19 mars, 2024

Digital hälsodeklaration förenklar i flera steg

Ett viktigt men svårhanterbart dokument – så kan man sammanfatta hälsodeklarationen inför operation. Patienterna fyller ofta i den på papper eller digitalt men när de sparas i systemen blir de otillgängliga mellan sjukhus, och informationen i dem blir svårhanterad. Nu testas en lösning på problemet.

"Om hälsodeklarationen fanns digitalt skulle informationen kunna användas för att analyseras och forskas på. Det skulle vara lättare att plocka ut data, lättare att vidareutveckla beslutsstöd. Men också att hitta snabbspår och göra jämförelser. Det tar ju väldigt mycket tid att göra med ett pappersformulär eller med en PDF-fil", säger Sara Hansson narkosläkare och innovationsledare.

För att komma åt problemet med de svårhanterbara hälsodeklarationerna började Sara Hansson, narkosläkare och innovationsledare, och Johan Tenser, narkosläkare (numera inom Försvarsmakten), titta på olika lösningar för att digitalisera hälsodeklarationerna när de läste utbildningen Innovation och teknik ST. Nu har deras förslag kommit så långt att det är ett regionalt projekt och är på väg att börja integreras i operationsplaneringsverktyget Orbit.

Hälsodeklarationen används inför preoperativ bedömning och är ett tillfälle där patienten delar med sig av väldigt mycket information och är därför väldigt användbar även i andra sammanhang.

– Om den skulle finnas digitalt skulle informationen kunna användas för att analyseras och forskas på, säger Sara Hansson. Det skulle vara lättare att plocka ut data, lättare att vidareutveckla beslutsstöd. Men också att hitta snabbspår och göra jämförelser. Det tar ju väldigt mycket tid att göra med ett pappersformulär eller med en PDF-fil.

Grundlig kartläggning

Innan utvecklingsförslaget togs fram gjorde Sara och Johan en grundlig kartläggning. De följde en hälsodeklarations färd genom kulvertar innan den skannades in och undersökte också hur man gör i andra regioner.

Sara Hansson, narkosläkare och innovationsledare

– Vi pratade till exempel med läkare i region Västerbotten som har kommit längre och som inspirerade oss genom att beskriva lösningar som hade kunnat vara möjliga.

De har även jobbat mot en referensgrupp från alla sjukhusförvaltningar inom regionen med allt från narkosläkare till operationskoordinatörer och verksamhetsutvecklare för att få en bild av vad som behövs.

Förslaget efter förarbetet var att ta fram en hälsodeklaration som är enkel för patienten att fylla i, exempelvis via 1177.se, och där underlaget direkt går in i databasen som hör till operationsplaneringssystemet Orbit.

Väl i databasen integreras underlaget så att systemen kan skicka data mellan varandra, vilket möjliggör att det blir lättare att plocka ut data för att kunna arbeta med i olika sammanhang. Exempelvis ska läkaren eller operationskoordinatorn kunna välja bort alla frågor där patienten svarat ”nej”, vilket skulle minska innehållet som behöver gås igenom innan operation från cirka åtta sidor till en sida och svaren blir mer lättöverskådliga. Så vinsten är lika mycket minskad administration som bättre möjlighet för utveckling.

Växt till regionalt utvecklingsprojekt

Eftersom det finns så stort behov av den här lösningen har det som tog sin början på en klinik nu växt till ett regionalt utvecklingsprojekt inom Koncernstab Digitalisering. Nu tas ett gränssnitt fram som kan användas i hela regionen. Projektägare är Peter Dahm, ordförande i Samordningsrådet AnOpIVA samt projektets styrgrupp. Tillsammans med Centrum för digital hälsa har UX-designer Benjamin Olsson tagit fram en prototyp, vilket enligt Sara Hansson har underlättat mycket under arbetet.

– Då har vi ju haft något att visa upp och som kan få andra att förstå. Det hade varit jättesvårt utan den här prototypen.

– I maj kommer det genomföras acceptanstester i testmiljö och när vi märker att det fungerar så kommer det öppnas för användande, förhoppningsvis till sommaren 2024, säger Sara Hansson.

Redan nu vet man dock att systemet bara kommer att användas under en övergångsperiod, då Orbit ska bytas ut mot ett nytt system i Millenium. Det finns ingen färdig lösning på hur hälsodeklarationer ska administreras digitalt i Millenium, men ett arbete pågår för att få till en framtida lösning.

– Det är naturligtvis inte optimalt att verktyget är bundet till Orbit, men det finns inte möjlighet i nuläget att införa ett systemoberoende verktyg, förklarar Sara Hansson.

Bedömningen har varit att det ändå finns så mycket att lära sig av att arbeta med och bygga upp ett regionövergripande formulär. Troligen kan den data som samlas in och delar av det verktyg som Sara Hansson jobbar med återvändas.

– Uppfattningen är att det är så mycket värde med det här systemet att även om det bara kommer användas under en begränsad tid så är det värt att ta fram, säger Sara Hansson.

Utbildningsprogram inom innovation och teknik

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder sedan 2019 ett utbildningsprogram inom innovation och teknik. Inledningsvis erbjöds programmet endast till ST-läkare, men nu kan även specialistläkare söka utbildningen och det finns också en utbildning för andra legitimerade vårdprofessioner.

Utbildningarna har kommit till för att möta det ökade vårdbehovet, och för att fler medarbetare ska kunna arbeta aktivt med att förändra vården för att möta framtidens utmaningar.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 19 mars 2024 09:49
Uppdaterad: 21 mars 2024 08:08
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.