21 september, 2023

Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI

Kan AI-teknik minska antalet fallolyckor i vården? Ja, det visar ett innovationsprojekt där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus tillsammans testat tekniken.

– Med den här tekniken har vi kunnat arbeta mer preventivt än tidigare, vilket är avgörande för att förhindra fall, säger Linnea Alm, sjuksköterska på avdelning 19/32, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (längst ned till höger).

Inför 2022 fick Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) närmare 1,5 miljoner kronor från innovationsfonden för att testa och utveckla AI-teknik i syfte att minska risken för allvarliga fallskador i vården. Nu har resultatet redovisats. Antalet skador vid fall har minskat betydligt under testperioden, i båda förvaltningarna.

AI-tekniken installerades på två vårdavdelningar och testades under åtta veckor. Den ena var en rehabiliteringsavdelning med 21 vårdrum på SÄS, och den andra var medicinavdelning 19/32 på SU med lika många vårdrum. Under perioden fick medarbetarna utbildning i systemet och testade det på inskrivna patienter.

LÄS MER: 11 miljoner kronor till innovativa projekt på sjukhuset | Sahlgrenskaliv

LÄS MER: Modern teknik ska förhindra fallolyckor | Sahlgrenskaliv

Utvärderingen visar goda resultat

En jämförelse av fallstatistiken under provuppställningen och utan provuppställning har genomförts.

Utvärderingen visar att antal fall minskade med 67 procent under perioden som systemet var uppsatt.

– Ju fler fall som inträffar på en avdelning desto större risk att patienten faktiskt skadas, säger Pauline Ahl, projektägare på SÄS.

Hon fortsätter:

– Under provuppställningen kunde vi se en minskning av andelen fall på ca 67 procent vid jämförelse med samma åttaveckorsperiod under 2019 – 2022. Vi har samma resultat även på SU. Utöver en minskad risk för fallskada och lidande för patienten, ger ett minskat antal fall ett minskat behov av vårddygn och röntgenundersökningar.

Om QUMEA-systemet

QUMEAs 3D radarsensor med AI-mjukvara läser av patientens rörelser med hjälp av sensorer i ett upp till 30 kvadratmeter stort rum. Sensorna detekterar kroppsrörelser och med hjälp av AI bearbetas data som gör att kritiska händelser kan upptäckas i realtid. Om en patient vänder sig i sängen eller sätter sig upp skickar sensorn en varningssignal till en app  en mobiltelefon.

AI-teknik larmar tidigare

Hjälpmedel som till exempel larmmatta och antihalksockar är inte tillräckliga och kan inte upptäcka att ett fall håller på att ske. AI-tekniken larmar tidigare.

Sensorövervakning sparar tid för medarbetarna i vården men framför allt minskar det lidande som en skada innebär för patienten.

– I de fall där patienten har hög fallrisk behövs hjälpmedel och personal i form av extravak dygnet runt, till en kostnad om närmare 5000 kr per dygn, plus övertidsersättning och ob-tillägg, säger Terese Dalåsen, projektägare på SU. Den här utrustningen kan utvecklas och användas i andra sammanhang när det handlar om patientsäkerhet, vilket förstås gynnar både patienten och vården.

Pauline Ahl och Terese Dalåsen.

Röster från vården

Personalen i vården som har testat systemet tycker att det har fungerat bra. Om patienten har rört sig, har larmet gått till samma mobiltelefon som vårdpersonalen redan använder.

Ardiana Baliu.

– Det har fungerat jättebra, säger Ardiana Baliu, undersköterska på strokeavdelningen, SÄS. I början var ljudet lite störande, särskilt när det var många patienter som kontrollerades med tekniken. Men det blev bättre sen. Det var flera gånger som jag förhindrade en skada eftersom jag hann in innan patienten ramlade.

Även Linnea Alm, sjuksköterska på avdelning 19/32 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tycker att tekniken har underlättat:

Linnea Alm.

– Vi har kunnat arbeta mer preventivt jämfört med tidigare, vilket är avgörande för att förhindra fall.Speciellt nattetid var det en extra trygghet för personalen. Trots att det ibland blev ytterligare en arbetsuppgift att hålla reda på, har det varit spännande och roligt att testa den här typen av teknik som jag tror kan hjälpa oss att förbättra vården för våra patienter. 

Uppdatering, maj 2024: I april i år beslutade styrelsen för hälso- och sjukvårdens digitalisering att projektet ska få gå vidare med upphandling för att införa systemet i hela Västra Götalandsregionen.

Text: Kerstin Holm och Charlotte Benjaminsson.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 21 september 2023 09:46
Uppdaterad: 14 maj 2024 09:55
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.