16 september, 2021

Digitala pulstavlor förbättrar kommunikationen runt patienterna

Smidig kommunikation kring sjukhusets patienter är en nyckel till effektiv och patientsäker vård. På Geriatriken Mölndal finns numera digitala pulstavlor som gör information tydlig och lättöverskådlig.

Kristian Nilsson och Desirée Sten framför en av pulstavlorna.

Pulstavlor är digitala rondtavlor som visar en tidslinje med alla aktiviteter kring patienten, exempelvis att prover ska tas, att patienten fastar eller ska träffa kurator.

Införandet av de digitala pulstavlorna i Mölndal är ett resultat av ST-läkaren Kristian Nilssons innovationsprojekt inom ramen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets utbildningsprogram i Innovation & Teknik för ST-läkare. Det är ett unikt tvåårigt program som vänder sig till ST-läkare som vill vara med och leda förändringen när vården utformas för våra patienter i framtiden.

Utgångspunkten för Kristians projekt var att utifrån en behovsanalys förbättra kommunikationen på avdelningen. Då personalen under utbildning i DigitSU ofta tagit upp ett önskemål om en digital rondtavla leddes tankarna mot att införa digitala pulstavlor som ett arbetsredskap kring patienterna. Den här typen av tavlor används brett i Region Skåne och erfarenheterna därifrån är positiva.

– Här på Sahlgrenska har ett pilotprojekt pågått sedan hösten 2020. En utvärdering har visat positiva resultat, framförallt gällande ett förbättrat arbetssätt, en bättre patientsäkerhet och en påbörjan av den digitala omställning som vi behöver göra inför införandet av FVM, säger Kristian Nilsson och syftar då på Framtidens vårdinformationsmiljö.

Så här kan det se ut på pulstavlan.

Bäddar för framtiden

Efter att verksamhetschefen tog beslutet att investera har man nu fått pulstavlor till avdelningarna. Tavlan ger bland annat möjlighet till ett mer orderbaserat arbetssätt; en av grunderna i det kommande journalsystemet Millenium. I Skåne har man också sett en förenklad och förbättrad koordination mellan avdelningar vad gäller vårdplatser.

Inför implementeringsprocessen har Kristian Nilsson tillsammans med verksamhetsutvecklare Desirée Sten skapat en arbetsgrupp, och planen är att man nu under införandefasen ska uppdatera tavlans funktioner med täta intervall för att möta personalens behov. Arbetsgruppen, med både sjuksköterskor, undersköterskor, ST-läkare och sektionsledare, ska också arbeta fram rond-rutiner med utgångspunkt från den digitala tavlan.

– En stor fördel är att tavlorna ger möjligheter att arbeta mer standardiserat kring patienterna. En annan spännande effekt är de nya arbetssätt som kan uppstå och införas med stöd av tekniken, säger Kristian Nilsson.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 16 september 2021 11:50
Uppdaterad: 16 september 2021 11:52
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.