11 juli, 2023

Expertens tips om du blir stungen i sommar

Kai Knudsen, universitetssjukhusöverläkare på AnOpIVA på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ger sina tips kring bett och sting i sommar.

De flesta bett och sting i Norden är av godartad natur och orsakar endast lindriga till måttliga symtom. En del sting kan dock ge upphov till allvarligare symtom och antalet sjukvårdsrelaterade fall kan räknas i tusental varje sommar. Dödsfall är mycket sällsynta, men enstaka fall förekommer varje år, främst i form av allergiska reaktioner efter bistick med anafylaktisk chock som följd, där man räknar med två-tre dödsfall per år. Dödsfall efter ormbett förekommer endast sporadiskt, runt ett fall per årtionde i Sverige, säger Kai Knudsen, universitetssjukhusöverläkare på AnOpIVA.

Kai Knudsens tips om du blir biten eller stungen:

 • Rengör bettstället med tvål och vatten.
 • Applicera avkylande och avsvällande lokalbehandling, till exempel ispackning. Alternativt kan man applicera avkylande gel eller särskild insektsgel.
 • Undvik att klia på bettstället.
 • Avlägsna om möjligt kvarvarande tagg eller mundelar med en pincett. Undvik att klämma sönder biets gadd.

Maneter

Manetsting orsakas i Sverige vanligtvis av brännmaneter men även kompassmaneter kan ge upphov till sting, och ibland även rodnad och svullnad. Den röda brännmaneten är vanlig utmed västkusten från juni och framåt under sommarhalvåret. Symtomen vid sting av brännmanet utgörs av ihållande klåda och sveda.

Om du blir stungen av en manet:

 • Skölj först av affekterade hudpartier med rikligt med havsvatten från en hink.
 • Undvik kontakt med sötvatten primärt, undvik att duscha.
 • Applicera en kylpackning över huden, till exempel isbitar i en påse. Applicera inte is direkt på huden.
 • Undvik att gnida eller gnugga huden, till exempel med en handduk.
 • Försök att ta bort kvarvarande manettrådar genom att skrapa huden med ett kreditkort eller raka huden med rakhyvel och raklödder.
 • Har en uttalad reaktion uppstått kan man pröva att sänka ner den angripna kroppsdelen i hett vatten (ca 45 grader) i 20-30 minuter.
 • Applicera en mild hydrokortisonkräm eller xylocainsalva.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 juli 2023 09:41
Uppdaterad: 11 juli 2023 09:41
Kategori: Experten berättar

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.