14 november, 2022

Dags att söka ALF-tjänster

Årets utlysning stänger 8 december. Som vanligt går det att söka allt från prova på-forskning i tre månader, till flera års betald forskning. ”En fantastisk möjlighet”, säger kardiologen Charlotta Ljungman som slutade som verksamhetschef när hon fick en ALF-tjänst förra året.

"För mig var ALF-tjänsten en förutsättning för att komma i gång", säger Charlotta Ljungman. Bild: Ines Sebalj och privat.

Charlotta Ljungman disputerade 2014. Sedan dess har hon bland annat varit sektionschef och verksamhetschef för Kardiologi. Samtidigt har hon alltid längtat tillbaka till forskningen.

– Efter disputationen hamnar många i ett mellanläge där man jobbar mycket kliniskt och varken har tid eller resurser för att hinna forska tillräckligt mycket för att bli docent. Det är också tuff konkurrens om forskningsmedlen, säger hon.

I december 2020 lämnade hon in sin ansökan för en tvåårig ALF-tjänst, vilket innebär betalt forskningstid på 50 procent, med möjlighet till förlängning i två år till. Och hon fick tjänsten.

– Jag hade redan ett projekt jag visste att jag ville fortsätta med, som handlar om hjärtsvikt och metabola förändringar. För mig var ALF-tjänsten en förutsättning för att komma i gång.

Utlysningen öppen till 8 december

ALF är ett nationellt avtal mellan svenska staten och sju av Sveriges regioner. Avtalet går ut på att regionerna ska utbilda läkare samt ägna sig åt klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. 2022 tilldelades Västra Götalandsregionen 519 miljoner kronor enligt ALF-avtalet. Den allra största delen av kakan fördelas som projektmedel i olika forskningsprojekt. 12 procent går till forskartjänster.

Det som går att söka just nu och fram till 8 december 2022 är pedagogiska ALF-medel, ALF-tjänster för läkare och hälsoprofessioner, samt medel för prova på-forskning. ALF Västra Götaland har en hemsida där det går att läsa om allt detta. Hemsidan hittar du här.

50 procent av prova på-forskarna doktorerar så småningom

Caterina Finizia är FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Som ansvarig för forskning, utbildning, utveckling och innovation på sjukhuset ser hon flera poänger med att medarbetare får betald forskningstid.

– FoUUI driver utvecklingen av hälso- och sjukvården framåt och gör Sahlgrenska Universitetssjukhuset till en attraktiv arbetsgivare. Möjligheten att arbeta kliniskt och forska ser jag som en nyckel till att få behålla akademiskt kompetenta medarbetare hos oss. Vår vision är att alla medarbetare på något sätt är involverade i forskning, utveckling, utbildning eller innovation.

– Våra ALF-tjänster är viktiga då 50 procent av arbetstiden under 2-4 år kan avsättas för forskning och de senaste åren har vi särskilt satsat på tjänster för att fler ska kunna bli docenter. Prova på-forskningen på 3 månaders forskningstid ger en möjlighet att testa på att forska. Mer än 50 procent av de som testat fortsätter forska och blir doktorander, säger Caterina Finizia.

De ALF-tjänster som utlyses just nu beslutas i mars 2023, med start 1 januari 2024.

– Det innebär att cheferna har god möjlighet att tillsätta personal som kan ersätta de som forskar. Verkställighetsbeslut från 2018 och 2022 gör det möjligt att överanställa för FoUUI även vid anställningsstopp, säger Caterina Finizia.

Kunde anställa en doktorand

Charlotta Ljungman har nu haft sitt ALF-upplägg i tio månader. Hon arbetar kliniskt på halvtid och forskar på halvtid. Hon har också fått möjlighet att anställa en doktorand, eftersom ALF-tjänsterna för personer som har disputerat kommer med 200 000 kronor i projektpengar.

– Jag tycker verkligen att ALF-tjänsterna och ALF-medlen är en fantastisk möjlighet – dels för personerna som får forska, men också för arbetsgruppen och för verksamhetsområdet. Eftersom verksamheten har möjlighet att ta in vikarier för de som forskar kan man bli fler i arbetsgruppen, och det är väldigt givande för verksamhetsområdet att många ägnar sig åt forskning.

Vilka är dina bästa tips när det kommer till att skriva ansökan?

– Börja i god tid! Och be om hjälp från kollegor som sökt forskningsmedel tidigare. Det är mycket värt att få någon annans feedback på ansökan.

Fler tips inför din ansökan

  • Börja i tid!
  • Kontrollera anslagskriterierna – anpassa ditt forskningsprogram och din ansökan utifrån dessa
  • Kontrollera vilka underskrifter/intyg som behövs, planera in tid för att erhålla dessa i god tid före deadline
  • Gör en rimlig budget, motivera kostnader och funktion
  • Be en kollega ge feedback på din ansökan

Fler anslag och stipendier, samt information om hur du kan få hjälp med ansökningar hittar du här: http://www.gu.se/forskning/stipendier

Läs nyhetsbrevet Akademiliv för tips om aktuella utlysningar.

Nyheter från Grants Office på Gothia Forum om utlysningar finns på Yammer.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 14 november 2022 11:17
Uppdaterad: 14 november 2022 11:17
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.