7 oktober, 2021

De letar studenter för exjobb om forsknings- och innovationssamverkan

Hur kan vi få en större förståelse och ökad kunskap om samverkan mellan vård och näringsliv? Det är frågan som Lina Strand Backman och Cecilia Hahn Berg ställer sig när de letar efter examensarbetare för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning på Exjobbsmässan.

Cecilia Hahn Berg och Lina Strand Backman.

Exjobbsmässan, som nu hålls för tredje gången, är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här ges det tillfälle att föreslå projektidéer till studenter som ska påbörja sina examensarbeten.

Det är precis det som Lina Strand Backman och Cecilia Hahn Berg passar på att göra när mässan går av stapeln den 7 oktober. Lina arbetar som chef för Innovationsplattformen i VGR. Hon har tillsammans med Cecilia, utvecklingsstrateg inom life science och AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, lagt fram ett förslag för att knyta till sig examensarbetare för ett eller två projekt. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för forsknings- och innovationssamverkan mellan vård och näringsliv. Samverkan, som har som slutmål att komma till nytta för både enskilda patienter och för hela life science-sektorn i stort.

– Det vi vill är att studenterna ska studera olika rollers perspektiv och drivkrafter. Att vård och näringsliv kan och bör samverka inom forskning och innovation, det vet vi redan, men det handlar om att förstå exempelvis skillnaderna i utmaningar och drivkrafter för olika parter i en sådan konstellation, säger Lina.

– Vi hoppas också få en fördjupad bild av incitament och förutsättningar för vård-näringslivssamverkan, säger Cecilia. Samt en omvärldsbevakning och därmed en bättre bild av näringslivssamverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i jämförelse med andra aktörer.

Fokus på vårdens nytta

De ser stora vinster med att genomföra det här arbetet som ett exjobb på masternivå. Studenterna, som är i slutet av sin utbildning, kommer in med fräscha ögon, utan förutfattade meningar. Analyser och rekommendationer i ett exjobb kommer bli ett underlag för hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan arbeta vidare framåt.

– Vi ser fram emot ett resultat som kan vara till hjälp för att fortsätta att stärka sjukhusets interna stöd och organisation kring näringslivssamverkan, säger Lina. 

– Ja, fokus i det här arbetet är på vårdens nytta, det vill säga för patient och medarbetare, och vårdens fortsatta behov av utveckling, säger Cecilia.

Exjobbsmässan, som i år hålls digitalt, skapar ett brett underlag och når ut till betydligt fler studenter än att gå via enskilda kontakter. Det finns även en möjlighet att attrahera studenter som man kanske inte får tag i i vanliga fall.

Blivande civilingenjörer intressanta

Det finns dessutom ett stort engagemang från Chalmers att vilja samarbeta med sjukvården kring exjobb. Cecilia och Lina, som båda två har sin utbildningsbakgrund från Chalmers, ser flera vinster med att ingenjörsstudenter jobbar med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

– Vi tror att Chalmersstudenter som till exempel läser Industriell ekonomi eller Teknisk design kan vara lämpliga för att kartlägga förutsättningarna för gränsöverskridande interaktion mellan vård och näringsliv, säger Cecilia. Studenterna kommer att handledas både av oss på SU och av Andreas Hellström, universitetslektor på Chalmers. I projektet kommer studenterna att intervjua ett antal företrädare för sjukvården för att få ett brett perspektiv.

– Vi har förhoppningen att de ska få ett gott intryck av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för det finns ett behov av ingenjörsperspektiv inom vården, fortsätter Cecilia och Lina håller med.

– Jag skulle personligen tycka att det skulle vara väldigt roligt att handleda exjobbstudenter från just Chalmers, eftersom jag själv har min bakgrund därifrån, avslutar Lina. Förhoppningsvis blir de intresserade av att jobba inom den mycket spännande och viktiga sjukvården, något som jag själv fått förmånen att göra efter många år inom näringslivet.

Läs mer om mässan på Chalmers webbplats.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 oktober 2021 06:21
Uppdaterad: 07 oktober 2021 06:22
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.