6 december, 2023

De får universitetssjukhusöverprofessioner 2023

Vid en ceremoni 5 december utnämndes 23 medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till universitetssjukhusöverprofessioner. ”En viktig möjlighet till ännu ett akademiskt karriärsteg”, säger Caterina Finizia, direktör för forskning, utveckling, utbildning och innovation.

Stort grattis! 23 medarbetare får nu lägga till prefixet "universitetssjukhusöver-" till sina titlar. Foto: Paul Björkman.

Gemensamt för alla 23 är att de nu får lägga till prefixet ”universitetssjukhusöver”, till sin titel. För att vara berättigad till titeln krävs bland annat klinisk tjänstgöring, minst tio års tjänstgöring i professionen, docentur och pågående handledning och forskning med aktuella projekt och publikationer.

Hanna Hebelka Bolminger är docent och arbetar som röntgenöverläkare på Drottning Silvias barnsjukhus.

Hon är en av de medarbetare som nu kan titulera sig universitetssjukhusöverläkare.   

– Det är alltid roligt att ens kompetens uppmärksammas, och viktigt för ett universitetssjukhus att uppmärksamma de som arbetar med hela universitetssjukvårsuppdraget: vård, forskning och utbildning, säger hon.  

Läkare har kunnat utnämnas till universitetssjukhusöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2011. Under 2017 vidgades konceptet till att gälla även andra medarbetare med akademiska utbildningar under den samlade benämningen universitetssjukhusöverprofession. Bland de medarbetare som fick ta emot utnämningen var majoriteten i år läkare, men med på listan finns även universitetssjukhusöversjuksköterska och universitetssjukhusövermikrobiolog.

Utnämningen motiverar till att stanna kvar

– Det är på ett universitetssjukhus viktigt att erbjuda karriärutveckling för alla och särskilt för forskande medarbetare, så att bästa vård erbjuds patienterna utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Universitetssjukhusöverprofession är en viktig möjlighet till ännu ett akademiskt karriärsteg för kliniskt arbetande docenter, med en ledande funktion inom sin specialitet och som har pågående handlednings- och utbildningsuppdrag, säger Caterina Finizia, professor och FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Hon berättar att utnämningen för en majoritet motiverar till en fortsatt karriär på sjukhuset.

– I en utvärdering har det framkommit att majoriteten ansåg att utnämningen motiverat till att fortsätta arbeta inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men att utnämningens innebörd behövde optimeras och tydliggöras med en uppdragsbeskrivning. Det är därför viktigt att verksamheten tar till vara på dessa medarbetares kompetens på bästa sätt och ger dem ett tydligt uppdrag som följs upp på årlig basis, säger hon.

Internationell spetskompetens

Diana Swolin-Eide, professor och FoUU-chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ordförande i den bedömningsgrupp som tagit ställning till de inkomna ansökningarna.

– Nomineringsprocessen börjar redan i juni och ansökningarna bereds sedan av områdeschef, verksamhetschef och en bred bedömningsgrupp. Titeln är ett sätt för sjukhuset att uppmärksamma den stora kompetens som finns, flera av de utnämnda tillhör den internationella spetsen inom sitt fält. Den här gruppen är en förebild för yngre kollegor och tillsammans gör vi alla sjukhuset starkt, säger hon.

Hela listan – universitetssjukhusöverprofessioner

Område 1

Yvonne Simrén, verksamhetschef, Hanna Hebelka Bolminger, docent och överläkare Radiologi barn, Sofia Ulrika Sjöström, docent och överläkare kirurgi barn, Cathrine Gatzinsky, verksamhetschef och Kate Abrahamsson, områdeschef.

Område 2

Zacharias Mandalenakis, överläkare MGAÖ, Sofia Ekdahl, verksamhetschef.

Område 3

Katarina Almehed, verksamhetschef, Anna-Karin Hultgård Ekwall, överläkare reumatologi, Anders Björkman, överläkare handkirurgi, Åsa Sand, områdeschef.

Område 4

Peter Brodin, verksamhetschef, Kerstin Åmark, verksamhetschef, Rille Pullerits, överläkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Henrik Leonhardt, överläkare radiologi och Peter Gjertsson, områdeschef.

Saknas på bild:
Rickard Nordén, övermikrobiolog, klinisk mikrobiologi.

Område 5

Marcus Langenskiöld, överläkare HYBI, Henrik Kjölhede, överläkare urologi, Jonatan Oras, överläkare AOI,
Peter Dahm, verksamhetschef, Gennaro Selvaggi, överläkare plastikkirurgi, Peter Apelgren, verksamhetschef, Anna-Karin Juvél Egeland, områdeschef, Erik Johnsson, biträdande områdeschef,

Saknas på bild:
Sofie Jakobsson, översjuksköterska onkologi
Roger Olofsson-Bagge, överläkare kirurgi
Magdalena Claesson, överläkare hud- och könssjukdomar

Område 6

Maria Taranger, områdeschef, Kristofer Skoglund, verksamhetschef, Anders Thorén, överläkare thorax, Martin Silverborn, vårdenhetsöverläkare thoraxkirurgi, Sebastian Völz, överläkare kardiologi, Per Hedenström, överläkare specialistmedicin, Andreas Nygren, överläkare thorax, Dan Farahmand, överläkare neurosjukvård, Åsa Lundgren Nilsson, verksamhetschef.

Saknas på bild:
Entela Bollano, överläkare kardiologi.

Område 7

Ann Klintberg, verksamhetschef, Jenny Kindblom, överläkare läkemedel.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 06 december 2023 11:29
Uppdaterad: 06 december 2023 13:05
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.