30 november, 2022

Ett år med kompetenscentrum AI – intresset växer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar för att ligga i framkant när det gäller artificiell intelligens, AI. För ett år sedan invigdes ett särskilt kompetenscentrum och efterfrågan är stor. Bland annat pågår nu projekt inom allt från att prediktera cancer till att lägga upp prognos för sjukskrivningar med hjälp av AI.

Under året som gått har en rad nya AI-projekt startats inom sjukhuset. Bland annat stöttar kompetenscentrum AI i analys av patologibilder för att upptäcka basalcellscancer. Bild: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I november förra året startade Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett särskilt kompetenscentrum för AI, med målet att stödja de verksamheter som vill införa det i sitt arbetssätt. Då kunde Magnus Kjellberg, centrumföreståndare, konstatera att man såg en brant ökning av antalet forsknings- och utvecklingsprojekt som involverade AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Något som fortsatt under det första året med kompetenscentrum AI:

– Det har varit fullt upp och vi har haft stort intresse från olika håll inne på sjukhuset men också externt. Efter en kort startsträcka har det fyllts på med projektförfrågningar, berättar han.

Fyra tillsvidareanställda

I centret finns idag fyra tillsvidareanställda med kompetens inom AI, utveckling och maskininlärning som jobbar riktat mot forskningsprojekt som vill involvera AI. Man stöttar även verksamheter som vill testa kommersiella AI-lösningar.

Under året som gått har en rad nya AI-projekt startats inom sjukhuset. Bland annat stöttar kompetenscentrum AI i analys av patologibilder för att prediktera basalcellscancer. Ett annat projekt handlar om prognos av sjukskrivningar med hjälp av AI och kompetenscentrum är även delaktiga i ett EU-finansierat projekt som handlar om delning av hälsodata för bättre analys av ovanliga cancerformer. Totalt pågår ungefär 25 projekt med stöd av kompetenscentret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Chatbotar och planering

AI kan med fördel användas i fall där stora mängder data behöver processas, till exempel inom bilddiagnostik. Men fördelar finns även inom andra fält än de rent medicinska, så som planering och optimering. Ytterligare ett område är språk och kommunikation.

– Vi har också startat ett projekt kring avancerad språkmodellering tillsammans med AI Sweden för att se hur vi kan sammanfatta och skapa texter med hjälp av AI. Vi tittar även på det som grund i chatbot-teknologi, säger Magnus Kjellberg.

Om man som sjukhusanställd vill aktivera AI kompetenscentrum, hur gör man?

– Man kan komma till oss för att diskutera projektidén så kan vi komma med inspel om det vi kan: tillämpning av AI, om det är praktiskt genomförbart med mera. Om det sedan realiseras som ett projekt driver vi det tillsammans. Där är det viktigt med både AI och klinisk kunskap utmed hela projektet.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 30 november 2022 09:43
Uppdaterad: 30 november 2022 09:43
Kategori: ARTIFICIELL INTELLIGENS

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.