17 november, 2020

En inblick i neonatal

I Västra Götaland föds 19 000 barn varje år. Sex barn transporteras varje vecka till Östra sjukhuset för neonatal specialistvård.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns Neonatalverksamheten med sina två avdelningar, neonatalmottagning, neonatal sjukvård i hemmet och transportteamet.

På neonatala intensivvårdsavdelningen 316 vårdas de svårast sjuka barnen. Bebisarna är födda från graviditetsvecka 22 och allvarligt sjuka nyfödda barn. De som antingen behöver vårdas i respirator eller de bebisar som är väldigt små och behöver vårdas i kuvös, bebisar som har svårt att hålla blodtrycket eller har svåra infektioner. 

Avdelning 309 är en neonatalavdelning med inriktning på familjevård och vårdar nyfödda barn som inte längre är i behov av intensivvård. I de flesta fall vårdas barnet tillsammans med sina föräldrar i familjerum.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett huvuduppdrag att ta hand om extremt tidigt födda bebisar. Det är bebisar som är födda tidigare än vecka 28 och ibland till och med ner i vecka 22.

Står alltid redo

Neonatalverksamhetenhar ett nära samarbete med förlossningsavdelningarna och står alltid redo ifall ett barn förväntas födas för tidigt, eller om det sker något akut i samband med födseln.Ett förlossningsteam bestående av en barn- och undersköterska, sjuksköterska och barnläkare som är redo dygnet runt för det akuta omhändertagandet av det för tidigt födda eller svårt sjuka nyfödda barnet i samband med förlossningen. Teamet finns på plats vid alla riskförlossningar, till exempel vid sugklocka, tvillingfödslar, akuta- och urakuta kejsarsnitt, eller när det är ett förväntat sjukt eller prematurt barn.

– Föräldrar är betydelsefulla i vården, de kan vara med sitt barn dygnet runt. Närhet, hud och röstkontakt är lika viktig som vår medicinska behandling. Att sitta hud mot hud är viktigt för barnet och en stund med närhet och stillhet för en förälder. Vi använder oss av apparatur med många olika sladdar och slangar dessa kan verka skrämmande till en början för föräldrar men utgör inget hinder till närkontakt, säger Marie Sellhed, vårdenhetschef på neonatalverksamheten.

En förälder berättar

”Som förälder till ett barn som vårdas på neo/avdelning 316 så översvämmas jag av olika känslor. En känsla som genomsyrar varje dag är tacksamhet. Tacksamhet över den fantastiska vård som mitt barn får av en helt enastående personal. De ger henne de bästa förutsättningarna samtidigt som de varsamt guidar oss föräldrar in i hennes vård. De hemmasydda kläderna hon får. Modersmjölksbanken och alla som bidragit till den. Fotavtrycket och den söta namnskylten som någon tagit sig tid att göra. Allt för att vår familj ska landa mjukt i denna kaosartade och förvirrade situation.”

Teamarbete för de allra minsta patienterna

De som arbetar inom neonatalverksamheten är barnläkare specialiserade inom neonatologi, barnsjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, sjuksköterksor, barnmorskor, undersköterskor, barnsköterskor, dietist, kuratorer, psykolog och sjukgymnast. Beroende på barnets tillstånd och diagnos konsulteras även barnkirurg, barnhjärtläkare eller barnmedicinsk läkare.

– Som sjuksköterska på neonatal har jag ansvar för hela familjen, både det sjuka barnet och dess föräldrar och syskon. Olika familjer har olika behov, vilket kräver att jag är flexibel och möter familjerna på rätt sätt. Att få föräldrarna att våga närma sig sitt mycket lilla eller mycket sjuka barn ger en otrolig tillfredsställelse, då känns det att jag gör skillnad, säger Stina, sjuksköterska.

I vården av de allra sjukaste patienterna på neonatal-intensiven krävs många olika medicintekniska hjälpmedel, så som respiratorer, hypotermibehandling och NO-utrustning. Barnen har även ofta många intravenösa mediciner och dropp.

– Det ställer krav på oss som arbetar att hålla oss uppdaterade och informerade om våra hjälpmedel och läkemedel. I början av alla arbetspass räknar vi påbarnens vätskebalans för att se så allt stämmer med matmängder och dropp. Utan miniräknare klarar man sig inte så länge hos oss, säger Stina, sjuksköterska. 

Omvårdnad och att finnas där för hela familjen i deras livskris är en viktig uppgift, berättar barnsköterskan Emma. 

– Jag tar regelbundna kontroller, som puls, temperatur och syresättning, på barnet och observerar och iakttar avvikelser ihop med sjuksköterskan vid varje skötning. Jag ser till att barnet får mat, antingen via sond, kopp eller nappflaska. Jagfår möta så många olika familjer varje dag och får möjligheten att hjälpa dem utvecklas som föräldrar genom att så tidigt som möjligt få dem att delta i sitt barns omvårdnad.

När starten på livet inte riktigt blev som förväntat finns neonatal där för att hjälpa och finnas till. 

– Vi arbetar tillsammans i tvärprofessionella team ihop med föräldrarna vilket är oerhört roligt och spännande. Alla familjer är unika och deras önskemål och behov skiljer sig åt, vilket gör att vi behöver vara lyhörda och inkännande. Vi som sjuksköterskor ställs många gånger inför komplexa vårdsituationer och behöver ha förmåga att hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Dessutom behöver vi vara vaksamma på förändringar i barnets tillstånd och reagera på dessa i ett tidigt skede, då små patienter har små marginaler. Det känns alltid meningsfullt att gå till jobbet och vi är känner en stolthet över att få vara en del i neonatalverksamheten. Vi ser det som ett stort privilegium att få vårda de här små patienterna med familjer, berättar Sarah, Anna och Maja som jobbar som sjuksköterskor på neonatalvårdavdelning 309.

”Det är en ynnest att få vara med på den resan med familjen”

På neonatal vårdas de allra sjukaste bebisarna. Det kan vara bebisar som är födda från graviditetsvecka 22 till allvarligt sjuka nyfödda barn.

– Min roll som läkare på neonatal innebär ett väldigt varierande arbete. Alltifrån Jag har ett väldigt varierande arbete och utför alltifrån rutinundersökning av förväntat friska bebisar på BB till att ta hand om nyfödda som kan vara svårt sjuka, till exempel på grund av infektion, syrebrist vid förlossningen eller tidig födsel, berättar Liv, läkare.

Oavsett var man befinner sig inom neonatalverksamheten är det stort fokus på tvärprofessionella team. 

– Tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor och föräldrarna vill jag skapa de bästa förutsättningarna för barnen som vårdas hos oss att må bra. De bebisar som varit svårt sjuka följs sedan på vår neonatalmottagning till 5,5 års ålder. Det är en ynnest att få vara med även på den resan med familjen och få hjälpa till med det vi kan om det behövs, säger Liv.

Du har väl inte missat att Neonatalverksamheten har instagramvecka på Sahlgrenska Universitetssjukhusets Instagram denna vecka? Du hittar till vårt konto här.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 november 2020 15:04
Uppdaterad: 24 maj 2021 14:19
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.