23 februari, 2021

Ett år av intensiv forskning – 40 covidstudier godkända på SU

Året med covid-19 har gett upphov till en explosion av forskning i hela världen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en stor mängd studier kommit igång inom allt från IVA-vård till rehab, och en infrastruktur har byggts upp för att stötta sjukhusets forskare i kliniska studier.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ungefär 40 covidstudier hittills fått godkännande av Etikprövningsmyndigheten. En av dem drivs av Bengt Nellgård, överläkare på AnOpIVA Mölndal. Bild: Paul Björkman.

Varje vecka släpps tusentals vetenskapligt granskade artiklar om covid-19 runtom i världen. Cirka två tusen inom det medicinska och samhällsvetenskapliga fältet.

För att samla in och utnyttja den kunskapen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset, på initiativ från sjukhusdirektör och FoUUI-direktör, under året startat en särskild följegrupp för covidforskning.

”Covid-19 är en helt ny sjukdom och den behöver följas upp när det gäller både sjukdomsförlopp och restsymtom”

– Vi har fått fantastisk bra hjälp av HTA-centrum och bibliotekarier på medicinska biblioteket på Sahlgrenska som gått igenom adekvata databaser. Sedan har vi sammanfattat antalet artiklar och inom vilket område de kan sorteras. Vi har också fått utmärkt hjälp av både medarbetare på Gothia Forum och Sahlgrenska Akademin. Detta har lett till att vi varje vecka, under en del av 2020, sammanfattat denna kunskap i ett chefsbrev som skickats ut regelbundet till alla chefer på Sahlgrenska. Det kan användas som ett stöd för forskare som vill starta studier här i Göteborg, säger Alessio Degl’Innocenti, docent i psykologi vid Göteborgs universitet och verksamhetschef på Gothia Forum, som har i uppdrag att stärka den kliniska forskningen i Västra Götalandsregionen.

Många vill starta studier

Alessio Degl’Innocenti, docent i psykologi vid Göteborgs universitet och verksamhetschef på Gothia Forum.

På Gothia Forum har man under pandemin fått nyanställa medarbetare på årsbasis, för att kunna möta behovet av projektstöd till nya forskningsstudier. Trycket från forskare som vill starta studier var under 2020 betydligt högre jämfört med tidigare år, berättar Alessio Degl’Innocenti.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ungefär 40 covidstudier hittills fått godkännande av Etikprövningsmyndighete. En av dem drivs av Bengt Nellgård, överläkare på AnOpIVA Mölndal. I den undersöks fem parametrar hos patienter som vårdats på IVA Mölndal för covid-19: Hjärtfunktion, lungfunktion, kognition, muskelstyrka och så kallade neuromarkörer som kan påvisa kvarstående skador i hjärnan.

– Covid-19 är en helt ny sjukdom och den behöver följas upp när det gäller både sjukdomsförlopp och restsymtom. Vi måste veta vilka restsymptom patienterna har för att i framtiden förhoppningsvis kunna förhindra dem. Med hjälp av dagens teknik kan vi undersöka förändringar noggrannare än för tjugo år sen, vilket gör att vi kan fånga restsymtomen bättre, säger han.  

Både muskler och hjärna påverkas

Hittills har ett 40-tal patienter följts upp, samtliga vårdades i respirator våren 2020 med en genomsnittlig vårdtid på 20 dagar. Planen är noggranna uppföljningar, för att på sikt få veta mer om hur en kraftig infektion av covid-19 påverkar kroppen. 4 – 6 månader efter tiden på IVA har man i studien kunnat konstatera att såväl muskelstyrka som kognition är påverkade hos patienterna.

– 42 procent hade en nedsatt muskelstyrka, och den var sämre hos dem som haft längre vårdtid. Nästan hälften hade även minnespåverkan. Vi vet sedan tidigare att långvarig inflammation kan ge påverkan på kognitionen, men vi vet ännu inte om den kommer att kvarstå hos covidpatienterna, säger Bengt Nellgård. 

 Nytt kvalitetsregister för covid-19

Sedan pandemins start har Gothia Forum erbjudit nära två tusen timmar i kostnadsfri rådgivning till forskare inom Västra Götalandsregionen inklusive Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utöver den särskilda följegruppen för covidforskning runt om i världen, har sjukhuset startat ett kvalitetsregister för covid-19.

Ansvarig är Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin inom neurosjukvården, som själv har jobbat med patienters återhämtning efter en svår covidinfektion.

”Syftet är att inom en snar framtid minska belastningen för patienten och få ökad kunskap”

I kvalitetsregistret går personal med delegation in i journaler och söker på patienter som haft covid-19.  Ett femtontal informationspunkter samlas in, exempelvis kön, ålder, vård på IVA, behandling med syrgas, för att senare samlas i ett register. 

– När forskare vill ta del av data så kan ett utlämnande ske om det finns ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Det är bara en liten styrgrupp som har tillgång till det här registret, och syftet med det är att inom en snar framtid minska belastningen för patienten och få ökad kunskap, säger Alessio Degl’Innocenti.

Hur skulle du sammanfatta året med covid-19 ur ert perspektiv?
– Vi har lagt ner många timmar på att hjälpa forskarna, och vi har klarat det. Vi har inte behövt säga nej till någon och då har vi även haft övriga studier att hantera. Sedan har vi kunnat anställa fantastiska medarbetare och det är också roligt.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 23 februari 2021 09:13
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:36
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.