27 september, 2023

Exjobbsmässa inom hälsa och teknik

Den 18 oktober är det dags för höstens exjobbs- och kandidatarbetesmässa inom hälsa och teknik med syfte att erbjuda studenter möjlighet till tvärvetenskapliga projekt. Lisa Sjöblom har erfarenheter av hur det är att vara handledare.

"En av fördelarna är att få med studenter i pågående projekt och de då till exempel kan undersöka nya metoder", säger Lisa Sjöblom som har varit handledare för studenter från Chalmers.

– Vi har haft flera exjobbstudenter de senaste åren, och jag har själv varit handledare, säger Lisa Sjöblom, Data Scientist, vid Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En av fördelarna är att få med studenter i pågående projekt och de då till exempel kan undersöka nya metoder.

– Eller så kan studenterna jobba med ett helt fristående projekt, kanske för att testa en idé eller utveckla något som vi inte skulle hinna med i vardagen.

Under vårterminen 2023 var Lisa handledare för två studenter som jobbade med Natural Language Processing som är AI-modeller för språk- och textbearbetning. Studenterna jobbade med verktyg som är utvecklade för engelska och såg hur de kunde fungera på svenska och användas inom sjukvården.

– Det handlar om hur AI kan extrahera information från text, säger Lisa Sjöblom. Exempelvis i journaler som kan bli oöverskådliga när all information ligger i löptexten. Då kan AI användas för att exempelvis hämta information om vilka läkemedel patienten fått.

– Det var också två studenter som gjorde sitt exjobb hos oss som har fortsatt att arbeta här, så man får inte glömma bort att exjobbsprojekt också är en möjlighet att lära känna personer, se hur de passar in.

Hur funkar det att få kontakt med studenterna på exjobbsmässan?

Lisa Sjöblom.

– Exjobbsmässan är uppdelad i två delar. Först ska alla handledare presentera sina idéer, men då har man väldigt kort tid på sig. Så det som verkligen är värdefullt är att man efteråt får en möjlighet att träffa och prata med studenterna. Då kan man svara på frågor och studenterna kan få mer insikt i projektidén. Det är ett effektivt och trevligt sätt att träffa många på en gång, och verkligen ett bra tillfälle för såväl handledare som studenter att lära känna varandra och det underlättar inför ansökningar så att det blir rätt student i rätt projekt.

Lisa Sjöbloms erfarenhet är att du som handledare främst behöver jobba med studenterna när projektet påbörjas för att bland annat ska arbeta igenom problemformuleringen. Sedan är det också en del jobb när projektet ska avslutas.

– Oftast flyter arbetet på av sig själv under projekttiden, men vi har såklart stående möten varje vecka för att bli uppdaterade på projektet och hantera frågor som dyker upp. Det är kanske inte alltid är en så stor tidsvinst, men du vinner mycket på att saker som man annars inte hade fått tid med kan göras. Så med ganska lite input av vår tid får man ut väldigt mycket, särskilt om man har en väl genomtänkt idé som är genomförbar.

Är det något du tycker den som vill bli handledare ska tänka på?

– Att inte ha ett för stort projekt. Det är bra om det är begränsat, och det behöver vara en vetenskaplig frågeställning. Det är också att rekommendera att ha lite utrymme för att kunna vara flexibel och låta projektidén utvecklas. Det finns ju alltid möjlighet att förändra frågeställningen utifrån studentens kunskap och intressen.

Hur viktig är det med den här formen av samarbete mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet?

– För oss på Kompetenscentrum AI är det klockrent, det hade nog inte varit lika lätt för oss att få kontakt med studenter från Chalmers annars. Och det säkert en bra mix även för många andra avdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Exjobbsmässan

I år hålls exjobbsmässan den 18 oktober på Chalmers Campus Johanneberg. Sista dagen för handledare att anmäla sitt projekt är den 4 oktober. Mässan är ett samarrangemang mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syftet med mässan är att erbjuda studenter på Chalmers och Göteborgs universitet (Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin) möjligheten till tvärvetenskapliga projekt inom området hälsa och teknik.

Läs mer och anmäla dig som handledare: Exjobbs- och kandidatarbetesmässa inom hälsa och teknik (chalmers.se)

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 27 september 2023 07:55
Uppdaterad: 27 september 2023 07:55
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.