessbelagt material. Ofta används fax, vanliga brev eller telefon till sådan information, men numera går det att välja SDK i stället, säger projektledaren Emma Pettersson som arbetar med SDK inom Västra Götalandsregionen (VGR).

SDK står för Säker digital kommunikation och är ett sätt för kommuner, regioner och myndigheter att utbyta känslig information på ett tryggt och säkert vis.

Infrastruktur med säkerhetskrav

Det är inte en teknisk plattform, utan en infrastruktur som ställer vissa säkerhetskrav. Uppfylls kraven kan anslutna organisationer skicka känslig information emellan sig via sin egen IT-lösning. 

– SDK är en federation, ett nätverk av anslutna organisationer. Varje organisation väljer själv vilken IT-lösning man vill använda, men det ska uppfylla de krav på teknik och informationssäkerhet som SDK kräver. De gemensamma spelreglerna behöver vara uppfyllda för att kommunikationen ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Arbetsförmedlingen redan igång

Flera stora myndigheter har fått ett regeringsuppdrag att ansluta till SDK, däribland Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Polismyndigheten – och Arbetsförmedlingen, som redan har börjat använda det.

Även ett antal regioner och kommuner har påbörjat processen med att ansluta till SDK, ett par är igång och arbetar i skarpt läge.

I VGR finns inget beslut om att hela organisationen ska ansluta till SDK, men det finns ett direktiv om att ta fram en SDK-tjänst. Därefter ska varje enskild verksamhet kunna ansluta om behov finns.

Inom VGR pågår flera pilotprojekt där olika enheter provar att arbeta i SDK. En av dem är Verksamhetsstöd, där regionutvecklaren Sandra Bladh jobbar. Hon upplever att SDK är mycket lättanvänt och även säkrare än tidigare kommunikationsmedel:

– Inom vården till exempel används ofta fax, och då behöver man alltid först ringa och säkra att någon står på andra sidan och tar emot faxet så att det inte hamnar i fel händer. Använder man SDK vet vi att ingen obehörig kan ta sig in, säger Sandra Bladh.

”Finns ett stort behov”

Hon tycker generellt att SDK är ett väldigt bra hjälpmedel som kommer att effektivisera kommunikationen mellan myndigheter. 

– Ju fortare det börjar användas desto bättre. Det finns ett stort behov, det märker vi. 

Emma Pettersson menar också att många kommuner, regioner och myndigheter kan ha ett behov av att byta ut nuvarande kommunikationssätt mot ett digitalt, som både är smidigare och säkrare. 

– Det behovet är inte sektorspecifikt utan gäller alla organisationer inom offentlig verksamhet: vård, skola, arbetsmarknadsområdet för att nämna några. Däremot är SDK inte avsett för kommunikation med medborgare eller privatpersoner, utan kommunikationen sker mellan offentliga verksamheter.

Hjälper kommuner att komma igång

För att få fler kommuner inom Västra Götaland att ansluta sig till SDK har VGR startat projektet SDK-ready – eller ”Faxdödaren” som det också kallas. Projektet leds av Emma Pettersson.

– Många kommuner har beställt SDK och är anslutna till testmiljön – exempelvis Göteborgs stad, Kungsbacka kommun och Skövde kommun, och många andra bedriver ett förberedande arbete. SDK-ready syftar till att skapa förutsättningar för att införa och använda SDK i kommunerna, att dra nytta av den kunskap som finns nationellt och hjälpa kommunerna framåt. Det är viktigt att så många som möjligt ansluter för att nyttan ska bli så stor som möjligt. 

Den 29 augusti och den 6 september håller SDK-ready två webbinarer där arbetssättet presenteras. 

– Alla som är nyfikna och vill lära sig mer är välkomna att delta i webbinarierna, både inom regionen och i kommunerna. Där kommer Inera och Digg, som har hand om SDK nationellt, informera om tjänsten, och några organisationer berättar om hur de har gått tillväga i sitt SDK-arbete. 

Hur länge tror du att faxen finns kvar inom VGR?  

– På sikt hoppas vi att SDK ska kunna fylla faxens plats men det krävs att fler ansluter. Nyttan med SDK kommer att öka i takt med att fler ansluter. SDK handlar framför allt om att öka säkerheten – använder jag SDK vet jag att min organisation uppfyller de krav på säkerhet som krävs, säger Emma Pettersson. 

Sandra Bladh på Verksamhetsstöd tror inte att faxen kommer att försvinna helt. 

– Om det till exempel uppstår problem med nätet behöver vi kunna använda något annat. SDK kan inte ersätta all kommunikation, säger hon. 

Text: Elin Widfeldt. Texten publicerades ursprungligen i VGR Fokus.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 31 augusti 2023 07:45
Uppdaterad: 31 augusti 2023 07:45
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.