Digitala pulstavlor förbättrar kommunikationen runt patienterna

Pulstavlor är digitala rondtavlor som visar en tidslinje med alla aktiviteter kring patienten, exempelvis att prover ska tas, att patienten fastar eller ska träffa kurator. Införandet av de digitala pulstavlorna i Mölndal är ett resultat av ST-läkaren Kristian Nilssons innovationsprojekt inom ramen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets utbildningsprogram i Innovation & Teknik för ST-läkare. Det är ett … Fortsätt läsa Digitala pulstavlor förbättrar kommunikationen runt patienterna