23 februari, 2021

Ett år med covid-19 – en tidslinje

Vad har hänt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i omvärlden under året som har gått? I den här tidslinjen kan du följa ett axplock av årets händelser, månad för månad.

26 januari

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina. Anledningen är coronaviruset som drabbat provinsen.

31 januari

Första mötet i Sahlgrenska Universitetssjukhusets utbrottsgrupp.

Första bekräftade fallet i Sverige. 

1 februari

Regeringen klassar coronaviruset som samhällsfarligt.

2 februari

Den första analysen av ett PCR-test körs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

26 februari

Det första bekräftade fallet i Västra Götalandsregionen.

11 mars

Världshälsoorganisationen WHO deklarerar spridningen av coronaviruset som en pandemi.

12 mars

Triageringstält sätts upp utanför akutmottagningarna på Östra sjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Drottning Silvias barnsjukhus, psykiatriakuten och förlossningen.

17 mars

Sahlgrenska Universitetssjukhuset går upp i förstärkningsläge.

18 mars

Från och med idag hålls sjukhusets entréer stängda.

20 mars

Östra sjukhuset aktiveras som epidemisjukhus.

21 mars

Beslut tas i pandemigruppen om att sätta upp ett fältsjukhus utanför Östra sjukhuset.

23 mars

Sjukhuset efterlyser personer med vårdbakgrund som vill hjälpa till i covid-vården.

25 mars

Första lyckade testerna av antikroppstester för nya coronaviruset.

8 april

IVA-platser för patienter med covid-19 öppnas även på Mölndals sjukhus.

Första patienten tas emot i fältsjukhuset IVA Kronan.

Medarbetare inom covid-vården berättar om pandemin inifrån.

16 april

Efter ett minskat inflöde av patienter till kardiologi- och strokevården uppmanar sjukhuset patienter med symtom på akut och allvarlig sjukdom att söka vård.

23 april

Även Mölndals sjukhus blir epidemisjukhus och utöver IVA-platser öppnas även slutenvårdsplatser.

6 maj

En ny avdelning för de patienter som behöver fortsatt vård, träning och rehabilitering efter att ha varit allvarligt sjuka i covid-19 öppnar på Östra sjukhuset.

20 maj

Antalet hembesök av mobila team har fördubblats under våren.

Över 30 forskningsstudier om covid-19 leds från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

31 maj

Världshälsoorganisationen WHO hoppas på vaccin före årsskiftet.

3 juni

Sahlgrenska Universitetssjukhuset inleder granskning av patientsäkerheten under pandemin.

4 juni

Sahlgrenska Universitetssjukhuset inleder testning av antikroppar för medarbetare.

5 juni

Vårdcentraler i Västra Götalandsregionen börjar testa för covid-19.

10 juni

Temanummer av Sahlgrenskaliv med nedslag i patientens väg genom covid-vården: Ambulansen, Akuten, Karantän- och covidavdelning, Klinisk mikrobiologi, Infektions-IVA, Röntgen, Intensiven, IMA, Post-covid-avdelning, Rehab, Kuratorer och Bårhuset.

11 juni

Sahlgrenska Universitetssjukhuset återgår till ordinarie organisation från stabsläge.

12 juli

Världshälsoorganisationen WHO rapporterar om rekordhög ökning av antalet smittade globalt – 230 000 under ett dygn.

24 augusti

Första fallet i världen där en patient smittats med covid-19 två gånger.

24 september

Första patienten med covid-19 lungtransplanterad i Sverige, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

25 september

Första dagen utan någon patient med covid-19 på IVA.

16 oktober

Första svenska fallet med patient som testats positivt två gånger för covid-19.

22 oktober

Ny studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att de allra flesta som haft covid-19 med symtom utvecklar antikroppar. 

29 oktober

Skärpta allmänna råd införs i Västra Götalandsregionen. 

2 november

Operationer som kan vänta mer än 30 dagar pausas tillfälligt.

3 november

Sjukhuset höjer beredskapen med bibehållen linjeorganisation. Sjukhusledningen går in i ett mer operativt läge och har, från och med idag, dagliga avstämningar med pandemigruppen.

17 november

Västra Götalandregionen tar hjälp av Tyskland för att öka provtagningskapaciteten.

24 november

Max åtta personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

4 december

Besöksförbudet och låsta entréer på sjukhuset förlängs till och med den 5 april 2021.

13 december

Alla regioner i Sverige utökar sin IVA-kapacitet.

14 december

Andra vågen är ett faktum. Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg kommenterar läget internt: “Läget är synnerligen allvarligt”

Folkhälsomyndigheten skickar ut SMS till allmänheten.

15-16 december

Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19 arrangeras, State of the Art covid-19.

21 december

Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19 godkänns av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. 

23 december

Västra Götalandsregionen begär att krislägesavtal aktiveras.

26 december

Första fallet av den muterade brittiska virusvarianten upptäckt i Sverige.

27 december

De första vaccinationerna mot covid-19 påbörjas i Sverige.

2 januari

20 nya IVA-platser öppnades under jul- och nyårshelgerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

5 januari

Toppnotering av antalet patienter med covid-19 vårdade på Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 255 inlagda, varav 51 patienter på IVA.

7 januari

EU-kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner Modernas covid-19-vaccin. 

Västra Götalandsregionen inför rekommendation av munskydd i vårdlokaler.

14 januari

De första medarbetarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vaccineras mot covid-19.

27 januari

Muterat virus finns i 70 länder, uppger Världshälsoorganisationen WHO.

29 januari

Astra Zenecas vaccin godkänns i EU.

3 februari

Ny forskningsstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska ge viktiga svar om långtidscovid.

Svenska regeringen inför krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare vid inresa till Sverige.

11 februari

Stickprov visar att förekomst av den brittiska mutationen ökar i Västra Götaland.

17 februari

Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 23 februari 2021 09:58
Uppdaterad: 24 maj 2021 14:19
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.