1 september, 2020

Experten berättar: vilken är den vanligaste förgiftningen?

Kai Knudsen är IVA-läkare och expert på gifter. Här svarar han på allmänhetens frågor om förgiftningar.

Har vi påträffat livsfarliga maneter i Sverige? Vad gör man om man simmar in i en?

Nej, vi har inga livsfarliga maneter i Sverige. Om man simmar in i en röd brännmanet så bör man ta sig upp ur vattnet och först skölja av med havsvatten från en hink, därefter gärna applicera raklödder och sedan raka ben eller arm över angripet område för att få bort trådar och trådrester från brännmaneten. Därefter applicera kylbalsam eller en cortisonkräm över huden.

Hur vanligt är det med förgiftning av maneter?

Lindriga brännskador är mycket vanligt kring svenska vatten. Allvarliga brännskador som kräver vårdbesök är inte så vanligt, men förekommer regelbundet på vårdcentraler runt västkusten under sommartid. Då är de främst barn och ungdomar som söker hjälp ihop med sina föräldrar.

Kai Knudsen är IVA-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och toxikolog, expert på gifter.

Hur förgiftad kan man bli av brännmaneter i svenska vatten? Hjälper det att kissa på huden?

Brännmaneter ger oftast lindriga symptom. Nej, det hjälper inte specifikt att kissa på huden. Man bör undvika detta liksom att duscha i sötvatten, gnugga huden med en handduk eller applicera vinäger. Man kan prova att sänka ner angripen kroppsdel i hett vatten (40-45 grader) i 20 minuter.

Kan man få kroniska skador av svampförgiftningar och manetförgiftningar?

Manetförgiftningar ger sällan kroniska skador men sting av mer aggressiva maneter som Portugisisk örlogsman kan ge bestående ärr i huden. Irukandjimaneter kan ge ett svårt smärttillstånd som kan föranleda sjukvård och uttalad allmänpåverkan. Sting av Kubmaneter kan vara livshotande.

Kroniska skador kan uppkomma av alla svampförgiftningar som innehåller cellskadande toxiner som amatoxin. Dit hör förgiftning med vit och lömsk flugsvamp, gifthätting, stenmurkla och giftspindling. Giftspindling kan ge kronisk njursvikt. Vi och lömsk flugsvamp ger upphov till allvarlig leverskada.

Vad är alkoholförgiftning?

Det finns ingen säker definition på detta men det är tänkvärt att leverns enzym som bryter ner alkohol är mättat redan vid 0.1 promille, det vill säga redan över denna låga gräns kan man säga att kroppen inte kan hantera mer utan att utveckla toxiska symptom. 

De flesta människor klarar utan större svårigheter 1 promille alkohol i blodet vilket då kan klassas som ”salongsberusning”. Över 1.5 promille är man märkbart berusad. Över 2 promille får man svårt att stå och gå och de flesta som inte har markant ökad tolerans däckar av 2.5 promille alkohol i blodet. Över 2 promille är det vanligt med illamående och kräkningar, illabefinnande och vakenhetssänkning. Kanske skulle man kunna kalla ett rus över 2 promille som alkoholförgiftning.

När ska man hjälpa någon till vård, vid alkoholförgiftning?

De flesta fall av måttlig alkoholförgiftning kan skötas i hemmet. Om allvarliga skador uppkommit i samband med ett rus till exempel benbrott, skärskador, näsfraktur eller liknande så blir det sjukvårdsbesök.

Om man inte kan gå eller stå och om man är så pass  svårväckt eller har snarkande andning eller andra tecken på nedsatt andningsförmåga så bör man definitivt söka akut vård. Om det finns misstanke om intag av andra toxiska substanser, droger eller läkemedel så ökar detta toxiciteten och då bör man också söka akut vård. Likaså om kroppstemperaturen är nedsatt under 36 grader.

Vilka svampar ser ni flest förgiftningar av?

De flesta förgiftningar som orsakar kontakt med sjukvården är svampar som Giftchampinjon, Pärlchampinjon, Djävulssopp, Eldsopp, Vissa rödskivlingar, Bolmörtskivling, Rödbrun giftfjällskivling, Svavelgul slöjskivling, Vissa fränskivlingar, Vissa riskor, Pluggskivling, Vissa fingersvampar, Vissa kremlor, -Giftkremla, Vissa rottryfflar, Vissa musseroner –Rättikmusseron –Gallmusseron –Kastanjemusseron och Svavelgul slöjskivling.

Vilken svamp är farligast att få i sig?

Onekligen Lömsk flugsvamp. Denna svamp står för merparten av alla dödsfall världen över.

Hur bråttom är det att uppsöka sjukvården om man ätit en hel flugsvamp?

Beror på vilken typ av flugsvamp. Har man ätit vit eller lömsk flugsvamp är det bra att komma in till sjukvården så snart som möjligt, helst inom ett dygn. Det är dock möjligt att upptaget av toxiner från tarmen kan pågå i flera dagar så det är viktigt att söka sjukvård även i sent skede om det är en allvarlig svampförgiftning som till exempel kan ge allvarliga diarréer. Vi har haft ett fall där en person inte sökte förrän efter tre dagar med allvarliga symtom och då uppstod allvarliga skador som förmodligen kunde förhindrats om patienten hade sökt tidigare.

Vanligaste förgiftningen som drabbar små barn?

Allmänt så är förgiftning med hushållskemikalier vanligt bland småbarn, till exempel förgiftning med maskindiskmedel. Det är också vanligt med förgiftning av hygienartiklar och tidigare tobak (cigaretter och snus). Vanligast med förgiftning bland barn under 10 år är det i åldern 1-4 år. Bland större barn över 10 år är det vanligare med läkemedelsförgiftningar och vanligt där är det med paracetamol och NSAID som Brufen, Naproxen och Voltaren.

Vilken är den vanligaste och ovanligaste förgiftningen som du har stött på?

Det vanligaste som krävt sjukhusvård och intensivvård är en blandning av läkemedel, THC, droger och alkohol. 

Mycket ovanliga förgiftningar är tungmetallförgiftningar som arsenik och tallium. Vi har dock haft sådana fall och då har det handlat om mordförsök där det varit spännande att inte bara försöka rädda livet på patienten utan också att bedriva lite detektivarbete.

Kan det förvärra en förgiftning genom att tidigt framkalla kräkning?

Ja, det kan det om det handlar om oljederivat som till exempel bensin, lampolja, olika rengöringsmedel och diesel som kan skada lungorna om det kommer ner i fel strupe vid kräkning. Det kan också vara farligt att få ner maginnehåll i luftstrupen vilket är anledningen till att man sällan rekommenderar kräkningsprovokation.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 september 2020 14:42
Uppdaterad: 24 maj 2021 14:20
Kategori: Experten berättar

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.