16 maj, 2024

Extrautbildning i IVA-vård ska stärka regionens beredskap

Sjuksköterskor och undersköterskor från olika verksamheter på Drottning Silvias barnsjukhus deltar just nu i en omfattande utbildning på Intensivvårdsavdelning barn. Det var många sökande till kursplatserna som syftar till att stärka hela regionens IVA-vård i händelse av kris.

Intensivvårdssjuksköterska Agnes Munkberg och specialistundersköterska Barbro Fransson visar hur man använder en pacemaker på en liten träningsdocka. Bild: Viktoria Fimmerstad.

– Det är jätteintressant och roligt att få vara en del av den här satsningen, säger Rebecca Flyckt.

Till vardags är hon specialistundersköterska på Akutmottagning barn. För ett tag sedan fick hon chansen att söka utbildningen till förstärkningsundersköterska på BIVA. Cheferna på den egna avdelningen gjorde urvalet och hon fick en plats på kursen.

– Framför allt är det intressant att få se och förstå vad som händer med patienten efter att vi lämnar över från akuten och få vara en del av den här fantastiska vården, säger Rebecca Flyckt.

De två första utbildningsdagarna sker i simulatormiljö. Till vänster Rebecka Flyckt, specialistundersköterska på Akutmottagning Barn, som nu blir förstärkningsundersköterska.

Regional satsning

Sahlgrenskaliv hälsar på under den första dagen av kursen för blivande förstärkningssjuksköterskor och förstärkningsundersköterskor. Agnes Munkberg, som är BIVA-sjuksköterska, verksamhetsutvecklare och utbildare visar ”eleverna” hur man använder en pacemaker på ett litet spädbarn. Det är tyst runt sängen där övningsdockan ligger nedbäddad.

– Man kan inte allt här, lugnar Agnes. Man kan inte alla apparater, men man lär sig hur det ska vara och vad som avviker. Vad man ska reagera på.

Den erfarna undersköterskan Barbro Fransson, också hon utbildare, stämmer in.

– Vi gamla frågar varandra hela tiden.

– Det är skönt att veta att det är högt i tak, att man får fråga, säger Rebecca.

Barbro Fransson har arbetat på BIVA sedan 1983 och kan intyga att ingen någonsin blir fullärd.

– Det finns ingen ände på utvecklingen, säger hon. Vi har barn från 0 till 16 år med alla diagnoser. Det är en väldig variation.

Specialistsjuksköterskor från olika verksamheter på Drottning Silvias barnsjukhus deltar i utbildningen. Från vänster: Hanna Göransson, Kristina Landahl Stridh, Lina Olsson, Therése Uusvoog, Emelie Krook Jerndal.

Tekniken det som oroar mest

Projektet Förstärkt IVA-vård är en regional satsning som härrör från pandemin. Genom att utbilda sjuksköterskor och undersköterskor i IVA-vård har regionen bättre förutsättningar att möta extraordinära situationer och särskilda händelser. Målet är att skapa en robust och hållbar struktur som också bidrar till stärkt kompetens på hemavdelningen. På Drottning Silvias barnsjukhus är det fem sjuksköterskor och fem undersköterskor som fått plats på utbildningen som består av två utbildningsdagar och totalt fem veckors klinisk introduktion på Intensivvårdsavdelning barn.

BIVA-sjuksköterska Kicki Ternlind visar hur man kontrollerar V-sonden på små sövda barn och hur man mäter urinen och hanterar drän. Eleverna säger mm-hm och nickar.

– Just det här är inget nytt för oss, säger specialistundersköterska Michaela Björklund. Men när det kommer till all teknik, då känner nog många av oss bara: ”aaaaah”!  

Det är just tekniken som oroar kursdeltagarna. Agnes Munkberg har planerat för utbildningsdagarna med hjälp från barnsjukhusets egna pediatriska träningscentrum.

– Det är inte konstigt att de känner sig lite obekväma i nya miljön, det viktiga har varit att få dem att förstå hur mycket kompetens de har med sig. De ska inte stirra sig blinda på apparaterna, fokuserar man för mycket på dem glömmer man lätt allt man faktiskt kan. Viktigast av allt har varit att de ska känna sig välkomna och trygga inför sin nya roll, förklarar Agnes.

Kursledarna på utbildning i förstärkt IVA-vård. Från vänster: Mikael Johansson, Kicki Ternlind, Barbro Fransson, Gunilla Solton och Agnes Munkberg.

Stort engagemang

Trots pandemin färskt i minnet, med stundtals tuffa arbetspass på andra avdelningar än den egna är det ingen brist på engagemang bland sjuksköterskorna som går utbildningen till förstärkningssjuksköterskor.

– Vi har aktivt valt detta, säger Therése Uusvoog från Akut korttidsavdelning barn.

– Vi får med oss en större trygghet tillbaka till den egna avdelningen, till exempel när ett barn kraschar, för det gör de ju ibland, säger Lina Olsson från Kirurgiavdelning barn.

– Det är väldigt spännande och lärorikt. Alla vi är väldigt motiverade att vara här, avslutar Emelie Krook Jerndal, Barnhjärtcentrum.

Regional satsning på förstärkningssjuksköterskor

Det regionala projektet Förstärkt IVA-vård handlar om att lära upp erfarna sjuksköterskor och undersköterskor för att de ska kunna stärka upp och utföra vissa arbetsuppgifter i IVA-vården vid extra ordinära situationer.

När projektet avslutas efter 2024 så är målet att regionen ska ha 70 undersköterskor och 70 sjuksköterskor som är utbildade i förstärkt IVA-vård.  För att upprätthålla kunskaperna så kommer de därefter att få fem veckors praktik om året.

Utbildningen omfattar två dagar introduktion i simulerad IVA-miljö samt fem veckors handledd praktik. Under våren 2024 har utbildningen ägt rum på Norra Älvsborgs Länssjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås lasarett och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Till hösten startas det även upp vid Skaraborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus.

Läs gärna mer i VGR Fokus: Intensivvården ska kunna förstärkas i hela Västra Götaland vid kris – VGRfokus – Dina nyheter från Västra Götalandsregionen

 

Text: Viktoria Fimmerstad
Publicerad: 16 maj 2024 08:24
Uppdaterad: 16 maj 2024 15:01
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.