12 juni, 2023

ChatGPT i sjukvården – möjlighet och begränsningar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är partner i ett nationellt projekt för att ta fram en svensk variant av ChatGPT. På sjukhuset finns ett stort intresse för att använda tekniken i verksamheterna, vilket skulle kunna effektivisera allt från journalöversikter till viktig patientinformation.

I ett fall på sjukhuset testar man att skapa sammanfattningar av långa journaler inför utskrivningar med hjälp av ChatGPT. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Chattroboten ChatGPT lanserades i november i fjol. Det är ett språkverktyg baserat på AI, artificiell intelligens, som bland annat kan besvara faktafrågor, skriva texter och sammanfatta och effektivisera stora mängder text.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är många verksamheter intresserade av att använda verktyget.

– Vi ska, tillsammans med Koncernstab digitalisering, ha en regional temadag om ChatGPT som väldigt snabbt blev fullbokad. Vi märker att många undrar över hur detta skulle kunna användas ute i verksamheterna, berättar Magnus Kjellberg, centrumföreståndare för Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Magnus Kjellberg.

Testar att sammanfatta långa journaler

Han ser stora möjligheter till användning inom både vård och administration, men egentligen i alla moment som innebär hantering av text. I ett fall på sjukhuset testar man exempelvis att skapa sammanfattningar av långa journaler inför utskrivningar.

– Den kan hitta väldigt komplicerade samband och förstå text på ett sätt som man fram tills nu tyckt varit väldigt mänskligt. De chatbotar vi haft hittills har varit mer grovhuggna, säger han.

Magnus Kjellberg ger fler exempel på möjliga tillämpningar. ChatGPT kan till exempel användas till att:

  • få en sammanfattning av en stor mängd vetenskapliga artiklar
  • träna nya medarbetare i patientdialoger
  • som verktyg för samtalsterapi
  • som kunskapsstöd
  • i utbildningssyfte

– Man kan till exempel be ChatGPT att agera som en 80-årig patient med diabetes och instruera den att ställa frågor till en läkarstudent utifrån det, säger han.

Ett av de områden som kräver kontinuerlig hantering och uppdatering av text på ett sjukhus, är information riktad till patienter.

– Dels generell information om hur man hittar dit man ska, men också allmän information om sjukdomar. Om man som patient har en fråga kopplad till sin vård, skulle den kunna skräddarsy den info som behövs, säger Magnus Kjellberg.

Inte GDPR-kompatibel

ChatGPT ägs av det amerikanska företaget OpenAI. Den data som skickas till verktyget hamnar hos en leverantör i USA, vilket innebär många begränsningar för användning inom hälso- och sjukvård, inte minst när det gäller hanteringen av känsliga uppgifter.

– ChatGPT är inte kompatibel med GDPR-lagstiftningen, och man måste tänka på informationsklassningen av datan man förser den med. Det vi behöver göra på sjukhuset är att ta ett helhetsgrepp och koordinera användningen av chattboten, säger Magnus Kjellberg.

Samtidigt som ChatGPT spridits rekordsnabbt i världen, startas även nya, liknande modeller upp i flera länder. I Sverige finns till exempel projektet GPT-SW3, som bland annat AI Sweden står bakom. Där är Sahlgrenska Universitetssjukhuset med som partner, vilket innebär att sjukhuset ska validera GPT-SW3-modellen för tillämpningar i hälso-och sjukvården.

– Med denna vet vi exakt vilken data som används när modellen tränas, det vet vi inte med ChatGPT då OpenAI inte varit transparent på samma vis. Ingen data skickas heller i väg utomlands, vilket är betydligt säkrare. Man ska dock komma ihåg att det här är ett väldigt rörligt fält, förutsättningarna kan se helt annorlunda ut om bara ett halvår, säger Magnus Kjellberg.

”Experimentera gärna – men använd simulerad data”

Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har för närvarande inga företagsabonnemang för ChatGPT, men arbete pågår för att lösa det. Samtidigt arbetar man också gemensamt för att ta fram rutiner och struktur som gör att medarbetare kan ta del av teknologin på ett effektivt och säkert sätt.

Vad ska man tänka på om man som medarbetare är intresserad av att testa ChatGPT i arbetet?

– Experimentera gärna med ChatGPT, men skicka inga känsliga uppgifter utan använd simulerad data. Man behöver ha noggrann kontroll över vad man gör, och när riktiga uppgifter ska användas behöver man göra en tillbörlig riskanalys om ChatGPT eller andra molntjänster ska användas, säger Magnus Kjellberg.

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 12 juni 2023 14:54
Uppdaterad: 12 juni 2023 14:54
Kategori: ARTIFICIELL INTELLIGENS

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.