14 februari, 2024

Digitala flimmerskolan bygger broar mellan specialistvård och primärvård

Flimmerskolan är en digital utbildningsplattform för patienter med förmaksflimmer som har utvecklats i ett gemensamt samarbete mellan Närhälsan Backa vårdcentral och Kardiologen Sahlgrenska. Digitala verktyg ska ge trygga och välinformerade patienter och genom det främja omställningen i vården.

Katarina Eckert, hjärtsjuksköterska på Närhälsan Backa Vårdcentral, tillsammans med Annica Ravn Fischer, sektionschef på Kardiologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Förmaksflimmer är både vanligt och farligt. Tre procent av befolkningen drabbas av förmaksflimmer, men i åldersgruppen över 70 år drabbas mellan 10-15 procent. En del patienter har stora besvär av sitt flimmer och är frekventa sjukhus- och vårdcentralsbesökare. Hos andra hittar man förmaksflimmer av en slump i samband med annan sjukdom. Utan rätt behandling kan förmaksflimmer leda till stroke.

Annica Ravn Fischer, sektionschef på Kardiologen Sahlgrenska och Katarina Eckert, hjärtsjuksköterska på Närhälsan Backa vårdcentral har tillsammans med ett team på 15 personer utvecklat Flimmerskolan, en digital utbildningsplattform för patienter med förmaksflimmer. Tanken är att starta upp på hjärtmottagningar och vårdcentraler i Göteborg som kommer ha möjlighet att logga på sina patienter i Stöd och Behandling (SoB). Flimmerskolan har finanseriats med hjälp från Innovationsfonden och lanseras nu inom både slutenvård och primärvård.

– Vi jobbar på bred front med digitalisering inom hjärtsjukvården. Flimmerskolan är en del av detta, vi har också digitala hjärtronder och digital hjärtskola, säger Annica Ravn Fischer.

Katarina och Annica har känt varandra länge, och när de i jobbet träffades genom den digitala hjärtronden började de spåna kring hur man skulle kunna utveckla något liknande för patienter med förmaksflimmer. Många patienter med förmaksflimmer finns inte inom specialistvården varför det är det viktigt att informationen också finns ute i primärvården för att kunna remittera in rätt patienter till slutenvården.

– Det finns mycket förebyggande man kan göra för patienter med förmaksflimmer. Från vårdens sida i form av information, läkemedel och andra behandlingar och från patientens sida i form av egenvård. Vi behövde hitta något sätt att tillgängliggöra all den här informationen till patienten, säger Katarina Eckert.

Plattformen innehåller fem moduler med information som belyser sjukdomen från alla håll och är tänkt att ge patienterna mer kunskap om sin sjukdom. Det finns filmer om hur en elkonvertering går till, animerade filmer om det psykiska måendet i samband med förmaksflimmer, läkemedelsbehandling och patientberättelser. GDPR tillåter att varje patient har tillgång till flimmerskolan under ett år.

Vad vill ni åstadkomma med Flimmerskolan?

– Det här är en del av omställningen till nära vård. Om vi inte ska belasta specialistvården och i stället få ut patienterna till primärvården, då måste vi inom primärvården kunna ta emot patienterna på ett bra sätt. En välinformerad patient blir tryggare och söker mindre vård, så det finns många som vinner på det här, säger Katarina Eckert som också menar att det kommer behövas fler hjärtsjuksköterskor i primärvården för att möta upp behovet.

Annica Ravn Fischer håller med.

– En duktig hjärtsköterska som är spindel i nätet i primärvården och effektiviserar oerhört mycket läkartid, som i sin tur sparar pengar för vården.

Vad är nästa steg?

– Flimmerskolan blev klar nu i höst och vi har fått nya innovationsmedel för att hjälpa andra vårdcentraler och hjärtmottagningar att starta upp. Just nu är det Backa vårdcentral och Hjärtmottagningen på Sahlgrenska som är anslutna men fler är på gång, säger Katarina Eckert.

Idag är Flimmerskolan en plattform med information men tekniken finns att göra Flimmerskolan interaktiv där patienten kan kommunicera med sin vårdgivare eller mata in egenmonitorerade data, till exempel blodtryck, puls och vikt.

Text: Charlotte Benjaminsson
Publicerad: 14 februari 2024 09:53
Uppdaterad: 22 februari 2024 12:56
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.