19 september, 2022

Farmaceuter på akuten förbättrade läkemedelsförskrivningen

Avvikelser i läkemedelsanvändningen är ett av de vanligaste felen sjukvården gör. På Sahlgrenskas akutmottagning har man nyligen avslutat ett projekt där farmaceuter ingått i teamet på mottagningen - med gott resultat.

Det nya arbetssättet innebar att en farmaceut stödjer läkaren genom att ta fram en aktuell läkemedelslista tillsammans med patienten. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

På Sahlgrenskas akutmottagning har man nyligen avslutat ett projekt där farmaceuter ingått i teamet på mottagningen. Deras uppgift har primärt varit att stödja läkaren i arbetet med aktuell läkemedelslista. Projektet visade att läkemedelslistan patienten fick med sig in i vårdkedjan hade högre kvalitet än tidigare.

– Vi såg att en farmaceut kunde ägna mer tid åt att få fram en så korrekt läkemedelslista som möjligt. Det i sin tur gav ett bättre beslutsunderlag för oss läkare, säger Stefan Bodetoft, läkare på akutmottagningen Sahlgrenska som har lett projektet från akutens sida.

– Tiden är ju kritisk för alla som arbetar på akutmottagningen. Genom att vi kompletterade teamet med en person som har tid avsatt för läkemedelsgenomgången kunde intervjun med patienten göras i lugn och ro, säger Agneta Dorup, enhetschef på Vårdfarmaci, där farmaceuterna var anställda.

Agneta Dorup och Stefan Bodetoft. Text och bild: Carl Malmer.

Läkaren har sällan tid för lång genomgång

Om en patient söker sig till akutmottagningen och en läkare gör bedömningen att patienten behöver läggas in görs alltid en genomgång av vilka mediciner som patienten tar. Informationen kan hämtas från olika datasystem och från patienten själv.

– Patienterna det handlar om är ofta äldre och kan ha många olika kroniska läkemedel utskrivna. Risken med detta är att man kan få en fragmenterad bild, listan i datasystemet säger en sak medan patienten säger en annan. Och jag som läkare har sällan tid för en längre genomgång med patienten, säger Stefan Bodetoft.

– 80 procent av patienterna som läggs in på sjukhuset kommer via akutmottagningarna, så om vi kan göra jobbet här med att få en så korrekt läkemedelslista som möjligt så följer det med patienten vidare i vårdkedjan, säger Stefan Bodetoft.

– Det blir en pusselbit som är rätt när patienten skrivs in, då kan nästa läkare i vårdkedjan fortsätta arbetet. Det är ju inte så att vi löser alla problem genom att få en korrekt läkemedelslista, men det blir i alla fall en variabel mindre, säger Agneta Dorup.

Farmaceuten har läkemedel som huvudområde

Det nya arbetssättet innebar att en farmaceut stödjer läkaren genom att ta fram en aktuell läkemedelslista tillsammans med patienten. Farmaceuten har i sin profession läkemedel som sitt huvudområde och i projektet mer tid på sig att sammanställa en korrekt läkemedelslista än vad en läkare har – som alltid har patienter som väntar. Resultatet blev en mer verklig bild över vilka mediciner patienten faktiskt tar, och inte en lista över vilka läkemedel som patienten har utskrivna.

– Det är lätt att man utgår från att patienter tar de mediciner som deras läkare skrivit ut, men det kan vara så mycket annat som påverkar till exempel rapportering om biverkningar, erfarenheter från människor man litar på och generell misstro mot läkemedel. Och man kan ha slutat ta medicinen av en eller annan anledning, säger Agneta Dorup.

– Ja, till exempel att en patient har medicin utskriven för sina höga blodfetter men slutar ta den efter några månader eftersom han inte märkte någon skillnad på sitt mående, säger Stefan Bodetoft.

Vinsten: bättre läkemedelsförskrivning

Att en farmaceut stöttade läkaren under läkemedelsgenomgången med patienten frigjorde tid för läkaren, men det var egentligen inte den stora vinsten med projektet:

– Det var ju att läkemedelsförskrivningen blev bättre. Och egentligen är det inte så konstigt. Vi såg att om man la mer tid på genomgången av läkemedelslistan så fick man också ett bättre resultat.

– Det är alltid läkaren som är ansvarig för att ordinera, och det ansvaret kvarstår alltid. Men under projektets gång fick vi hjälp av ny profession i och med farmaceuterna vilket gav oss ett bättre beslutsunderlag, säger Stefan Bodetoft.

Chefläkaren: ser gärna fler samarbeten med farmaceuter

Projektet med farmaceuter på akutmottagningen är nu avslutat på Sahlgrenska, men pågår eller har pågått tidigare på flera andra sjukhus i regionen.

– Projektet togs emot väl av personalen på akuten. Farmaceuterna blev direkt en del av teamet och kände sig välkomna, och gjorde verkligen stor nytta under tiden de var här, säger Stefan Bodetoft.

Per Karlsson, förste chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hoppas att arbetssätt där farmaceuter involveras kan bli fler på sjukhuset.

– Avvikelser i läkemedelsanvändningen är bland de vanligaste felen vi gör inom sjukvården, så därför är det mycket bra att farmaceuterna stödjer oss i att identifiera eventuella fel innan de når patienten. Goda exempel på detta finns på flera håll och jag ser gärna att farmaceuterna ytterligare kan hjälpa oss att här bli bättre, säger han.Text: Redaktionen SU
Publicerad: 19 september 2022 20:43
Uppdaterad: 22 september 2022 10:49
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.