18 mars, 2022

”En utmaning att hjälpa flyktingarna att få vård på rätt vårdnivå”

Akutmottagningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har den senaste veckan sett att allt fler personer som flytt kriget i Ukraina nu har börjat söka vård.

Akutmottagningen på Östra sjukhuset är en av flera akutmottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Marie Ullnert

Personer som har tvingats lämna Ukraina erbjuds vård på lika villkor som asylsökande. Det gäller både personer som berörs av EU:s massflyktsdirektiv och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten i EU, och gäller tills vidare. För den som söker vård, eller är medföljande till barn, räcker det att man identifierar sig och säger att man kommer från Ukraina.

LÄS MER: Vård av personer från Ukraina

Akutmottagning Barn på Östra sjukhuset har den senaste veckan tagit emot ungefär en patient om dagen, som har flytt från Ukraina.

– De flesta har haft helt vanliga barnåkommor som förkylning med andningssvårigheter eller magsjukeliknande besvär, men någon enstaka har haft en kronisk sjukdom som inte har kunnat behandlas på rätt sätt under flykten. Hittills får jag ändå säga att de som har sökt till Barnakuten både har kommit till rätt ställe och mått rätt bra under omständigheterna, säger sektionschefen Hannah Sjöberg.

Just nu håller Akutmottagning Barn på att ta fram informationsmaterial på ukrainska. Det handlar både om råd som skickas med vid hemgången och mer allmän information om hur akutmottagningen fungerar.

– Och vi jobbar som vanligt med telefontolkar och bra bemötande, säger Hannah Sjöstedt.

LÄS MER: Sjukhusets arbete kopplat till situationen i Ukraina

Behov av information på andra språk

Elisabet Meiton är avdelningschef på Akutmottagning Mölndal, där en betydande del av de vuxna ukrainska flyktingarna som kommit till Göteborg de senaste veckorna söker vård. Detta beror på att Migrationsverkets stora ankomstboende Sagåsen ligger i samma kommun, i Kållered. De patienter som akutmottagningen tagit hand om har tillstånd som smärttillstånd, frakturmisstanke, bröstsmärtor, infektioner och andningsproblem. 

Precis som Barnakuten försöker Akutmottagning Mölndal att skyndsamt ta fram information på de språk som behövs. Det är en utmaning att hjälpa flyktingarna att få vård på rätt vårdnivå.

– Det är svårt för dessa människor, som är nyanlända i Sverige, att veta vart de ska åka när de blir sjuka. Här är vi specialiserade på akut ortopedi och medicin och vi får i många fall hänvisa patienter till andra akutmottagningar eller vårdcentral. En önskan hade varit att de, genom tolk, kunde kontakta 1177 och få information redan på ankomstboendet om var de ska söka vård för att det ska gå snabbt och smidigt för dem. Det tar onödigt lång tid att åka hit om man egentligen behöver åka till barn- eller gynakuten.

Under torsdagen kom en viktig pusselbit på plats.

– Jag är väldigt glad att de som söker vård hos oss nu blir erbjudna sjuktransport tillbaka till ankomstboendet. Det känns väldigt tryggt och bra att de inte ska behöva hitta hem själva.

LÄS MER: Donationer av sjukvårdsutrustning till Ukraina

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 18 mars 2022 14:09
Uppdaterad: 24 mars 2022 15:53
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.