4 april, 2024

Dags att söka ALF-medel – här är bästa tipsen inför ansökan

Se till att börja i god tid, kontakta dina medsökande och förbered berörd verksamhetschef på att hen kommer behöva signera din ansökan. Ansökan öppnar 10 april, och i år kommer inga kompletteringar att tillåtas när ansökningssystemet är stängt.

– Den kliniska forskningen i Västra Götaland har fått toppbetyg, säger FoUUI-direktör Caterina Finizia. Den 10 april öppnar en ny ansökningsomgång för ALF-medel - men det är mycket att hålla koll på för den som vill ansöka om medel. Bilder: Västra Götalandsregionen och Unsplash.

Årets utlysning av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel för yngre forskare 2025–2027 öppnar den 10 april. Inför utlysningen har medarbetare bjudits in till fyra informationsmöten, dels på plats på tre olika sjukhustomter, dels digitalt. Vid mötena deltog Caterina Finizia, FoUUI-direktör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Magnus Simrén, prodekan för Sahlgrenska akademin, samt Kristina Eriksson, ALF-strateg. Presentationen från dessa möten finns nu tillgänglig på ALF-kontorets webbplats. Denna presentation ger en tydlig bild över hur ansökan ska se ut, processen och bedömningskriterierna.

Caterina Finizia i talarstolen.
FoUUI-direktör Caterina Finizia. Bild: Elin Lindström.

ALF Västra Götaland har en budget på totalt 537 miljoner kronor per år, där nästan hälften (45 procent) delas ut som forskningsmedel. ALF-medlen baseras bland annat på Vetenskapsrådets återkommande utvärderingar.

– Den kliniska forskningen i Västra Götaland har fått toppbetyg båda gångerna. Det är verkligen mycket roligt, och det är tack vare alla ni som sitter här idag. Det är bland annat ert arbete som lett till att vi har en ledande position i landet inom klinisk forskning, sade Caterina Finizia under sin inledning till det möte som hölls tisdag 26 mars i aulan på Sahlgrenska sjukhuset.

I förra utlysningen fick 65 procent av de sökande gehör för ansökan. Bidraget blir mellan 400 000 och två miljoner kronor per år under tre år, beroende på hur höga poäng man får av sin bedömargrupp. Den som får toppbetyg i alla sju kategorier kan som mest få 40 poäng. Rangordningen och tilldelningsbeslutet görs av Medisam Forskning, baserat på de poäng din ansökan fått i bedömargruppen.

I korthet: viktigaste tipsen

  • Skicka in ansökan innan midnatt den 3 juni
  • Se till att ansökan är helt komplett, inga kompletteringar kommer tillåtas
  • Skriv inte för långt – då skickas ansökan inte till bedömning
  • Kontakta din chef och se till att ha hens godkännande innan ansökan
  • Kom överens med eventuella medsökande i god tid innan ansökan
  • Skriv enkelt – bedömningsgruppen innehåller bedömare med olika medicinsk expertis
  • Ansökan är en offentlig handling – skriv inga hemligheter

Få förändringar

Jämfört med tidigare år är det bara småsaker som ändrats i årets utlysning. I år är det dock särskilt viktigt att din ansökan är helt komplett, eftersom du inte kommer få någon extra chans att ändra i din ansökan när ansökningsperioden stängt den 3 juni, en minut före midnatt.

– Tidigare år har man fått möjlighet att korrigera ansökan, men vi har bestämt att det nu är slut på påminnelser. Vi kommer vara stenhårda i år. Om din ansökan inte uppfyller alla krav kommer den inte att skickas vidare till granskning, sade ALF-strateg Kristina Eriksson under informationsmötena.

Kristina Eriksson, ALF-strateg, i talarstolen.
ALF-strateg Kristina Eriksson. Bild: Elin Lindström.

Din ansökan skickas inte heller till bedömning om den är för lång. Innan du skickar in behöver du därför särskilt kontrollera att Word-dokumentet inte överskrider de tillåtna tio sidorna, och att ansökan inte heller gör det när den konverterats till PDF, vilket kan ske i vissa fall.

Redan nu är det en bra idé att kontakta din chef och tala om att du planerar att söka ALF-medel, eftersom du kommer behöva verksamhetschefens signatur. När det gäller medsökande kan samma person bara vara medsökande på max tre ansökningar. Om du har en nyckelperson som du vill ha med på din ansökan är det därför bra att komma överens med den personen i ett tidigt skede.

– Det är ett stort åtagande av den sjukvårdsanställde som blir medsökande, eftersom hen blir ekonomiskt ansvarig. Om du är sen med att bjuda in den du vill ha som medsökande finns en risk att denne redan är medsökande på tre ansökningar, och då kommer bedömarna att se att du bjudit in folk som inte tackat ja. Det skulle naturligtvis inte se snyggt ut, kommenterade Kristina Eriksson.

Genomarbetad ansökan

Ett annat generellt råd till dig som planerar söka är att skriva en luftig ansökan, som kan förstås av bedömare som saknar specifik expertis inom just ditt område. Ansökningarna kommer fördelas mellan sex olika bedömargrupper, där hälften av granskarna är externa personer och hälften är interna. Dessa granskare kommer från olika vetenskapliga områden. Varje grupp har minst en bedömare som har en annan bakgrund än läkare.

Magnus Simrén, forskare, står i talarstolen
Magnus Simrén. Bild: Elin Lindström

– Under sin semester ska varje bedömare läsa sextio ansökningar. Ha det i åtanke när du skriver. Det gäller att du har slipat på dina formuleringar och tydliggjort dina budskap. Tryck inte in information utan se till att sovra i ditt material, sade prodekan Magnus Simrén.

Det går lika bra att skriva din projektplan på svenska eller engelska, men du kan inte blanda utan måste välja ett av språken.

Liksom tidigare år blir din ansökan en allmän handling, och kan alltså komma att läsas av andra. Detta är viktigt att komma ihåg, om du exempelvis är intresserad av att söka patent baserat på delar av din forskning.

För yngre forskare

Under samma utlysningsperiod kan du också söka ALF-projektmedel för yngre forskare 2025–2027. Du som söker ska vara disputerad, och på väg mot en docentur. Du söker projektmedel för en egen avgränsad forskningslinje. ALF-projektmedel för yngre forskare kan bara beviljas en gång. Dessa ansökningar bedöms av två olika bedömningsgrupper, sammansatta av personer verksamma inom Sahlgrenska akademin.

AV: ELIN LINDSTRÖM. Texten publicerades ursprungligen i Akademiliv.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 04 april 2024 13:20
Uppdaterad: 05 april 2024 12:47
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.