21 juni, 2021

”Det finns ju läkare, varför ska du in och klampa på deras uppgifter?”

Vad är en avancerad specialistsjuksköterska? Hur kan rollen bidra till ökad kontinuitet och vårdkvalité för patienten? Nicke Antonov, nyexaminerad avancerad specialistsjuksköterska i kirurgi, berättar om de frågor han oftast får - och vad hans nya roll egentligen innebär.

Nicke Antonov, specialistsjuksköterska i kirurgi på kirurgkliniken Östra Sjukhuset.

Jag förstår vad du tänker, en sjuksköterska med utökat medicinskt ansvar, vad betyder det? Vad gör en sådan sjuksköterska? Bra fråga, för det förstod inte jag heller i början. Inte heller mina kollegor.
Nu har jag under snart två år både pluggat och försökt ta reda på vad jag egentligen ska göra. När jag började gräva i lagar och förordningar så förstod jag att det är egentligen väldigt få saker jag inte kan få möjligheten att göra.

Universitetet i Linköping beskriver bland annat min kommande roll såhär: ”den avancerade specialistsjuksköterskan kommer kunna genomföra en stor del av det pre- och postoperativa avdelningsarbetet som idag utförs av läkare. Den avancerade specialistsjuksköterskan kommer bidra till att patientens ökade krav på kontinuitet och tillgänglighet kan tillgodoses.” Det är tunga meningar som jag ska leva upp till, jag får erkänna att det gör mig lite svettig men också stolt och taggad, mina patienter ska både få kvalité och kontinuitet.

Den andra frågan som dyker upp hos flera av mina kollegor inom olika professioner när jag beskriver min utbildning är: behövs detta? Det finns ju läkare, varför ska du in och klampa på deras uppgifter? Jag har arbetat som både sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom kirurgi i flera år och jag kan se behovet. Jag har fantastiska kollegor inom läkarkåren, de bedriver utmärkt vård och de är otroligt kompetenta.

”Läkare är avdelningsansvariga en vecka åt gången vilket innebär läkarbyte varje vecka. Jag däremot, byts aldrig ut”

Det jag har saknat under åren är två saker: dels kontinuitet. Vi har patienter som ibland vårdas under flera veckor. Läkare är avdelningsansvariga en vecka åt gången vilket innebär läkarbyte varje vecka. Jag däremot, byts aldrig ut. Jag kommer vara på avdelningen varje vecka, vilket gör att jag kan notera små skillnader i patientens kliniska status även mellan olika veckor. Jag har också deltagit i alla avdelningsdiskussioner både inom personalen och med patient och närstående. Jag vet vad vi diskuterade förra veckan och jag vet också varför vi tog de beslut vi tog.  Kontinuiteten innebär att patient och närstående får träffa samma ansikte varje dag, de behöver inte upprepa sin anamnes, sina känslor och upplevelser för de bär jag med mig från första gången.

Det andra är tiden. Tiden på avdelningen. Jag är inte operatör, jag ska inte iväg på operation. Det vi beslutar om på förmiddagen kan jag gå vidare med under dagen. Det kan vara att ringa konsulter, skriva remisser, genomföra en första bedömning av provsvar och undersökningar som inkommer under dagen och direkt genomföra initiala åtgärder. Patienter och närstående som behöver en längre genomgång av hälsoläget – det kan jag erbjuda. Jag ska ingenstans och har möjlighet att sitta kvar och gå igenom situationen och planen. Tiden innebär också större möjligheter för patienten att vara delaktig, att ta informerade beslut och ställningstaganden som rör den egna vården och hälsan.  

Nu kommer din tredje fråga: Är detta säkert? Du är ju inte läkare? Detta är också en mycket bra fråga. Jag är inte läkare, jag har inte heller någon ambition att vara läkare. Denna roll har något skämtsamt kallats för ”mini-doktor”. Inte illa menat, men jag har inte mycket till övers för begreppet. Om man vill ha ett skojigare ord för rollen får ni istället kalla det ”maxi-sköterska”.
Åter till säkerheten, kan den upprätthållas? Flera studier har genomförts vad gäller denna fråga, de har inte påvisat några skillnader i omhändertagandet ur ett medicinskt perspektiv. Däremot ses högre grad av patientnöjdhet och om vi ska vara tråkiga och prata pengar, kostnaderna blir lägre.

”Om jag var lite svettig när jag läste beskrivningen av min roll, förstå då att jag är sjöblöt nu”

Vad kommer jag då göra på avdelningen? Jo, jag är en del i det interprofessionella teamet, där läkaren självklart ingår. Jag kan bidra med anamnestagning, bedöma status, bedriva diagnostik och differentialdiagnostik som en del i teamet. Jag rekommenderar initiala behandlingar, jag utvärderar och omvärderar. Jag deltar i den medicinska vården och fungerar som expert inom omvårdnaden. Jag riskbedömer och förslår omvårdnadsåtgärder.
Självklart gör jag inte allt samtidigt, men jag kan bidra inom både den medicinska vården och i omvårdnaden. Jag finns där behovet finns, som en del av ett team.

Om jag var lite svettig när jag läste beskrivningen av min roll, förstå då att jag är sjöblöt nu när jag inser komplexiteten i vad jag faktiskt ska göra. 

Idag finns rollen främst inom kirurgisk vård, ett par kollegor i Sverige har genomfört en individuell inriktning mot akutsjukvård. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag börjat ringa konsulter och skriva diverse remisser. Som jag berättade i början så hade jag dålig koll på vad jag egentligen skulle göra, tänkt er då reaktionen när jag ringer konsulten inom en annan medicinsk specialitet – varför ringer du?
Jag förstår förvåningen och till viss del även skepticismen. I det samtalet får jag först förklara vem jag är och min kommande roll. Det tar en stund innan vi kommer till den medicinska frågan som jag hade.

Ett mål med min krönika är att ni, mina kollegor, inom andra specialiteter ska känna till att vi finns. Vill ni ha en fördjupad kunskap om min roll så är ni mer än välkomna att bjuda in mig till er specialitet så går jag igenom min bakgrund, min utbildning och min roll på avdelningen.   

Jag älskar verkligen att vara på jobbet, att bedriva vård i klinik är det jag brinner för. Jag fungerar som en brygga mellan medicin och omvårdnad. När jag hör av mig så är det inte för att kirurgen inte har tid utan för att det är en del av mina arbetsuppgifter. En del av allas vårt gemensamma mål – att bedriva en kvalitativ vård där patienten är i fokus.

Nicke Antonov är nyexaminerad avancerad specialistsjuksköterska i kirurgi och arbetar på kirurgkliniken Östra Sjukhuset.

Fakta

Internationellt kallas rollen ”Nurse Practitioner” och uppkom i USA under 60-talet till följd av ett växande vårdbehov inom den amerikanska primärvården. Behovet var stort och läkar-kollegiet räckte inte till.

Utbildningen är på masternivå och specialistsjuksköterskan fördjupar där den medicinska kompetensen för att möjliggöra ett utökat medicinskt ansvar med utökade befogenheter.

I Sverige startade den första masterutbildningen i Linköping 2012, utbildningen utgår från ett kirurgiskt kontext och nu tas examen i den tredje omgången studenter. Snart finns ett 30-tal avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård i Sverige.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 21 juni 2021 13:50
Uppdaterad: 21 juni 2021 13:50
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.